Filozofick fakulta

2. ročník soutěže o podporu pregraduální studentské vědecké činnosti

Děkan FFUK doc. Michal Pullmann vyhlašuje 2. ročník soutěže o podporu pregraduální studentské vědecké činnosti (SVS). Návrhy vědeckovýzkumných projektů mohou předkládat studenti nastupující v akademickém roce 2019/2020 do 2.–4. ročníku Bc studia nebo do 1.–3. ročníku navazujícího Mgr studia. Téma projektu by se mělo rámcově týkat závěrečné práce a částečně ji přesahovat. Návrhy projektů se podávají přes webovou aplikaci Žádosti do 30. 9. 2019. Je potřeba předložit:

1) jednostránkový popis projektu,

2) doporučení vedoucího práce nebo vedoucího základní součásti,

3) návrh rozpočtu projektu.

Žádat lze o podporu až do výše 50 000 Kč.

News

najdete na...

10. September 2019

bude v pondělí 9. září 2019 uzavřený.

Děkujeme za pochopení.

08. September 2019

bude v pondělí 9. září 2019 uzavřený.

Děkujeme za pochopení.

08. September 2019

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (...

20. August 2019