Filozofická Fakulta

Archeologie na dosah

Syndicate content
Updated: 21 min 47 sec ago

PF 2018

23. December 2017 - 14:35

Výzkumy hradiště Minice u Kralup nad Vltavou

1. December 2017 - 14:49
Máme pro vás nové video, tentokrát pojednávající o výzkumech a archeologických nálezech z pozdně halštatského hradiště Minice. Hradiště Minice u Kralup nad Vltavou (poloha Rusavky) patří mezi nejzajímavější archeologické památky mladšího pravěku v Čechách. Samotné hradiště je umístěno na výrazné ostrožně, která poskytovala přirozenou ochranu ze západní a hlavně z jižní strany. Systematický výzkum vedený archeologem Národního muzea M. Slabinou v 70. a 80. letech 20. století odhalil pozoruhodné kamenné struktury, v době halštatské zcela výjimečné. I přes to, že výzkum trval řadu let, pokryl jen desetinu plochy celého areálu. Během odkryvů byly objeveny desítky tisíc nálezů (převážně kostí a keramiky), za zmínku stojí i nález nejstarší na kruhu točené keramiky z území Čech. Vzácný je také nález provrtaných větviček červeného korálu, pravděpodobně části náhrdelníku, pocházející z oblasti Středozemního moře. Hradiště je datováno do pozdní doby halštatské  –  pol. 6.  až pol. 5. st. př.n.l.  Autor textu: Viktoria Čisťakova(Národní muzeum) Video: Eliška Peterková, Muzeum 3000 - Národní muzeum Video of Rq6I-PIH9cc Obrázek:  Zobrazit v plné velikosti Plan lokality: Minice - Holubice Zobrazit v plné velikosti Kamenné struktury Zobrazit v plné velikosti Hradiště Zobrazit v plné velikosti Povrchové sběry Zobrazit v plné velikosti Nález na kruhu točené keramiky Zobrazit v plné velikosti Větvičky červeného korálu Zobrazit v plné velikosti Bronzová spona Štítky: lokalityhalštataudiovizuální spotnálezy

Konference Archeologie & Antropologie III: studium archaické kultury a společnosti v NM

6. November 2017 - 16:48
PROGRAM ke stažení! Srdečně zveme na třetí ročník konference Archeologie & Antropologie III: studium archaické kultury a společnosti, která se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v Nové budově Národního muzea od 10h.  Přihlášky na konferenci a názvy referátů zasílejte do 30. června 2017 na emailovou adresu lucie_velova [at] nm.cz. Tematické zaměření setkání je ponecháno záměrně neomezené, podmínkou je odpovídající interdisciplinární přístup při řešení zvolené problematiky. Vybrané příspěvky bude možné publikovat ve Sborníku Národního muzea, který je zařazen v databázích EBSCO a ERIH PLUS. Délka příspěvků do 15 minut, příspěvky ideálně formou powerpointové prezentace na USB médiu. K dispozici bude klasický dataprojektor. Konferenční poplatek není.  PROGRAM, pozvánka a přihláška ke stažení v příloze.  Předchozí ročníky zde Datum akce: Čtvrtek, 23. Listopad 2017 - 10:00Přílohy:  aaa_2017_program2.pdf aaa_iii_2017_pozvanka_novytermin.pdf aaa_iii_2017_prihlaska2.doc

Přednášky

29. October 2017 - 18:19
Přednáškový cyklus Antika znovu nově úterý 31. 10. 2017Pavel Titz: Novinky v objevování antického světa úterý 7. 11. 2017Jan Bažant: Perseus a Meduza dnes úterý 14. 11. 2017Jiří Militký: Nálezy antických mincí v Čechách úterý 21. 11. 2017Helena Svobodová: Dovednost (nebo mistrovství) antických sklářů úterý 28. 11. 2017Balázs Komoróczy: Když na Moravě psaly dějiny římské legie Nová budova NM, vždy od 17h, vstup zdarma Cyklus přednášek Mistrovská díla antiky ve světových sbírkách úterý 14. 2. 2017Tomáš Alušík: Skvosty mínojské civilizace v Archeologickém muzeu v Irakliu (Iraklion, Řecko) úterý 21. 2. 2017Pavel Titz: Mistrovská antická díla i kuriozity ve sbírkách Národního archeologického muzea v Neapoli (Neapol, Itálie) úterý 28. 2. 2017Lenka Vacinová: Muzeum Akropole v novém (Athény, Řecko) úterý 7. 3. 2017Petr Juřina: Berlínská státní muzea. Mnohem více než Pergamský oltář (Berlín, Německo) úterý 14. 3. 2017Helena Svobodová: Antická sbírka Národního muzea. Její vznik, vývoj a budoucnost (Praha, Česká republika) Vždy od 17:00 v Nové budově Národního muzea (Vinohradská 1, přednáškový sál H). Pozvánka ke stažení zde.  Proběhlé cykly přednášek: Cyklus přednášek o pravěku a raném středověku pro magazín Terezín - říjen 2016: úterý 4. 10. 2016, 17:00-18:15Pravěká minulost člověka - opomíjené základy dnešní civilizace (Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D. - NM) úterý 11. 10. 2016, 18:00-19:00Doba halštatská (starší doba železná) - doba velkých změn (Mgr. Viktoria Čisťakova - NM/FF UK) úterý 18.11. 2016, 18:00-19:00Textil od doby broznové po raný středověk - prezentace replik pravěkého oblečení, módní přehlídka (Mgr. Viktoria Čisťakova - NM/FF UK) úterý 25. 10. 2016, 17:00-18:15Neolit - doba prvních zemědělců (Mgr. Josef Dufek - Ústav archeologické památkové péče středních Čech)  Místo konání: Magazín, Náměstí československé armády 87, Terezín další informace  Jarní cyklus klasickoarcheologických přednášek pro rok 2016: Pod ochranou Herma. Řekové a Římané na cestách.Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, mezipatro H, vždy od 17h úterý 15. 3. 2016Cesta v mýtech. Cesta jako prostředek uchopení světa (PhDr. Pavel Titz, Ph.D.) úterý 22. 3. 2016Až na konec světa. Alexandrova anabáze (PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.) úterý 29. 3. 2016Římské cesty. Všechny cesty vedou nejen do Říma (Doc. Dr. Jiří Musil, Ph.D.) úterý 5. 4. 2016Vydaní na milost Poseidónovi. Plavení se po moři. (PhDr. Pavel Titz, Ph.D.) úterý 12. 4. 2016Hadrianus - císař cestovatel (PhDr. Petr Juřina, Ph.D.)  Volný přednáškový cyklus Po stopách minulosti pro Point 50+, o. p. s. Místo konání:Infocentrum pro seniory Point 50+Ostružinová 3/2936Praha 10 čtvrtek 9. 10. 2014 Villa Rustica - výrobní středisko nebo luxusní sídlo?(Mgr. Viktoria Čisťaková)  čtvrtek 23. 10. 2014Indoevropané v zrcadle archeologie a lingvistiky (Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D.) čtvrtek 13. 11. 2014Podoby pravěku: krajina a lidé aneb archeologie bez kopání (PhDr. Jarmila Valentová)  Přednáškový cyklus Nové archeologické výzkumy v oblastech starověkého světaNová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, mezipatro HKaždé úterý od 17 hodin úterý 4. 3. 2014Obrazy v krajině, krajina v obrazech. Skalní umění severovýchodní Afriky (Mgr. Lenka Suková) úterý 11. 3. 2014Zavlažovací systémy v egyptské Západní poušti. Nálezy z posledních let (Doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.) úterý 18. 3. 2014Nové nálezy pečetí z Pistiru v Thrákii. Řecké sochařství 4. st. př. Kr. (Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.) úterý 25. 3. 2014Co je nového v Pompejích (PhDr. Pavel Titz, Ph.D.) úterý 1. 4. 2014Waldgrimes - "římské" město v Germánii (Mgr. Karel Kůt)   Cyklus přednášek Nové archeologické objevyVýsledky výzkumů a vědeckých projektů v české archeologii 21. století Místo konání: Nová budova Národního muzea, sál H, vždy úterý 16.45 - 17.45 1. říjen 2013Mgr. Katarína Čuláková: Lovci a sběrači v horských oblastech – na příkladu mezolitického osídlení Šumavy.Přednáška bude zaměřena na význam horských oblastí pro lovecko-sběračské společnosti. Představena budou nová zjištění ze Šumavy, kde již tři sezóny probíhá výzkum osídlení ze střední doby kamenné. Nově objevené lokality jsou nejvýše položená naleziště z doby kamenné v Čechách. 15. říjen 2013Mgr. Jaroslav Řídký, PhD.: Neolitické rondely ve střední Evropě – podoba, význam, vztah k sídlištním areálům.V první polovině pátého tisíciletí před naším letopočtem se objevuje ve střední Evropě fenomén, který nemá do té doby obdoby, první monumentální architektura – příkopem ohrazené kruhové areály, tzv. rondely. Mladoneolitické rondely lze studovat z různých úhlů – první doklady organizace práce, důkazy o stratifikaci společnosti, doklady astronomických znalostí, atd. Po více než sto letech studia těchto pozoruhodných objektů kolem nich stále zůstává celá řada nejasností. V přednášce bude shrnuta historie výzkumů a budou představeny moderní přístupy studia rondelů. 29. říjen 2013PhDr. Miroslav Chytráček, PhD.: Opevněný areál na stolové hoře Vladař v západních Čechách. Přehled současného stavu poznání regionálního mocenského centra doby železnéPřednáška shrnuje dosavadní poznatky o lokalitě Vladař, které byly získány v průběhu řešení dvou následných grantových projektů. Informuje o  výsledcích archeologického výzkumu na akropoli, objasňuje datování rozsáhlého fortifikačního systému a prezentuje objev unikátně zachované cisterny na předhradí hradiště. Dendrochronologické datování dubových trámů z roubené hráze cisterny datuje stavbu do 1. poloviny 5. stol. př. Kr. Mezioborový výzkum lokality využíval co nejširší spektrum přístupů a metod. Klíčovou roli v něm hrály paleoenvironmentální metody, k jejichž aplikaci poskytla lokalita mimořádně vhodné podmínky. Výjimečný výskyt stratifikovaných zamokřených situací na akropoli a předhradí dělá z Vladaře archeologickou lokalitu mezinárodního významu. 19. listopad 2013Mgr. Petr Limburský, Ph.D.: Období velkých změn. Objevy z konce eneolitu a starší doby bronzové ve Vlíněvsi.Již několik desetiletí je známá archeologická lokalita poblíž obce Vlíněves nedaleko Mělníka. V posledních letech zde probíhal rozsáhlý archeologický výzkum, který dokumentoval významné archeologické situace ze závěru doby kamenné a počátku doby bronzové. Tématem přednášky je bližší seznámení s nejzajímavějšími poznatky a nálezovými okolnostmi na lokalitě a jejich zasazení do širších souvislostí tohoto období. Pozornost bude věnována především proměnám v pohřebním ritu, poznatkům o uspořádání sídlišť či zajímavým nálezům z této lokality. 26. listopad 2013prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.: Pohansko u Břeclavi. Nové archeologické objevy na významném centru Velké MoravyV roce 2006 byl na Pohansku u Břeclavi učiněn mimořádný archeologický objev. V prostoru severovýchodního předhradí významného velkomoravského centra identifikovali archeologové z Masarykovy univerzity dosud neznámou raně středověkou rotundu i s okolním bohatým pohřebištěm. Podařilo se jim tak po 30 letech, které uplynuly od výzkumu posledního rozpoznaného velkomoravského kostela, rozšířit cenný soubor nejstarších církevních památek z území ČR. V rámci přednášky prezentuje prof. Jiří Macháček nejen tento nález, ale i další zajímavé výsledky práce archeologů na Pohansku a v jeho okolí.  Volný cyklus přednášek pro Point 50+ o.p.s.Místo konání:Infocentrum pro seniory Point 50+Ostružinová 3/2936Praha 10 čtvrtek 26.9. 2013 od 15 hodinArcheologie v uměníPřednáška Mgr. Ing. Marie Opatrné ukáže na oba projevy archeologie v umění. Jedním jsou ohlasy archeologických nálezů, které čeští malíři reflektovali ve svých dílech, např. Mikoláš Aleš. Druhým projevem jsou umělecké představy či rekonstrukce pravěkého života. 24.10. 2013 od 15 hodinRaně středověký šperk v Čechách a na MoravěPřednáška posluchače zavede do 9. a 10. století, do doby Velkomoravské říše a počátků přemyslovského státu. S kurátorem raně středověké sbírky Národního muzea Mgr. Jiřím Koštou projdou vývojem tehdejšího šperkařství a zastaví se u nejvýznamnějších nálezů této významné epochy. 21.11. 2013 od 15 hodinKeltové ve středních ČecháchPhDr. Jarmila Valentová, vedoucí Oddělení Pravěku a antického starověku Národního muzea, zaměří svou přednášku na keltskou kulturu především ve středních Čechách. Posluchači se dozvědí, jak Keltové žili, jak si obstarávali potravu, jaké radosti a strasti doprovázeli jejich život a mnoho dalšího.    Přednáškový cyklus Bydlení a každodenní život ve starověkém Egyptě a ŘeckuNová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, mezipatro HZačátek přednášky vždy v 16:30. úterý 26. 3. 2013Život starověkých Egypťanů a Řeků (Mgr. Martina Bardoňová a Mgr. Lenka Vacinová) úterý 2. 4. 2013Dér el-Medína a Station de repos: sídliště královských řemeslníků (PhDr. Pavel Onderka) úterý 9. 4. 2013Obytné domy v klasickém Řecku (doc. Iva Ondřejová, CSc. - Marie Dufková, CSc.) úterý 16. 4. 2013Život na farmách v okolí řecké kolonie Metapontion v jižní Itálii (Mgr. Barbora Gavláková) úterý 23. 4. 2013Život na okraji antického světa-krymský Chersonésos v pozdní antice (Mgr. Martina Čechová)  Komentované prohlídky v rámci výstavy Ve stínu Olympu – Řecko a svět KeltůNárodní muzeum, Nová budova, Vinohradská 1, Praha 1, mezipatro HZajišťovali pracovníci Oddělení pravěku a antického starověku. čtvrtek 10. 1. 2013Ve stínu chrámů olympských bohů – jak se bydlelo ve starověkém Řecku (Mgr. Ing. Petra Belaňová) úterý 22. 1. 2013Počátky keltské civilizace v Evropě (Mgr. Daniel Bursák) úterý 5. 2. 2013  Vázy v životě Řeků (PhDr. Marie Dufková, Csc.) úterý 19. 2. 2013Poznání textilní výroby Keltů utkané z archeologických, ikonografických a písemných pramenů (Mgr. Kristýna Urbanová)  Cesty do pravěku V roce 2012 proběhly čtyři přednášky v rámci cyklu Cesty do pravěku (viz níže), které seznámily zájemce s nejstaršími obdobími našeho pravěku. Na přednášky navazuje chronologicky právě probíhající výstava Ve stínu Olympu, která se týká doby železné. Na rok 2013 jsou plánovány další přednášky, včetně již tradičního antického cyklu. středa 17. 10. 2012 Cesta do starší a střední doby kamenné (Mgr. Lucie Vélová) středa 24. 10. 2012Cesta do mladší doby kamenné (PhDr. Kamila Remišová Věšínová, Ph.D.) středa 31. 10. 2012 Cesta do pozdní doby kamenné (Mgr. Jan Turek) úterý 6. 11. 2012 Cesta do doby bronzové (PhDr. Zuzana Bláhová-Sklenářová, Ph.D.) plakát Přednášky probíhaly vždy od 17h v přednáškovém sále H Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1. Helena Svobodová: Antická sbírka Národního muzea. Její vznik, vývoj a budoucnost (Praha, Česká republika)   Štítky: přednáškyNárodní muzeum

Mezinárodní den archeologie - 4. ročník

17. October 2017 - 11:31
Mezinárodní den archeologie 2017 Rok se s rokem sešel a je tu opět Mezinárodní dne archeologie. Mezinárodní den archeologie (MDA) je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů. Může mít podobu archeologického festivalu pro rodiny, návštěvy archeologické lokality, cvičných vykopávek, přednášek nebo návštěvy archeologa ve škole. Každopádně aktivity a zábavné programy Mezinárodního dne archeologie jsou příležitostí, abyste v sobě i vy objevili vášeň pro minulost. Archeologové z řady pražských i mimopražských archeologických institucí pro Vás v ČR připravili na 21. říjen 2017 velkolepý program. Veškeré potřebné informace najdete buď na webu denarcheologie.cz nebo na Facebooku @denarcheologie. Pokud si vyberete k návštěvě areál Karlovy Univerzity (Celetná 20, Praha 1) dáme Vám ochutnat pár našich Archeologických jednohubek, přijďte proto do Studentského klubu Celetná  a dozvíte se mnoho nového formou série vtipných a zajímavých minipřednášek. Bonusem MDA 2017 v Praze je diskusní setkání s Jiřím Bartoškou. Letos uplynulo 40 let, kdy byly do kin uvedeny filmy "Na veliké řece", "Osada Havranů" a "Volání rodu". Rolí Sokola vstoupil Jiří Bartoška do povědomí diváků, a významně tak přispěl k popularizaci archeologie a přinejmenším pro jednu generaci budoucích archeologů (a nejen jich) se stal inspirací. Diskuse moderovaná redaktorkou ČRo 1 Radiožurnálu Naděždou Hávovou bude ohlédnutím za natáčením "štorchovské" trilogie filmů, ale i možností pro publikum tázat se pana Bartošky na jeho vztah k historii a archeologii, který mimo jiné dokládá jeho celoživotní manželství s jednou z nás. Na Jiřího Bartošku se můžete těšit od 13.00 do 14.00 také ve Studentském klubu Celetná. Podobně jako v loňském roce i letos vyjde u příležitosti Mezinárodního dne archeologie speciální brožura, tentokrát pod názvem 10+1 VÝPRAVA DO HLUBIN PRAŽSKÉ MINULOSTI. V jedenácti stručně podaných a bohatě ilustrovaných příbězích se dozvíte, co zajímavého v posledních letech archeologie v Praze a jejím okolí objevila. Vydání této brožury opět laskavě podpořil Magistrát města Prahy. Nejsnáze bude brožura dostupná 21. 10. 2017 na akcích MDA v Praze, samozřejmě zcela zdarma.   Ať už se za archeologií vydáte kamkoli, těšíme se na vás. Všichni jste srdečně zváni. ARCHEOLOGIE JE VŠUDE!   AKCE V PRAZE Filozofická fakulta UK (Celetná 20, Praha 1, metro Můstek/Náměstí republiky) 10:00-16:00 – společný program pražských archeologických institucí (Ústav pro archeologii FF UK, Ústav pro klasickou archeologii FF UK, Český egyptologický ústav FF UK, ČAS – Česká archeologická společnost, Národní muzeum v Praze,  Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Hrdličkovo muzeum člověka PřF UK, Národní památkový ústav – generální ředitelství, Národní památkový ústav Praha, Ústav geologie, PřF UK) Práce archeologa v terénu: výzkum nanečisto, dokumentace pravěkého hrobu, určování kosterních pozůstatků a ukázka nemocných kostí, archeologická laboratoř. Určování stáří nádob, originály i kopie archeologických nálezů z našeho území, archeologický poklad z Týnce nad Labem Olympiáda z dob starověkého Řecka, výroba odlitku antického nálezu a další předměty a informace z dob starého Řecka a Říma Keltská móda s možností vyzkoušení oděvů i starověká kosmetika. Textilní a barvířské techniky napříč historií, tkaní na stavu či s karetkami, výroba přeslenů či šperků Malá škola jeskynního umění pro každého, výroba pravěké sošky ražba keltských mincí Tajemství kuchyní, které dávno pohltil čas. Drcení obilí na drtidle i kamenném mlýnku V 13:00 Diskusní setkání s Jiřím Bartoškou – letos uplynulo 40 let od uvedení pravěkých filmů „Na veliké řece“, „Osada Havranů“ a „Volání rodu“ do kin. Pojďte si připomenou, jak probíhalo natáčení a co všechno pro Jiřího Bartošku představuje archeologie! V 11:00 a 15:00 „Archeologické jednohubky“ - bloky minipřednášek  a projekcí na zajímavá témata. V úvodu jednotlivých bloků se pokusíme pomocí videomostů přenést na archeologické výzkumy za kolegy do Egypta a na Slovensko V areálu ukázky opracovávání pazourku i historického kováře Množství informací v podobě tištěné i obrazové, zážitky a praktické ukázky historických činností Pro děti je připravena „pravěká“ výtvarná dílna a stezka mladého archeologa s úkoly, oceněná diplomem. Pouze pro návštěvníky akce v Celetné ulici bude připravena nabídka zdarma v tento den navštívit Zahrady pod Pražským hradem, které jsou v péči Národního památkového ústavu. Je zapotřebí si na akci vyzvednout 21. 10. vstupenku v Celetné 20!!!   DALŠÍ AKCE V PRAZE: Bohnice žijí a Staré Bohnice (Bohnická 1/36, 181 00 Praha) 3. Starobohnický den a příběhy dávného lidu Dvůr statku Vraných se první říjnovou neděli promění v pravěkou osadu. Historické části programu se ujal spolek Bacrie a Osada Křivolík z České Třebové. Čeká nás putování dávnými věky, na jednotlivých stanovištích budete moci shlédnout popř. i vyzkoušet textilní techniky, ražbu mincí, odlévání bronzu, lovecké techniky, keramiku, sekernictví a další řemesla. Dozvíte se také, jaké speciality se vařily v pravěku a další zajímavosti. Podrobnosti o osadě najdete na jejich stránkách http://www.krivolik.cz/ V 15 hodin bude pravěká MÓDNÍ PŘEHLÍDKA, která vás provede dobovým oblečením od nejstarších dob až po keltské osídlení. Po přehlídce bude následovat HISTORICKÁ SCÉNKA z nejdávnější historie Bohnic v podání bohnických ochotníků.  Po celou dobu bude na statku výtvarná dílna pro děti a připravený bude i improvizovaný pra/fotokoutek. Budeme mít připravené i občerstvení, dozvíte se také novinky o Bohnické naučné stezce. Nebude chybět ani hudební doprovod – vědecko-fantastická rekonstrukce PRAVĚKÉ HUDBY v podání skupiny Altsteinzeitliche Knochenklangbilder. Skupina se zabývá rekonstrukcí paleolitické hudby střední Evropy z doby kamenné dle dochovalých jeskynních maleb, archeologických nálezů a domněnek a to pouze pomocí původních nástrojů.Na ukázky se můžete podívat na youtube:https://www.youtube.com/watch?v=tsvDk7OwyE4, na facebooku najdete informace zde: http://bit.ly/2wTOR8t Starobohnický den pořádá spolek Bohnice žijí a MČ Praha 8. Podrobnosti o akci najdete na stránkách www.starebohnice.cz a facebookuwww.facebook.com/starebohnice Art Space Řetězová 7 (Řetězová 7, 110 00 Praha 1) Keltský večer s Jiřím Waldhauserem 18. 10. 2017 – 19:30 – Keltský večer s keltologem Jiřím Waldhauserem a akordeonistou Václavem Veselým (Etc., Irish Dew, Dobrohošť). Připravil a večerem provází Hynek Žirovnický. Platí se vstupné! Náprstkovo muzeum (Betlémské nám. 1, Praha 1, metro Můstek/Národní třída) http://www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum/Akce-NpM/Mezinarodni-den-archeologie-1.html 21. 10. 2017  – 10:00 – 16:00 – Letošní Mezinárodní den archeologie v Náprstkově muzeu bude zaměřen na poznávání Súdánu, nejen starověkého, ale i současného. Během dne proběhne v muzeu bohatý program, v rámci kterého bude formou přednášek, diskusí, ochutnávek místních gastronomických specialit a dílen (nejen pro děti) představena historie i kultura tohoto státu. Vstup volný! Muzeum hlavního města Prahy (Na Poříčí 52, Praha 8, metro Florenc) Muzeum hl. města Prahy 21. 10. 2017 – Mezinárodní den archeologie v Muzeu Prahy – celodenní program v hlavní budově muzea na Florenci, mimořádné komentované prohlídky v domech U Zlatého prstenu a Na Kocandě.►Hlavní budova Muzea hlavního města Prahy na Florenci►Od 10:00 do 17:00 budou probíhat workshopy s pracovníky oddělení archeologických sbírek. Akce jsou určené pro malé i velké fanoušky archeologie.V 11:00, 13:00 a 15:00 se uskuteční komentované prohlídky expozice Praha v pravěku.►Dům U Zlatého prstenu►V 10:00 a 14:00 nabídneme mimořádnou komentovanou prohlídku archeologické výstavy Od nitě ke košili. Výstavou provede Helena Březinová z Archeologického ústavu AV ČR, Praha.►Dům Na Kocandě►Návštěva archeologických vykopávek v rámci výjimečně zpřístupněného domu Na Kocandě, který je běžně veřejnosti uzavřen.V 10:00 a v 11:00 začínají komentované prohlídky unikátního archeologického nálezu brány sv. Valentina, součásti opevnění Starého Města pražského (provede vedoucí výzkumu Petr Starec). Sraz u vchodu do domu. Archeologický park Liboc (V domcích 29, Praha 6) Přijďte oslavit archeologický svátek na tradiční Středověkou slavnost, která se bude konat od 14:00 do 18:00! Program bude doplněn ukázkami středověkého šermu a scénkami ze života našich předků. Ke zhlédnutí bude kovářské umění a možnost vyzkoušet si středověké zbraně i zbroj, střelbu z repliky historického luku, výrobu keramiky na hrnčířském kruhu, stříhání ovcí, tesání dřeva i tvoření ve výtvarných dílničkách. K poslechu bude hrát středověká hudba a nebude chybět ani tradiční krmě a nápoje (dobové zelňáky, grilované maso, preclíky a koláčky, pivní speciál atd.). Prohlédněte si také archeologický park, v němž jsou na základě rekonstrukcí prezentovány výsledky archeologických výzkumů. (více na www.archaia.cz). Labrys, o.p.s. (Hloubětínská 16/11, Praha 9) Labrys 21. 10. 2017 – 9:00 – 16:00 – Den otevřených dveří na archeologickém výzkumu. Okno do Středověku. V každou celou hodinu  komentovaná prohlídka probíhajícího archeologického výzkumu na Novém městě pražském. Adresa: Mikulandská 5, Praha 1. (blízko metra Národní třída). Archeologický ústav AV ČR http://www.arup.cas.cz/?p=30062#more-30062 Výstava: Od nitě ke košili. Textil a móda středověkých PražanůMísto konání: Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1 – Staré MěstoTyp akce: Komentovaná prohlídka s autory expozice.Časy prohlídek: 10:00 hod.; 14:00 hod.Popis akce: Muzeum hl. města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. pořádá v Domu U Zlatého prstenu výstavu „Od nitě ke košili – Textil a móda středověkých Pražanů“. Expozicí vás provedou PhDr. Helena Březinová, Ph.D. a Mgr. Miroslava Šmolíková. AKCE V OSTATNÍCH REGIONECH NALEZNETE NA STRÁNKÁCH MEZINÁRODNÍHO DNE ARCHEOLOGIE Datum akce: Sobota, 21. Říjen 2017 (celý den) Zobrazit v plné velikosti Zobrazit v plné velikosti Zobrazit v plné velikosti Zobrazit v plné velikosti Zobrazit v plné velikosti Zobrazit v plné velikosti

News

There are not any news