Filozofick fakulta

Aktuality

22.01.2021 - 11:18
28. Únor 2021

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021 budou řešiteli dvou tříletých výzkumných projektů.

Dr. Laszlo Ferenczi je řešitelem projektu Hospodářské dvory klášterů a krajinný impakt cisterciáckých velkostatků: krajině archeologická a historicko-ekologická studie kláštera v Plasech, který je zaměřen na studium hospodářských dvorů v zázemí nejstaršího cisterciáckého kláštera v Čechách. Projekt podpořený Grantovou agenturou České republiky si klade za cíl popsat odlišné hospodářské strategie ve využívání středověké a raně novověké krajiny.

Dr. Mária Vargha uspěla v univerzitní soutěži Primus s projektem Posílení němých. Úloha venkovského obyvatelstva při budování státu a christianizaci ve střední a východní Evropě. Cílem projektu je porozumět raně středověkému pohřebnímu ritu a počátkům církevní organizace ve střední Evropě (České země, Polsko, Uhry...

13.01.2021 - 11:12
12. Únor 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog, dokumentátor a edukátor se zvláštním zaměřením na archeologii regionu jižních Čech a Českokrumlovska. Více informací na webu muzea.

08.01.2021 - 13:27
7. Únor 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na webu FF UK.

05.01.2021 - 11:32
4. Únor 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i SZZK, obhajoby i ústní). Zatím se stále počítá s tzv. hybridní formou státnic.

Závěrečné práce musí být v SIS odevzdány nejpozději 14. ledna 2021.

Posudky budou v SIS k dispozici nejpozději 30. ledna 2021.

31.12.2020 - 14:00
30. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů...

Zdroj: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/rozhovor-jaroslav-podliska-praha-pamatkovy-ustav-pamatkari.A201230_587216_praha-zpravy_klu

 

11.12.2020 - 10:09
10. Leden 2021

Jak se na Moravě nacházel, bádal, ilustroval a propagoval pravěk? Mamuti, neandrtálci, Věstonická Venuše a vše další, co čekalo tisíce let nejen na Karla Absolona... to vše 
26. prosince 2020 od 21:05 v pořadu Historie.cs s podnázvem Absolon, Anthropos, archeologie a s hosty Martinem Olivou, Václavem Soukupem a Petrem Kostrhunem.

02.12.2020 - 18:20
1. Leden 2021

Národní knihovně se dnes podařilo získat souhlasné stanovisko Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) s prodloužením licence na provoz služby NDK-COVID až do 31.1.2021


02.12.2020 - 11:52
1. Leden 2021

Přes aktuální uvolnění některých opatření formulovaných usnesením vlády ze dne 30. 11. 2020, veškerá výuka na FF UK bude do konce semestru pokračovat distančním způsobem, jako běží dosud.

27.11.2020 - 10:46
27. Prosinec 2020

Dear colleagues,

As the coordinator of HERILAND, the EU funded Marie Curie International PhD-Training Network on heritage planning (www.heriland.eu), it is my pleasure to call your attention to its twin, the Master ‘Heritage Studies: a spatial perspective' at VU University Amsterdam. It focuses on heritage in relation to spatial planning and design, which is unique in Europe. Students in this MA programme strongly benefit from the EU link, through research driven education by Europe's top heritage researchers.

 

1....
27.11.2020 - 09:30
27. Prosinec 2020

Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce:

BZK 15. 12. 2020

SZZK 8. 12. 2020

 

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou:

BZK 20. 1. 2021

SZZK 13. 1. 2021

 

Termín odevzdání závěrečných prací do SIS:

14. leden 2021

K obhajobě prosím přineste jeden výtisk vaší závěrečné práce (stačí i v kroužkové vazbě), práce bude inventována v knihovně Ústavu pro archeologii.

 

Termín státní zkoušky ...

23.11.2020 - 15:28
23. Prosinec 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční služby všech knihoven FF UK, tedy i knihovny Ústavu pro archeologii, ani nadále poskytovány. Využijte prosím náhradních řešení jako jsou předplácené elektronické zdroje (pez.cuni.cz) nebo dočasně vzdáleně zpřístupněná Národní digitální knihovna (https://ndk.cz).

16.11.2020 - 10:50
16. Prosinec 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo virtuální výstavu "Příběh starého Mostu", která je  věnována památce historičky Heide Mannlové Rakové

Výstavu si můžete prohlédnout na https://my.matterport.com/show/?m=NrqDCwE4uoK

 Další informace o výstavě najdete na

https://www.muzeummost.cz/cz/fotogalerie/67e85867-5855-44b3-965c-0fe0fc7d99d5

https://www.muzeummost.cz/cz/

- ...

02.11.2020 - 12:09
2. Prosinec 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny všechny digitalizované tituly Národní knihovny a Moravské zemské knihovny.
Na stránce https://ndk.cz/podminky-zpristupneni?target=https://ndk.cz/ mohou studenti a pedagogové vysokých škol a vyšších odborných škol registrovaných ve federaci eduID.cz a vědečtí pracovníci využívat dočasný online přístup k více než 215.000 titulům monografií a periodik, což je téměř 64 milionů stran.
Národní knihovna získala ke zveřejnění souhlas...
30.10.2020 - 14:38
29. Listopad 2020

boji s nezákonným obchodem s kulturními statky:

https://en.unesco.org/fighttrafficking

18.10.2020 - 20:36
17. Listopad 2020

v časopise Zprávy památkové péče najdete pod tímto odkazem.

01.10.2020 - 12:38
31. Říjen 2020

Přednáška Úvod do archeozoologie APA110050, APA111052, APA555040 zahajuje až 27. října 2020. Přednáška bude probíhat pravděpoobně prezenčně v posluchárně č. 211.

30.09.2020 - 09:45
30. Říjen 2020

Na webu Centra pro studium středověku FF UK najdete přehled všech medievistických předmětů vyučovaných na FF UK v ZS 2020/2021.

29.09.2020 - 12:38
29. Říjen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

dnes jste byli přidání do týmů v MS Teams, podle toho, jak jste zapsáni na jednotlivé předměty.
Ti z vás, kteří se ještě nezapsali, budou do MS Teams samozřejmě přidáni později.
Návod, jak se do aplikace přihlásit, najdete na fakultním webu

23.09.2020 - 10:18
23. Říjen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
blíží se zahájení výuky v ZS 2020/2021. Vzhledem k aktuální situaci bude velká část kurzů realizována distanční formou, praktická cvičení kombinovaně (kdo může prezenčně, ostatní on-line). Pro první ročníky plánujeme prezenční informační setkání (pravděpodobně v otevřeném prostoru při dodržení všech aktuálních předpisů). Podrobnosti sdělíme v nejbližších dnech.
Jsme optimisté a věříme, že výuka v ZS proběhne co nejaktivněji a nejlépe.
Kolektiv pracovníků ÚPA

22.09.2020 - 07:47
22. Říjen 2020

Knihovna Ústavu pro archeologii je funguje v běžném režimu, jen za zpřísněných hygienických opatření. Do konce září je zavřeno v pondělí a v pátek, od 1. října opět podle běžných výpůjčních hodin.

18.09.2020 - 10:49
18. Říjen 2020

Prosím, čtěte stále aktualizované inofrmace na webu https://koronavirus.ff.cuni.cz/.

Výuka bude prozatím (v měsíci říjnu) distanční!

17.08.2020 - 10:22
16. Září 2020

najdete už nyní na rozvrhovém portálu. Sledujte také náš web, některé předměty budou zahajovat později nebo budou probíhat blokově, budeme postupně přidávat poznámky k rozvrhu - sekce Studium/ Rozvrh.

27.07.2020 - 09:01
26. Srpen 2020

Společnost STRATUM – archeologické služby s.r.o. (estratum.cz) nabízí možnost účastnit se formou DPP nebo OSVČ záchranného archeologického výzkumu souvisejícího s rekonstrukcí muzea v Nymburku (pod oprávněnou organizací Polabské muzeum Poděbrady).

Práce budou probíhat přibližně po následující dva měsíce, počínaje od 27. 7. 2020. Na místě zkoumáme pravěké a středověké situace, zejména kamenné a dřevohlinité suterény středověkých domů. Jedinečná možnost účastnit se výzkumu, který částečně probíhá uvnitř sklepů budovy muzea.

Pozice:

terénní pracovník/dělník od 120 Kč/h dle praxe a zkušeností

terénní technik/dokumentátor od 160 Kč/h dle dohody (přeřazení po vyzkoušení na pozici terénního pracovníka)

Možnost zaučení i pro nezkušené brigádníky, jedinou podmínkou je pravidelná docházka a spolehlivost. Výplata mzdy k 20. dni následujícího měsíce. Při dlouhodobé spolupráci a party nejméně dvou zaměstnanců nabízíme cestovní náhrady pro řidiče 5 Kč/km.

Možnost využití naší...

23.07.2020 - 13:22
22. Srpen 2020

Ústav pro klasickou archeologii FF UK a Česká archeologická expedice v Uzbekistánu si vás dovoluje pozvat na kolokvium Vítr stepí, hradby oáz, které se uskuteční 25. listopadu 2020 na Filozofické fakultě.

Akce spojuje v Česku působící badatele z různých oborů, zabývajících se dějinami a kulturou Střední Asie i sousedních regionů, a stává se místem pro sdílení zkušeností a výsledků výzkumů.

Pozvánka a přihláška ke stažení.

Přihlášky prosím posílejte do 20. října 2020 na adresu ladislav.stanco@ff.cuni.cz.

23.07.2020 - 13:16
22. Srpen 2020

Archeologický ústav AV ČR Praha si vás dovoluje pozvat na přednášku

 Alain Froment, MD, PhD

"The origins of diseases, from Neanderthal to modern times: an introduction to Darwinian medicine" (pozvánka ke stažení).

Přednáška se uskuteční ve středu  29. července 2020 od 14:00 v knihovně Archeologického ústavu v Praze.

21.07.2020 - 08:46
20. Srpen 2020

Ústav archeologie a muzeologie FF MU vás zve na 12. workshop ke středověké a novověké keramice, který se koná ve dnech 7.-9. 10. 2020 v Panské Lhotě.

Přihlašovací formulář najdete na webu ÚAM FF MU.

30.06.2020 - 12:04
30. Červenec 2020

Studentský spolek Archeoffuk zve všechny nově přijaté studenty na setkání, které se uskuteční v Kampusu Hybernská 20.8. nebo 30.8. od 17.00.

Další informace nejdete v pozvánce

23.06.2020 - 22:29
23. Červenec 2020

se uskuteční 4.–6. září 2020 v klášteře Sázava. Úvodní přednáška, kterou prosloví Gábor Klaniczay, i sobotní program se budou týkat tématu medievalismus aneb používání středověku v současném světě. Novinkou bude kulatý stůl na téma digitální hry, historie a historici.

V neděli dopoledne proběhne doktorandská posterová sekce. Postery mohou prezentovat buď výsledky diplomové práce, nebo projekty disertací či jejich dílčí výsledky. Návody na přípravu posterů naleznete v příslušné záložce zde. Po posterové sekci budou následovat tři souběžné semináře.

Vedle odborného programu nabídne letní škola i bohatou kulturní a společenskou náplň, k dispozici budou nejnovější publikace CMS a nová kolekce...

19.06.2020 - 10:07
19. Červenec 2020

Pozvánka Městského muzea v Čelákovicích na výstavu "Příběh meče" o vzácném archeologickém nálezu z roku 2016. Výstava bude ke zhlédnutí od 11.7.2020 do 20.9.2020 od 9:00 do 12:00 hodin, od 13:00 do 17:00 hodin.

Aktuality

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. Leden 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. Leden 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. Leden 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. Prosinec 2020