Filozofick fakulta

News

25.02.2020 - 11:38
26. March 2020

Kolegové z projektu Delta vás prosí o vyplnění dotazníku, který se týká otázek využívání digitálních metod při terénní exkavaci. Získaná data budou využita při tvorbě nového e-lerningového předmětu, zaměřeného na problematiku dokumentace, který vzniká ve spolupráci s řeckými a italskými kolegy (projekt DELTA, více informací naleznete zde: http://www.project-delta.eu/Vyplnění dotazníku zabere asi 10 minut. V některých otázkách je možno vyplnit více odpovědí. Odkaz na dotazník: https://forms.gle/L52apwcN2JEpRfcG9

25.02.2020 - 11:24
26. March 2020

Studentský spolek Archeoffuk zve uchazeče o studium na setkání se studenty archeologie a to ve dvou termínech, 20.3. a 24.4. 2020 vždy od 17.00 v Kampusu Hybernská. Další podrobnosti najdete v pozvánce.

20.02.2020 - 14:54
21. March 2020

V rámci příprav 9. Světového archeologického kongresu (WAC-9, 5. - 10. 7. 2020) v Praze se koná informační seminář, který má za cíl seznámit potencionální dobrovolníky - studenty s historií a strukturou WAC a s okolnostmi, za kterých se mohou jako pomocníci kongresu zúčastnit.

Akce se koná v pondělí 2. března 2020 ve 12:30 v seminární místnosti Centra teoretických studií, Husova 4, 110 00 Praha 1, GPS: 50°05'04.7"N 14°25'05.9"E

19.02.2020 - 15:38
20. March 2020

Jihočeské pobočky České archeologické společnosti (viz pozvánka ke stažení) a do nové
archeologické expozice Jihočeského muzea, která je koncipována jako procházka nejstaršími dějinami jižních Čech, v níž jsou vedle obecné charakteristiky každého období zdůrazněny nejvýznamnější fenomény pro danou epochu. Kromě vlastních exponátů a textů je expozice doplněna dotykovými obrazovkami, fyzickými modely (mezolitický lovec, neolitická žena, halštatský velmož z Rovné, třísovské oppidum, hradiště u Němětic), filmem (neolitická žena při sklizni obilí), 3D virtuálními rekonstrukcemi (osada z doby bronzové, oppidum v Třísově) a řadou edukačních prvků (repliky kovových seker, rekonstrukce hrobu keltského bojovníka, edukační chata). Celou expozici provází časová osa s vyznačenými nejvýznamnějšími událostmi světových dějin v kontextu jihočeského pravěku a raného středověku. V závěru expozice je pozornost věnována i metodologii a dějinám oboru....

18.02.2020 - 11:15
25. July 2020
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Ústav pro archeologii jsou partnerem IX. Světového archeologického kongresu (World Archaeological Congress 9), jenž se koná v Praze 5.-10. července 2020.
Členové Ústavu pro archeologii se podílí na organizaci tří sekcí:
  1. To be buried as a warrior: Burials, social and military structures on the edge of the Frankish Empire (8th–10th centuries) (E/13/1)
  2. Archaeology and Linguistics on the History of the Early Slavs (E/15/7)
  3. Archaeology, Language and Landscape (E/16/1)
17.02.2020 - 09:29
18. March 2020

opět zahajují.

1. přednáška B. van der Meer: Odysseus in Greek, Etruscan and Roman visual programs se koná ve středu 19. února 2020 od 16.00 v Kampusu Hybernská, vzadu na dvorku, 3. patro, místnsot 3D.

Sledujte kalendář na webu ÚKAR: https://ukar.ff.cuni.cz/cs/calendar/cat_ids~35/

14.02.2020 - 13:44
15. March 2020

Odkaz na webové stránky: https://www.czdean.cz/epm-2020/

Odkaz na FB událost: https://www.facebook.com/events/295456494680129/

V případě vašeho zájmu o pasivní účast, pošlete prosím vyplněnou přihlášku na adresu europa.postmed@gmail.com do konce března.

12.02.2020 - 14:11
13. March 2020

Pozvánka na výběrovou přednášku "Matematika a počítání aka Aritmetika a algoritmy", 1/1 Zk

doc RNDr Vítězslav Švejdar CSc Katedra logiky FF UK

Všechny podstatné informace najdete pod tímto odkazem.

Přednáška se koná ve Čt 10:00–11:30 v učebně 137 v Celetné 20, začíná 20.2.2020. 

12.02.2020 - 09:49
13. March 2020

Přijměte pozvání na 39. ročník konference Otázky neolitu a eneolitu, která se uskuteční ve dnech 9.-11. září 2020 v Brně. Všechny informace včetně přihlášky najdete pod tímto odkazem.

12.02.2020 - 09:02
13. March 2020

Archeologický ústav AV ČR Praha si Vás dovoluje pozvat na přednášku autora: Dr. Roderick B. Salisbury

"Behavioral Geoarchaeology of Landscapes: sediment archives in western
Sicily and eastern Hungary"
 (pozvánka ke stažení).

Přednáška se uskuteční ve středu  26. února 2020 od 14:00 v knihovně Archeologického ústavu v Praze.

11.02.2020 - 10:13
12. March 2020

Přeshraniční nadšenci z Bärnau pracují na studii proveditelnosti pro zřízení česko-bavorského kompetenčního centra pro tradiční řemeslo a historické stavební techniky. Více si přečtěte na webu Plzeňského kraje: https://www.plzensky-kraj.cz/stredovek-za-humny-chysta-novy-projekt

10.02.2020 - 12:47
11. March 2020

Oborová komise muzejních archeologů při Asociaci muzeí a galerií České republiky pořádá spolu s Vojenským historickým ústavem Praha ve dnech 20.-22. května 2020 48. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče s názvem "Války a příběhy".

Veškeré informace včetně přihlášky najdete pod tímto odkazem.

05.02.2020 - 11:36
6. March 2020

KRAJINA A URBANISMUS NA RUKOPISNÝCH PLÁNECH Z 18. STOLETÍ. Translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české z let 1727–1728.

Odkaz na aplikaci https://plany.nacr.cz

Knihu lze objednat na stránkách Národního archivu!

04.02.2020 - 12:00
5. March 2020

Pozvánka a výzva k předkládání příspěvků na mezinárodní konferenci "Wissenschaftliche Gesellschaften – Standortbestimmung und Perspektiven", kterou pořádá Anthropologische Gesellschaft in Wien ve dnech 13. - 16. května 2020 je ke stažení v pdf pod tímto odkazem.

04.02.2020 - 08:34
5. March 2020

 Dr. Jany Nováčkové "Využití genetických analýz při studiu archeologických kosterních nálezů", která se koná ve čtvrtek 13. února 2020 od 14.00 hod.

Pozvánka ke stažení.

26.01.2020 - 16:19
25. February 2020
24.01.2020 - 14:54
23. February 2020

je vypsaná na úterý 11.2.2020 od 9.30 hod.

24.01.2020 - 10:58
23. February 2020

Magisterský studijní program "Heritage Studies: a spatial perspective".

Deadline pro podání žádosti pro evropské studenty je 1. června 2020.
Více informací najdete na https://1url.cz/PzKds

22.01.2020 - 17:43
21. February 2020

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na téma

"9 nej české archeologie". 

Přehled všech přednášek najdete pod tímto odkazem

20.01.2020 - 10:38
19. February 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod tímto odkazem.

17.01.2020 - 08:36
16. February 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29. ledna 2020 od 13:00 hod.

13.01.2020 - 08:43
12. February 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(vstup z Komenského nám. 2, vstup do budovy bude zajištěn také z ulice
Joštovy).

Všechny další informace najdete na webu ÚAM FF MUNI.

13.01.2020 - 08:35
12. February 2020

Ústav archeologie a muzeologie FF MUNI vás zve na konferenci Communication and Reflection in Archaeology and Museology, která se bude konat dne 13. 2. 2020 v budově M Filozofické fakulty MU, Joštova 13 (vstup z Komenského nám. 2).


Všechny podrobnosti najdete na webových stránkách.


09.01.2020 - 13:52
8. February 2020

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze si vás dovoluje pozvat na 16. konferenci environmentální archeologie (KEA2020) na téma "Environmentální archeologie zemědělců a pastevců aneb Co sníst v případě neúrody", která se uskuteční ve dnech 27. – 29. ledna 2020..

Registrace a zasílání příspěvků bude ukončeno již 12. 1. 2020.

Ze zahraničních odborníků se můžete těšit na kolegy z Izraele.

Další informace jsou uvedeny na stránkách:
...

07.01.2020 - 15:24
6. February 2020

najdete pod tímto odkazem. Hodnotit můžete do 2. února 2020.

13.11.2019 - 09:34
13. December 2019

Přednáška bude probíhat blokově v termínech 29. 11. 2019, 6. 12. 2019, 13. 12.2019  a 3. 1. 2020.

05.11.2019 - 10:59
5. December 2019

Progres Q07 („Centrum pro studium středověku“) vyhlašuje jednorázovou vnitřní soutěž o pozici postdoka na období 01/2020 – 12/2020

Vítěz soutěže získá pozici v kategorii VP1 do výše max. 0,5 úvazku (při 0,5 úvazku financovanou 15 000 Kč hrubé mzdy), a to po dobu 12 měsíců (1. ledna – 31. prosince 2020).

Žadatel musí být držitelem titulu Ph.D., získaného v období let 2010–2019, nebo doktorand těsně před ukončením studia, který již odevzdal nebo do konce roku 2019 odevzdá disertační práci, a který svou přihlášku do soutěže doprovodí vyjádřením svého školitele, že v případě odevzdání se počítá s obhajobou do konce června 2020. Vítězný doktorand může na pozici nastoupit teprve s ukončením studia, avšak v každém případě na ní setrvá pouze do konce prosince 2020.

Žadatel do soutěže předkládá konkrétní výzkumný projekt (max. v délce 5 NS) v kterémkoli medievistickém oboru na období 01–12/2020. Podmínkou je, aby pro svůj projekt získal oborového garanta mezi členy rady Progresu...

05.11.2019 - 10:46
5. December 2019

Medieval Europe Research Community pořádá ve dnech 23.-25. dubna 2020 konferenci, na kterou se v případě zájmu můžete přihlásit na e-mailu medievalerc@gmail.com.

Podrobnosti o konferenci najdete pod tímto odkazem.

30.10.2019 - 12:38
29. November 2019

zahajuje 8.11. 2019 od 14.30 do 17.30 v místnoati C119 - Katedra logiky.

24.10.2019 - 14:56
23. November 2019

News

Kolegové z projektu Delta vás prosí o vyplnění dotazníku, který se týká otázek využívání...

25. February 2020

Studentský spolek Archeoffuk zve uchazeče o studium na setkání se studenty archeologie a to ve...

25. February 2020

V rámci příprav 9. Světového archeologického kongresu (WAC-9, 5. - 10. 7. 2020) v Praze se koná...

20. February 2020

Jihočeské pobočky České archeologické společnosti (viz pozvánka ke stažení) a do nové...

19. February 2020

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Ústav pro archeologii jsou partnerem IX...
18. February 2020