Filozofická Fakulta

Výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus v akademickém roce 2018/2019

Výběrové řízení se uskuteční 20. 3. 2018 v 11.00. Žádáme zájemce, aby do pondělí 19. 3. odevzdali na sekretariát motivační dopis, kde zdůvodní výběr zahraniční univerzity a rámcový program studia (práce na bakalářské/diplomové práci, atd.). Obecné informace naleznete na stránkách zahraničního oddělení.

Případné dotazy rád zodpovím.

Ivo Štefan, stefanivos@seznam.cz

Seznam univerzit, s nimiž máme bilaterální dohodu:

IRSKO

National University of Ireland Galway – 2 studenti

NĚMECKO

Otto-Friedrich – Universität Bamberg – 2 studenti

Fridrich-Schiller-Universität Jena – 2 studenti

POLSKO

Uniwersytet Rzeszowski – Rzeszów – 3 studenti

Uniwerzytet Wrocławski – Wrocław – 2 studenti

Uniwerzytet Opolski – Opole – 2 studenti

RAKOUSKO

Uniwersität Wien – 2 studenti

SLOVENSKO

Komenského univerzita v Bratislave – 2 studenti

Univerzita v Trnave – 2 studenti

SLOVINSKO

University of Ljubljana – 2 studenti

News

je zařazen do databáze CEEOL. Nová čísla se v ní budou objevovat současně s jejich vydáním,...

12. March 2018

bude v pátek 9.3.2018 uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

08. March 2018

Veškerá výuka Dr. Klíra je ve dnech 7. - 8. března 2018 zrušená z důvodu nemoci.

Děkujeme...

07. March 2018

Další informace najdete na webu Národního památkového ústavu ...

06. March 2018

Josef Hájek a spol: Cihly v historické architektuře Prahy. O výrobě a využití zdicích cihel....

06. March 2018