Filozofick fakulta

Aktuality

23.10.2020 - 16:43
22. Listopad 2020

zahajuje v úterý 27. 10. od 12.30 hod přes MS Teams.

18.10.2020 - 21:36
17. Listopad 2020

v časopise Zprávy památkové péče najdete pod tímto odkazem.

01.10.2020 - 13:38
31. Říjen 2020

Přednáška Úvod do archeozoologie APA110050, APA111052, APA555040 zahajuje až 27. října 2020. Přednáška bude probíhat pravděpoobně prezenčně v posluchárně č. 211.

30.09.2020 - 10:45
30. Říjen 2020

Na webu Centra pro studium středověku FF UK najdete přehled všech medievistických předmětů vyučovaných na FF UK v ZS 2020/2021.

29.09.2020 - 13:38
29. Říjen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

dnes jste byli přidání do týmů v MS Teams, podle toho, jak jste zapsáni na jednotlivé předměty.
Ti z vás, kteří se ještě nezapsali, budou do MS Teams samozřejmě přidáni později.
Návod, jak se do aplikace přihlásit, najdete na fakultním webu

23.09.2020 - 11:18
23. Říjen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
blíží se zahájení výuky v ZS 2020/2021. Vzhledem k aktuální situaci bude velká část kurzů realizována distanční formou, praktická cvičení kombinovaně (kdo může prezenčně, ostatní on-line). Pro první ročníky plánujeme prezenční informační setkání (pravděpodobně v otevřeném prostoru při dodržení všech aktuálních předpisů). Podrobnosti sdělíme v nejbližších dnech.
Jsme optimisté a věříme, že výuka v ZS proběhne co nejaktivněji a nejlépe.
Kolektiv pracovníků ÚPA

22.09.2020 - 08:47
22. Říjen 2020

Knihovna Ústavu pro archeologii je funguje v běžném režimu, jen za zpřísněných hygienických opatření. Do konce září je zavřeno v pondělí a v pátek, od 1. října opět podle běžných výpůjčních hodin.

18.09.2020 - 11:49
18. Říjen 2020

Prosím, čtěte stále aktualizované inofrmace na webu https://koronavirus.ff.cuni.cz/.

Výuka bude prozatím (v měsíci říjnu) distanční!

17.08.2020 - 11:22
16. Září 2020

najdete už nyní na rozvrhovém portálu. Sledujte také náš web, některé předměty budou zahajovat později nebo budou probíhat blokově, budeme postupně přidávat poznámky k rozvrhu - sekce Studium/ Rozvrh.

27.07.2020 - 10:01
26. Srpen 2020

Společnost STRATUM – archeologické služby s.r.o. (estratum.cz) nabízí možnost účastnit se formou DPP nebo OSVČ záchranného archeologického výzkumu souvisejícího s rekonstrukcí muzea v Nymburku (pod oprávněnou organizací Polabské muzeum Poděbrady).

Práce budou probíhat přibližně po následující dva měsíce, počínaje od 27. 7. 2020. Na místě zkoumáme pravěké a středověké situace, zejména kamenné a dřevohlinité suterény středověkých domů. Jedinečná možnost účastnit se výzkumu, který částečně probíhá uvnitř sklepů budovy muzea.

Pozice:

terénní pracovník/dělník od 120 Kč/h dle praxe a zkušeností

terénní technik/dokumentátor od 160 Kč/h dle dohody (přeřazení po vyzkoušení na pozici terénního pracovníka)

Možnost zaučení i pro nezkušené brigádníky, jedinou podmínkou je pravidelná docházka a spolehlivost. Výplata mzdy k 20. dni následujícího měsíce. Při dlouhodobé spolupráci a party nejméně dvou zaměstnanců nabízíme cestovní náhrady pro řidiče 5 Kč/km.

Možnost využití naší...

23.07.2020 - 14:22
22. Srpen 2020

Ústav pro klasickou archeologii FF UK a Česká archeologická expedice v Uzbekistánu si vás dovoluje pozvat na kolokvium Vítr stepí, hradby oáz, které se uskuteční 25. listopadu 2020 na Filozofické fakultě.

Akce spojuje v Česku působící badatele z různých oborů, zabývajících se dějinami a kulturou Střední Asie i sousedních regionů, a stává se místem pro sdílení zkušeností a výsledků výzkumů.

Pozvánka a přihláška ke stažení.

Přihlášky prosím posílejte do 20. října 2020 na adresu ladislav.stanco@ff.cuni.cz.

23.07.2020 - 14:16
22. Srpen 2020

Archeologický ústav AV ČR Praha si vás dovoluje pozvat na přednášku

 Alain Froment, MD, PhD

"The origins of diseases, from Neanderthal to modern times: an introduction to Darwinian medicine" (pozvánka ke stažení).

Přednáška se uskuteční ve středu  29. července 2020 od 14:00 v knihovně Archeologického ústavu v Praze.

21.07.2020 - 09:46
20. Srpen 2020

Ústav archeologie a muzeologie FF MU vás zve na 12. workshop ke středověké a novověké keramice, který se koná ve dnech 7.-9. 10. 2020 v Panské Lhotě.

Přihlašovací formulář najdete na webu ÚAM FF MU.

30.06.2020 - 13:04
30. Červenec 2020

Studentský spolek Archeoffuk zve všechny nově přijaté studenty na setkání, které se uskuteční v Kampusu Hybernská 20.8. nebo 30.8. od 17.00.

Další informace nejdete v pozvánce

23.06.2020 - 23:29
23. Červenec 2020

se uskuteční 4.–6. září 2020 v klášteře Sázava. Úvodní přednáška, kterou prosloví Gábor Klaniczay, i sobotní program se budou týkat tématu medievalismus aneb používání středověku v současném světě. Novinkou bude kulatý stůl na téma digitální hry, historie a historici.

V neděli dopoledne proběhne doktorandská posterová sekce. Postery mohou prezentovat buď výsledky diplomové práce, nebo projekty disertací či jejich dílčí výsledky. Návody na přípravu posterů naleznete v příslušné záložce zde. Po posterové sekci budou následovat tři souběžné semináře.

Vedle odborného programu nabídne letní škola i bohatou kulturní a společenskou náplň, k dispozici budou nejnovější publikace CMS a nová kolekce...

19.06.2020 - 11:07
19. Červenec 2020

Pozvánka Městského muzea v Čelákovicích na výstavu "Příběh meče" o vzácném archeologickém nálezu z roku 2016. Výstava bude ke zhlédnutí od 11.7.2020 do 20.9.2020 od 9:00 do 12:00 hodin, od 13:00 do 17:00 hodin.

05.06.2020 - 11:30
5. Červenec 2020

pořádané společně se Studentským archeologickým klubem pod záštitou
Katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Konference se bude konat ve čtvrtek 16. 9. 2020 v Hradci Králové.

Tématem letošního ročníku jsou je 15 let katedry archeologie na UHK. Vítáni jsou všichni studenti bakalářských, magisterských, ale i doktorských studijních programů. Téma konference je záměrně zvoleno obecně, aby bylo možné prezentovat příspěvek jakkoliv zaměřený.
Studenti si tak mohou vyzkoušet prezentace svých prací a zároveň získat nové kontakty.

Přihlášky jsou přijímány do 15. 7. 2020.
Více informací najdete na FB stránkách konefrence: ...

25.05.2020 - 22:26
24. Červen 2020

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu 1620 - Cesta k porážce.

20.05.2020 - 21:04
19. Červen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na fakultním webu.

Naše přísně prezenční knihovna a studovna jsou prozatím stále uzavřeny.

Děkujeme za pochopení.

19.05.2020 - 14:28
18. Červen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
prostredníctvom internetového magazínu HistoryWeb.sk trojdielny
dokumentárny film Staršia doba bronzová.

V dokumente sa vám budú prihovárať domáci aj zahraniční špecialisti na
staršiu dobu bronzovú, ale aj historickú antropológiu, archeobotaniku
a metalurgiu.

Uvidíte v ňom archeológov pri práci, aj aké metódy používajú. Ďalšie
scény sú rekonštrukčného rázu a snažia sa ukázať, ako vtedajší ľudia
vyzerali, bývali a pracovali.

Bolo to obdobie, ktoré začalo pred vyše štyrmi tisíckami rokov (cca
2200–1500 pred Kr.). Čo môže mať spoločné s dneškom?

Jednou z vecí, ktoré by sme s našimi prapredkami mohli mať spoločné je
starostlivosť o zdravie. V dokumente sa dozvieme, ako sa stravovali,
aký bol...

15.05.2020 - 21:14
14. Červen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního repertoria středověkých bohemikálních pramenů. Půl úvazek je určen přednostně pro doktorandku/doktoranda. Podrobnosti naleznete v příloze nebo na stránkách CMS.

06.05.2020 - 13:00
5. Červen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě jednoho z níže uvedených článků. Všechny tyto články by měly být přístupné on-line přes váš fakultní účet, popř. je lze nalézt na serveru academia.edu. Doporučuji dohledat i další literaturu ke zvolenému tématu) článku, např. přes google scholar. Esej o rozsahu 3-5 normostran prosím zašlete na e-mailovou adresu:

tomas.klir@ff.cuni.cz

Na tuto adresu se obracejte rovněž s případnými dotazy.

Seznam studií pro vypracování eseje:

1. BURMEISTER, Stefan, et al., Archaeology and migration: Approaches to an archaeological proof of migration. Current anthropology,...

04.05.2020 - 17:07
3. Červen 2020

Katedra historie FF Univerzity Palackého v Olomouci vás zve na 3. ročník Letní školy numismatiky, která se koná ve dnech 21. - 23. srpna 2020.

Podrobné informace najdete na webu Institutu celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci.

14.04.2020 - 12:49
14. Květen 2020

UK získala přístup do digitální knihovny JSTOR. Až do 30. 6.  je tak možné procházet plné texty všech kolekcí e-knih, e-časopisů a další kolekce, plné texty je možné stahovat.

Ke zdroji prosím přistupujte přes Portál e-zdrojů: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=921

Dále UK získala do 1. 6. přístup ke kolekcím e-knih producenta T&F. E-knihy je možné pouze prohlížet online.

Zdroj je opět dostupný přes Portál e-zdrojů: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=917

08.04.2020 - 13:22
8. Květen 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
upozorňujeme, že nově je vyžadována autentifikace uživatelů do digitální knihovny Kramerius NK ČR. Toto opatření vychází z dohody NK ČR se správci autorských práv a zároveň pomůže odlehčit zátěži digitální knihovny.

Pro vstup do digitální knihovny použijte tento link:  https://kramerius-vs.nkp.cz/

  • vyberte na úvodní stránce Přihlásit eduID
  • vyberte ze seznamu institucí Univerzitu Karlovu (Charles University)
  • přihlašte se přes službu CAS (stejnými přihlašovacími údaji jako např. do SISu)
  • pokud máte problém s načtením stránek Krameria, doporučujeme promazat historii a soubory cookies této stránky, případně zkuste jiné prohlížeče
07.04.2020 - 19:42
7. Květen 2020

Až do 31. srpna 2020 mají studenti přístup do ArcGIS zdarma.

Zaregistrovat se musí nejpozději 30. června 2020 na http://ow.ly/73uP50z3vv3.

03.04.2020 - 22:22
3. Srpen 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

abychom vám alespoň trochu ulehčili práci  se sháněním literatury v době uzavření knihoven, připravili jsem pro vás přehled základní archeologické literatury, která se dá buď stáhnout v pdf nebo je zpřístupněná online Národní digitální knihovnou - Kramerius (pouze do 17.5. 2020).

Pozor, nově je vyžadována autentifikace uživatelů do digitální knihovny Kramerius NK ČR. Toto opatření vychází z dohody NK ČR se správci autorských práv a zároveň pomůže odlehčit zátěž digitální knihovny.Pro vstup do Krameri https://kramerius-vs.nkp.cz/

·       vyberte na úvodní stránce Přihlásit eduID,

...
18.03.2020 - 20:04
17. Duben 2020

206 000 knih, časopisů a novin o celkovém rozsahu přes 59 milionů stran k dispozici online vysokoškolským studentům a učitelům. Přistupujte přes adresu: http://kramerius-vs.nkp.cz.

18.03.2020 - 20:03
17. Červenec 2020

V této průběžně rozšiřované aktualitě pro vás bude FF UK po dobu uzavírky knihoven shromažďovat užitečné odkazy na informace o elektronickém přístupu k informacím, elektronickém vzdělávání a alternativních způsobech výuky využitelné v době nynější výjimečné uzavírky knihoven.

https://www.ff.cuni.cz/2020/03/uzitecne-odkazy-dobe-uzavirky-knihoven/

Aktuality

zahajuje v úterý 27. 10. od 12.30 hod přes MS Teams.

23. Říjen 2020

v časopise Zprávy památkové péče najdete pod...

18. Říjen 2020

Národní památkový ústav v Lokti (působnost pro Karlovarský kraj) hledá nové kolegy...

12. Říjen 2020

Přednáška Úvod do archeozoologie APA110050, APA111052, APA555040...

01. Říjen 2020