Filozofická Fakulta

Archeologie na dosah

Syndicate content
Updated: 55 min 41 sec ago

Přednášky

18. October 2018 - 13:19
                                    Proběhlé cykly přednášek: Cyklus přednášek Mistrovská díla antiky ve světových sbírkách úterý 27. 2. 2018Pavel Titz: Výběr ze skvostů antické sbírky Metropolitního muzea v New Yorku (New York, USA) úterý 6. 3. 2018Josef Souček: Národní archeologické muzeum v Paestu (Paestum, Itálie) úterý 13. 3. 2018Patrik Líbal: Antické sbírky na mnichovském Königsplatz (Mnichov, Německo) úterý 20. 3. 2018Helena Svobodová: Pozoruhodná antická díla v Kunsthistorisches Museum ve Vídni (Vídeň, Rakousko) úterý 27. 3. 2018Petr Juřina: Museum Carnuntinum a archeologický park Carnuntum (Antická sbírka Národního muzea. Její vznik, vývoj a budoucnost (Petronell - Bad Deutsch-Altenburg, Rakousko) Nová budova NM, vždy od 17h, vstup zdarma. Přednáškový cyklus Antika znovu nově úterý 31. 10. 2017Pavel Titz: Novinky v objevování antického světa úterý 7. 11. 2017Jan Bažant: Perseus a Meduza dnes úterý 14. 11. 2017Jiří Militký: Nálezy antických mincí v Čechách úterý 21. 11. 2017Helena Svobodová: Dovednost (nebo mistrovství) antických sklářů úterý 28. 11. 2017Balázs Komoróczy: Když na Moravě psaly dějiny římské legie Nová budova NM, vždy od 17h, vstup zdarma Cyklus přednášek Mistrovská díla antiky ve světových sbírkách úterý 14. 2. 2017Tomáš Alušík: Skvosty mínojské civilizace v Archeologickém muzeu v Irakliu (Iraklion, Řecko) úterý 21. 2. 2017Pavel Titz: Mistrovská antická díla i kuriozity ve sbírkách Národního archeologického muzea v Neapoli (Neapol, Itálie) úterý 28. 2. 2017Lenka Vacinová: Muzeum Akropole v novém (Athény, Řecko) úterý 7. 3. 2017Petr Juřina: Berlínská státní muzea. Mnohem více než Pergamský oltář (Berlín, Německo) úterý 14. 3. 2017Helena Svobodová: Antická sbírka Národního muzea. Její vznik, vývoj a budoucnost (Praha, Česká republika) Vždy od 17:00 v Nové budově Národního muzea (Vinohradská 1, přednáškový sál H). Pozvánka ke stažení zde.   Cyklus přednášek o pravěku a raném středověku pro magazín Terezín - říjen 2016: úterý 4. 10. 2016, 17:00-18:15Pravěká minulost člověka - opomíjené základy dnešní civilizace (Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D. - NM) úterý 11. 10. 2016, 18:00-19:00Doba halštatská (starší doba železná) - doba velkých změn (Mgr. Viktoria Čisťakova - NM/FF UK) úterý 18.11. 2016, 18:00-19:00Textil od doby broznové po raný středověk - prezentace replik pravěkého oblečení, módní přehlídka (Mgr. Viktoria Čisťakova - NM/FF UK) úterý 25. 10. 2016, 17:00-18:15Neolit - doba prvních zemědělců (Mgr. Josef Dufek - Ústav archeologické památkové péče středních Čech)  Místo konání: Magazín, Náměstí československé armády 87, Terezín další informace  Jarní cyklus klasickoarcheologických přednášek pro rok 2016: Pod ochranou Herma. Řekové a Římané na cestách.Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, mezipatro H, vždy od 17h úterý 15. 3. 2016Cesta v mýtech. Cesta jako prostředek uchopení světa (PhDr. Pavel Titz, Ph.D.) úterý 22. 3. 2016Až na konec světa. Alexandrova anabáze (PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.) úterý 29. 3. 2016Římské cesty. Všechny cesty vedou nejen do Říma (Doc. Dr. Jiří Musil, Ph.D.) úterý 5. 4. 2016Vydaní na milost Poseidónovi. Plavení se po moři. (PhDr. Pavel Titz, Ph.D.) úterý 12. 4. 2016Hadrianus - císař cestovatel (PhDr. Petr Juřina, Ph.D.)  Volný přednáškový cyklus Po stopách minulosti pro Point 50+, o. p. s. Místo konání:Infocentrum pro seniory Point 50+Ostružinová 3/2936Praha 10 čtvrtek 9. 10. 2014 Villa Rustica - výrobní středisko nebo luxusní sídlo?(Mgr. Viktoria Čisťaková)  čtvrtek 23. 10. 2014Indoevropané v zrcadle archeologie a lingvistiky (Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D.) čtvrtek 13. 11. 2014Podoby pravěku: krajina a lidé aneb archeologie bez kopání (PhDr. Jarmila Valentová)  Přednáškový cyklus Nové archeologické výzkumy v oblastech starověkého světaNová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, mezipatro HKaždé úterý od 17 hodin úterý 4. 3. 2014Obrazy v krajině, krajina v obrazech. Skalní umění severovýchodní Afriky (Mgr. Lenka Suková) úterý 11. 3. 2014Zavlažovací systémy v egyptské Západní poušti. Nálezy z posledních let (Doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.) úterý 18. 3. 2014Nové nálezy pečetí z Pistiru v Thrákii. Řecké sochařství 4. st. př. Kr. (Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.) úterý 25. 3. 2014Co je nového v Pompejích (PhDr. Pavel Titz, Ph.D.) úterý 1. 4. 2014Waldgrimes - "římské" město v Germánii (Mgr. Karel Kůt)   Cyklus přednášek Nové archeologické objevyVýsledky výzkumů a vědeckých projektů v české archeologii 21. století Místo konání: Nová budova Národního muzea, sál H, vždy úterý 16.45 - 17.45 1. říjen 2013Mgr. Katarína Čuláková: Lovci a sběrači v horských oblastech – na příkladu mezolitického osídlení Šumavy.Přednáška bude zaměřena na význam horských oblastí pro lovecko-sběračské společnosti. Představena budou nová zjištění ze Šumavy, kde již tři sezóny probíhá výzkum osídlení ze střední doby kamenné. Nově objevené lokality jsou nejvýše položená naleziště z doby kamenné v Čechách. 15. říjen 2013Mgr. Jaroslav Řídký, PhD.: Neolitické rondely ve střední Evropě – podoba, význam, vztah k sídlištním areálům.V první polovině pátého tisíciletí před naším letopočtem se objevuje ve střední Evropě fenomén, který nemá do té doby obdoby, první monumentální architektura – příkopem ohrazené kruhové areály, tzv. rondely. Mladoneolitické rondely lze studovat z různých úhlů – první doklady organizace práce, důkazy o stratifikaci společnosti, doklady astronomických znalostí, atd. Po více než sto letech studia těchto pozoruhodných objektů kolem nich stále zůstává celá řada nejasností. V přednášce bude shrnuta historie výzkumů a budou představeny moderní přístupy studia rondelů. 29. říjen 2013PhDr. Miroslav Chytráček, PhD.: Opevněný areál na stolové hoře Vladař v západních Čechách. Přehled současného stavu poznání regionálního mocenského centra doby železnéPřednáška shrnuje dosavadní poznatky o lokalitě Vladař, které byly získány v průběhu řešení dvou následných grantových projektů. Informuje o  výsledcích archeologického výzkumu na akropoli, objasňuje datování rozsáhlého fortifikačního systému a prezentuje objev unikátně zachované cisterny na předhradí hradiště. Dendrochronologické datování dubových trámů z roubené hráze cisterny datuje stavbu do 1. poloviny 5. stol. př. Kr. Mezioborový výzkum lokality využíval co nejširší spektrum přístupů a metod. Klíčovou roli v něm hrály paleoenvironmentální metody, k jejichž aplikaci poskytla lokalita mimořádně vhodné podmínky. Výjimečný výskyt stratifikovaných zamokřených situací na akropoli a předhradí dělá z Vladaře archeologickou lokalitu mezinárodního významu. 19. listopad 2013Mgr. Petr Limburský, Ph.D.: Období velkých změn. Objevy z konce eneolitu a starší doby bronzové ve Vlíněvsi.Již několik desetiletí je známá archeologická lokalita poblíž obce Vlíněves nedaleko Mělníka. V posledních letech zde probíhal rozsáhlý archeologický výzkum, který dokumentoval významné archeologické situace ze závěru doby kamenné a počátku doby bronzové. Tématem přednášky je bližší seznámení s nejzajímavějšími poznatky a nálezovými okolnostmi na lokalitě a jejich zasazení do širších souvislostí tohoto období. Pozornost bude věnována především proměnám v pohřebním ritu, poznatkům o uspořádání sídlišť či zajímavým nálezům z této lokality. 26. listopad 2013prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.: Pohansko u Břeclavi. Nové archeologické objevy na významném centru Velké MoravyV roce 2006 byl na Pohansku u Břeclavi učiněn mimořádný archeologický objev. V prostoru severovýchodního předhradí významného velkomoravského centra identifikovali archeologové z Masarykovy univerzity dosud neznámou raně středověkou rotundu i s okolním bohatým pohřebištěm. Podařilo se jim tak po 30 letech, které uplynuly od výzkumu posledního rozpoznaného velkomoravského kostela, rozšířit cenný soubor nejstarších církevních památek z území ČR. V rámci přednášky prezentuje prof. Jiří Macháček nejen tento nález, ale i další zajímavé výsledky práce archeologů na Pohansku a v jeho okolí.  Volný cyklus přednášek pro Point 50+ o.p.s.Místo konání:Infocentrum pro seniory Point 50+Ostružinová 3/2936Praha 10 čtvrtek 26.9. 2013 od 15 hodinArcheologie v uměníPřednáška Mgr. Ing. Marie Opatrné ukáže na oba projevy archeologie v umění. Jedním jsou ohlasy archeologických nálezů, které čeští malíři reflektovali ve svých dílech, např. Mikoláš Aleš. Druhým projevem jsou umělecké představy či rekonstrukce pravěkého života. 24.10. 2013 od 15 hodinRaně středověký šperk v Čechách a na MoravěPřednáška posluchače zavede do 9. a 10. století, do doby Velkomoravské říše a počátků přemyslovského státu. S kurátorem raně středověké sbírky Národního muzea Mgr. Jiřím Koštou projdou vývojem tehdejšího šperkařství a zastaví se u nejvýznamnějších nálezů této významné epochy. 21.11. 2013 od 15 hodinKeltové ve středních ČecháchPhDr. Jarmila Valentová, vedoucí Oddělení Pravěku a antického starověku Národního muzea, zaměří svou přednášku na keltskou kulturu především ve středních Čechách. Posluchači se dozvědí, jak Keltové žili, jak si obstarávali potravu, jaké radosti a strasti doprovázeli jejich život a mnoho dalšího.    Přednáškový cyklus Bydlení a každodenní život ve starověkém Egyptě a ŘeckuNová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, mezipatro HZačátek přednášky vždy v 16:30. úterý 26. 3. 2013Život starověkých Egypťanů a Řeků (Mgr. Martina Bardoňová a Mgr. Lenka Vacinová) úterý 2. 4. 2013Dér el-Medína a Station de repos: sídliště královských řemeslníků (PhDr. Pavel Onderka) úterý 9. 4. 2013Obytné domy v klasickém Řecku (doc. Iva Ondřejová, CSc. - Marie Dufková, CSc.) úterý 16. 4. 2013Život na farmách v okolí řecké kolonie Metapontion v jižní Itálii (Mgr. Barbora Gavláková) úterý 23. 4. 2013Život na okraji antického světa-krymský Chersonésos v pozdní antice (Mgr. Martina Čechová)  Komentované prohlídky v rámci výstavy Ve stínu Olympu – Řecko a svět KeltůNárodní muzeum, Nová budova, Vinohradská 1, Praha 1, mezipatro HZajišťovali pracovníci Oddělení pravěku a antického starověku. čtvrtek 10. 1. 2013Ve stínu chrámů olympských bohů – jak se bydlelo ve starověkém Řecku (Mgr. Ing. Petra Belaňová) úterý 22. 1. 2013Počátky keltské civilizace v Evropě (Mgr. Daniel Bursák) úterý 5. 2. 2013  Vázy v životě Řeků (PhDr. Marie Dufková, Csc.) úterý 19. 2. 2013Poznání textilní výroby Keltů utkané z archeologických, ikonografických a písemných pramenů (Mgr. Kristýna Urbanová)  Cesty do pravěku V roce 2012 proběhly čtyři přednášky v rámci cyklu Cesty do pravěku (viz níže), které seznámily zájemce s nejstaršími obdobími našeho pravěku. Na přednášky navazuje chronologicky právě probíhající výstava Ve stínu Olympu, která se týká doby železné. Na rok 2013 jsou plánovány další přednášky, včetně již tradičního antického cyklu. středa 17. 10. 2012 Cesta do starší a střední doby kamenné (Mgr. Lucie Vélová) středa 24. 10. 2012Cesta do mladší doby kamenné (PhDr. Kamila Remišová Věšínová, Ph.D.) středa 31. 10. 2012 Cesta do pozdní doby kamenné (Mgr. Jan Turek) úterý 6. 11. 2012 Cesta do doby bronzové (PhDr. Zuzana Bláhová-Sklenářová, Ph.D.) plakát Přednášky probíhaly vždy od 17h v přednáškovém sále H Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1. Helena Svobodová: Antická sbírka Národního muzea. Její vznik, vývoj a budoucnost (Praha, Česká republika)   Štítky: přednáškyNárodní muzeum

5. ročník Mezinárodního dne archeologie je za dveřmi. Přijďte jej oslavit do Národního muzea.

10. October 2018 - 12:30
Čím se zabývá archeologie a co všechno nám může povědět archeolog o naší  minulosti? To vše a mnohem více se návštěvníci dozvědí v sobotu 20. října od 10.00 do 16.00 hodin v Nové budově Národního muzea během oblíbeného Mezinárodního dne archeologie. Na výstavu Keltové platí v tento den 50 % sleva na vstupné. 20. říjen 2018 se na mnoha místech České republiky ponese v duchu oblíbeného vědeckého oboru, a sice „archeologie“. Nejinak tomu bude i v Nové budově Národního muzea, kde se všichni zájemci mohou těšit na bohatý program, který naváže na probíhající úspěšnou výstavu Keltové. Díky ní se každý na chvíli ocitne ve světě našich dávných předků, ale zároveň si také vyzkouší, co obnáší náročná archeologická práce v terénu. Na malé i velké návštěvníky bude čekat několik stanovišť s replikami z různých období pravěku. Svoji cestu do minulosti zahájí v době bronzové a budou zde moci obdivovat například honosné šperky nebo zbraně. Opomenuta nezůstane samozřejmě ani následující starší doba železná, kdy panoval mezi barbarskými kmeny a vzdálenou Itálií čilý obchodní ruch. Dále návštěvníky uvítá keltský bojovník, u kterého se dozvědí spoustu zajímavostí nejen o válečném umění, ale i o každodenním životě v mladší době železné. Máte raději vznešený svět antiky? I pro obdivovatele antiky bude připraveno stanoviště zaměřené na kulturu starověkého Řecka a Říma, kde naleznou nejrůznější repliky archeologických nálezů. Samozřejmě nebude chybět ani oblíbené stanoviště zaměřené na terénní práci archeologa. Hledání a dokumentace „pravěkých artefaktů“ jistě zaujme především malé návštěvníky muzea. Pro dospělé bude pak připravena digitální laboratoř, kde si svůj „nález“ budou moci 3D naskenovat. Na své si přijdou i malí kreativci, kteří si zde mohou ozdobit látku pomocí přírodních pigmentů nebo objeví kouzlo keltských ornamentů. Ve výstavě Keltové se také během akce uskuteční také několik tematických komentovaných prohlídek: 11.00 – Svět Keltů a antický svět (PhDr. Pavel Titz, PhD.) 12.00 – Umění a duchovní svět Keltů (PhDr. Pavel Sankot) 13.00 – Krása oděvu doby železné (Mgr. Viktoria Čisťakova) 14.00 – Svět pohřebišť (PhDr. Pavel Sankot) Kontaktní osoba: Viktoria Čisťakova, viktoria_cistakova [at] nm.cz Zobrazit v plné velikosti Zobrazit v plné velikosti Zobrazit v plné velikosti Zobrazit v plné velikosti Zobrazit v plné velikosti Zobrazit v plné velikosti Zobrazit v plné velikosti Štítky: Národní muzeumpřednáškapro zábavu

První ročník ceny Zlatý mamut

27. September 2018 - 15:06
První ročník ceny Zlatý mamut byl slavnostně vyhlášen dne 1. května 2018 v Pavilonu Anthropos v Brně Pisárkách při příležitosti oslav 90. narozenin mamuta v Anthroposu. Jde o společný projekt tří významných institucí archeologie v ČR. Partnerství Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v sobě propojuje výzkumné, vzdělávací a sbírkotvorné cíle archeologie, a také akademické, univerzitní a muzejní prostředí.  Cílem je motivovat archeology ve všech úrovních archeologické vědy a ve všech odborných institucích k rozvoji kreativních a atraktivních popularizačních aktivit, které v očích laické veřejnosti legitimují nezastupitelnost a společenskou přínosnost archeologie v moderním světě. Společně a nerozdílně proto vyhlásili každoroční soutěž o Cenu Zlatý mamut, která vyzdvihne nejlepší popularizační výsledky příslušného kalendářního roku. Cena Zlatý mamut je vyhlašována ve třech kategoriích, z nichž každou garantuje jeden z partnerů. V každé kategorii jsou oceněny tři nejlepší výsledky. První cena v každé kategorii je oceněna rovněž finanční odměnou. Projekty přihlašujte prostřednictvím aplikace, která bude otevřena do 31. 12. 2018. Nápad spojit soutěž s nejslavnějším brněnským vystavovaným exponátem vychází z úcty k tradici popularizace archeologických výzkumů a archeologické vědy jako takové, již na Moravě založil Karel Absolon. Jemu je také cena symbolicky dedikována. Mamut byl díky úsilí Karla Absolona vytvořen roku 1928 pro Výstavu soudobé kultury, která se konala v Brně na Výstavišti v Pisárkách. Po mimořádném úspěchu v pavilonu Člověk a jeho rod bylo rozhodnuto vystavovat jej trvale a byl proto přesunut do nedalekého pisáreckého parku. Během válečných let se však původní model ztratil a proto byl roku 1969 postaven nový 3,5 metru vysoký model. V pavilonu Anthropos se bude také konat každoroční slavnostní vyhlášení vítězů ve všech kategoriích. Pro více informací či přihlášení projektu navštivte oficiální stránky soutěže zde Přílohy:  zlaty_mamut_2018_flyer_a5.jpg

Konference "Pregnancy, birth, early infancy and childhood: life’s greatest transitions in the past" ve Vídni

25. September 2018 - 15:07
Ve dnech 20. až 22. září 2018 se ve Vídni uskutečnila 11. mezinárodní konference Společnosti pro studium dětství v minulosti (Society for the Study of Childhood in the past - SSCIP). Téma letošní konference vzešlo z ERC projektu The Value of mothers to society: responses to motherhood and child rearing practices in prehistoric Europe, který na Ústavu orientální a evropské archeologie Rakouské akademie věd vede hlavní organizátorka akce Katharina Rebay-Salisbury. Konference probíhala v Naturhistorisches Museum a zúčastnilo se jí přes 60 badatelů, jejichž hlavním výzkumným tématem je právě problematika nedospělých jedinců a jejich postavení v různých obdobích minulosti, ať již té nejvzdálenější či nedávné.  Konference jsem se za Národní muzeum zúčastnila s příspěvkem "Variability of Children´s Burial Rite of the Únětice Culture in Bohemia, Moravia and Slovakia", který jsme připravily se slovenskými kolegyněmi Katarínou Hladíkovou (Univerzita Komenského v Bratislavě) a Klaudií Daňovou (Archeologický ústav SAV v Nitře), za poskytnutí dat z dosud nepublikovaných výzkumů ve Vlíněvsi a Mikulovicích děkujeme kolegům P. Limburskému a M. Ernéemu (oba z Archeologického ústavu AV ČR v Praze). Celkem zaznělo na konferenci téměř 30 různorodých příspěvků chronologicky od paleolitu po 19. století a geograficky od území starověké Mezopotámie po Velkou Británii. Vzhledem k místu konání konference se většina příspěvků týkala pravěké Evropy, z celkového rámce se vymykal videopříspěvek z Filipín. Pro mě osobně byly zajímavé samozřejmě příspěvky o pohřbívání dětí v pravěku na území sousedních států, nicméně přínosné byly i prezentace zaměřené antropologicky či práce zaobírající se písemnými prameny (např. o rozpoznání vývojových etap dětství ve starověké Mezopotámii či Mykénách), nebo ikonografickými prameny (dětské hry na řeckých vázách "choes"). Další pohled na dětství nabídly pak prezentace pojednávající o vzdělávání (např. v průmyslové Anglii 19. stol.), o učení dětí o umírání, o dětství v otroctví na americkém Jihu a další. Co ukázaly zejména prezentace s pravěkou problematikou, je absence jednotné terminologie, dosažení konsenzu v používání ustálených věkových kategorií je úkolem, který je třeba řešit.Program konference a abstrakty příspěvků najdete v příloze ke stažení. Na závěr skvěle připravené konference nechyběla ani důkladná "behind the scenes" tour po prostorách pravěkého a antropologického oddělení Naturhistorisches muzea. Mezinárodní a interdisciplinární Society for the Study of Childhood in the past se sídlem v Anglii byla založena v roce 2007, aby etablovala rozvíjející se novou disciplínu. Společnost pořádá každoroční konferenci a další tématická setkání, vydává dvakrát ročně časopis Childhood in the Past (CIP) a další publikace v rámci monografické řady.  Autor textu: Lucie Vélová(Národní muzeum)   Fotografie z konference: Zobrazit v plné velikosti Naturhistorisches Museum ve Vídni Zobrazit v plné velikosti Téma konference Zobrazit v plné velikosti Registrace Zobrazit v plné velikosti Přednáška M. Sanchez Romero Zobrazit v plné velikosti Ukázka z prezentací Zobrazit v plné velikosti Ukázka z prezentací Zobrazit v plné velikosti Ukázka z prezentací Zobrazit v plné velikosti Nastupující prezidentka SSCIP Katie Hemer a loučící se Sally Crawford Zobrazit v plné velikosti Prohlídka depozitářů na prehistorii Zobrazit v plné velikosti V depozitářích na prehistorii Zobrazit v plné velikosti Copak nám kurátorka Karina Grömer ukáže? Zobrazit v plné velikosti Ano, je to jedna z kožených krosen z doby bronzové z Hallstattu, kterých mají v NHM ve Vídni 5! Zobrazit v plné velikosti V archeologické expozici NHM ve Vídni Zobrazit v plné velikosti Antropologické oddělení v NHM ve Vídni Zobrazit v plné velikosti Antropologické oddělení v NHM ve Vídni Zobrazit v plné velikosti Na antropologickém oddělení v NHM ve Vídni Zobrazit v plné velikosti Tibie nedonošeného plodu o stáří 4 měsíců Zobrazit v plné velikosti Pod kupolí Zobrazit v plné velikosti Výhled ze střechy na protější Kunsthistorisches Museum Přílohy:  sscip2018_programme.pdf sscip2018_abstracts.pdf

Aspoň na víkend přijď mezi Kelty (Národní muzeum Praha)

14. September 2018 - 8:53
Přijďte s dětmi do Nové budovy Národního muzea a poznejte život Keltů v době železné. Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1 Keltové samotní na vás budou v sobotu 22. září od 13 do 17 hodin čekat na tematických stanovištích.   Těšit se můžete na setkání s válečníkem, který vás seznámí se zbraněmi různých období. Obchodník vám ukáže mince a předměty místní výroby i dovezené ze Středomoří. U dalších stanovišť se například dozvíte, jak si vyráběli své oděvy, a skrze vybrané repliky originálních nálezů poznáte skrytý půvab doby železné. Světem Keltů vás provede hravý pracovní list. Čekat na vás budou i rozmanité workshopy, prakticky navazující na témata stanovišť, a komentovaná prohlídka výstavy Keltové s autorem.   V ceně běžného vstupného do muzea.   Program:   13.00–17.00 Na návštěvě u Keltů – stanoviště s úkoly pro rodiny s dětmi (keltský válečník, obchodník, textilní výroba, skrytý půvab doby železné) Workshopy – zdobení látek přírodními hlinkami, výroba ozdob inspirovaných keltskými šperky, tkaní na karetkách, předení vlny, práce s rotačním žernovem a zrnotěrkou    15.00 Komentovaná prohlídka výstavy Keltové s autorem   Datum akce: Sobota, 22. Září 2018 - 13:00 do 17:00

Bohatý hrob z Chlumu u Rokycan II

21. August 2018 - 16:16
V bohatém knížecím hrobě z Chlumu u Rokycan se mimo zlaté destičky našly i další pozoruhodné nálezy. Samotná mohyla měla v průměru 13,5 metru a byla obehnána kamenným věncem. Zachovalo se i kamenné obložení pohřební komory, které mělo zpevnit její konstrukci a zároveň ochránit obsah hrobu před zloději. V mohyle byl nalezen žárový pohřeb, pravděpodobně muže, s bohatou bojovnickou výbavou. Železný meč z Chlumu je krásným příkladem nejstarší série časně laténských mečů z území Čech z poloviny 5. století př.n.l. Dále se v mohyle našly dva bodce, dvě šipky, dva oštěpy a velká železná sekera. Na základě vyobrazení ze situly, kde můžeme spatřit rituální oběť zvířete, byla vznesena teorie, že nalezená sekera spolu s bodci byla používána během rituálních obětin. Tato hypotéza přivádí na myšlenku o komplexní funkci pohřbeného – vojenský vůdce a zároveň osoba významně zapojená do náboženského dění komunity. Mimo pozoruhodný soubor zbraní se v hrobce našel i krásný picí servis složený ze dvou mís a tzv. zobákovité konvice. Bronzová konvice bezpochyby zaujme i laického návštěvníka svým elegantním vzhledem a není divu, přece se jedná o luxusní import z daleké Etrurie. Konvici zdobí nepříliš povedený rytý vlys s florálními motivy palmet a lotosů. V tomto případě jsou namístě úvahy o zaalpském původu této výzdoby, tedy místní imitaci antických motivů. Konvice byla patrně záměrně rituálně poškozena ještě před uložením do hrobu. Není to ovšem nic překvapivého, symbolické poškození až ničení pohřební výbavy se objevuje jak v době laténské, tak i v pozdější době římské. Jedná se o symbolickou smrt předmětu, který měl doprovázet svého majitele do záhrobí. Dvě, už vzhledově prostší, mísy patří k domácím napodobeninám etruských výrobků. Picí servisy, ať už honosné bronzové nebo jednodušší keramické, byly důležitou součástí pohřební výbavy jak v době halštatské, tak i v časné době laténské. Odrážely zálibu tehdejší elity v bujarých hostinách, ale zároveň mohly sloužit i pro rituální libaci během pohřebních obřadů. Jako poslední zmiňme i nález drobného bronzového válcovitého nákončí. Tradičně se o něm uvažuje jako o nákončí toulce (což se zdá být z funkčního hlediska nepravděpodobné), přesná funkce tohoto předmětu však bohužel stále není známa. I přes tuto drobnou vadu na kráse je kování ukázkovým příkladem časně laténského umění. Stejně jako u zlaté destičky, i zde se setkáváme s promyšleným výzdobným systémem. Původní motivy palmet či lotosů byly transformovány do svébytných ornamentů provedených prostou, ale zároveň elegantní kružítkovou technikou. Zde výzdoba dokonale souzní s tvarem a v případě tohoto nálezu dvojnásobně platí tvrzení, že v jednoduchosti je krása.   Autor textu: Viktoria Čisťakova(Národní muzeum) Zobrazit v plné velikosti Bronzové kování Zobrazit v plné velikosti Bronzové mísy a bronzová zobákovitá konvice Zobrazit v plné velikosti Do výbavy patřil železný meče s konstrukcí známou i v oblasti východní Francie a Porýní Zobrazit v plné velikosti Dvojice železných hrotů oštěpů a bronzové kování Zobrazit v plné velikosti Dvojice železných bodců k pohánění zvířat, určených k obětování Zobrazit v plné velikosti Železná sekera k provádění rituálu obětování zvířat Štítky: nálezyhalštatlaténvýstava

Bohatý hrob z Chlumu u Rokycan I: Křehká krása zlaté destičky.

6. August 2018 - 14:28
Bohatý hrob z Chlumu u Rokycan patří k učebnicovým příkladům bohatých knížecích hrobů z časné doby laténské. Pohřeb obsahoval mimořádně bohatý soubor bronzových nádob a zbraní, mezi nimiž se vyjímala zlatá destička. Drobná destička má bronzové jádro, které bylo následně pokryto zlatou fólií. Na první pohled se může zdát, že je to jednoduchý a oproti jiným časně laténským nálezům (například maskovitým sponám) až nevýrazný předmět, opak je ovšem pravdou. Pozornému divákovi neunikne jemná řemeslná práce a pozoruhodná ornamentika tohoto výjimečného artefaktu. Symetrická výzdoba je tvořena pomocí kružnic/půlkružnic vázaných na ústřední terč. Můžeme spatřit základní prvky, které jsou vlastní časně laténskému umění: kruhy, půlkruhy a esovité motivy, které se i přes svou zdánlivou jednoduchost skládaly do složitých a živých kompozic. Zde ovšem geometrická kompozice nepůsobí strohým a statickým dojmem, jak to můžeme vidět u starších předmětů z doby halštatské. Naopak, ornament na první pohled upoutá pozornost svou ladnou živostí. Destička z Chlumu má i své tajemství – na jejím rubu byla během konzervace objevena geometrická výzdoba, která ovšem prokazuje starší, ještě halštatskou výzdobnou tradici. V této souvislosti se zmiňme i o nálezu zásadního nástroje této doby – kovového kružítka, nalezeného v časně laténské kovárně v Tuchoměřicích. S jeho pomocí byly tvořeny tyto překrásné ornamenty. Výzdobné prvky, podobné těm na destičce z Chlumu, můžeme najít i na jiných předmětech, kupříkladu na keramice, bronzových falérách a špercích. Kdo a kdy vlastnil tento šperk? Destičku z Chlumu (pravděpodobně část spony?) je možné datovat do 2. poloviny 5. století př.n.l. a pochází nejspíše z oblasti Porýní. Zajímavé je to, že šperky tohoto typu (typ Weiskirchen) se objevují v mužských válečnických hrobech. Nejedná se ovšem o častý nález a můžeme jen spekulovat, zda se jednalo o specifický odznak poukazující na vyšší společenské postavení zemřelého. Se stejnou pravděpodobností se však mohlo jednat o jiný, nám skrytý význam.   Autor textu: Viktoria Čisťakova(Národní muzeum) Zobrazit v plné velikosti Původní dokumentace nálezu hrobu v Chlumu (okr. Rokycany) Zobrazit v plné velikosti Výbava hrobu obsahovala dále i bronzovou destičku krytou zdobenou zlatou fólií typu Weiskirchen, které jsou typické pro výbavu vojenské elity v Porýní (foto O. Palán) Zobrazit v plné velikosti Rub a líc zlaté destičky (podle J. Břeň 1981) Zobrazit v plné velikosti Výzdobné schéma destičky (podle J. Kysela 2018) Štítky: halštatlaténnálezyvýstava

News

Právě byl zahájen příjem přihlášek na letošní ročník Mezinárodní Masarykovy konference pro...

15. October 2018

Ve středu 10.10.2018 se v knihovně Ústavu pro archeologii koná od 12:50 hod. důležitá informační...

04. October 2018

Vážení přátelé a kolegové!
Galerie hlavního města Prahy zve na prezentaci...

03. October 2018

 

Milí kolegové,
seminář pro archeologii středověku 10. října 2018...
02. October 2018