Filozofick fakulta

Nové podmínky pro přijetí uchazečů na obor Archeologie pravěku a středověku

Akademický senát FF UK schválil dne 14. 5. 2020 změnu podmínek přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské obory a programy pro akademický rok 2020/2021.

Všichni uchazeči přihlášení na obor Archeologie pravěku a středověku budou přijati s upuštěním od přijímací zkoušky (týká se bakalářského i navazujícího magisterského studia).

Žádost od upuštění od přijímací zkoušky se nepodává, ke studiu bude přijat každý uchazeč s platnou přihláškou a na základě předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia.

https://www.ff.cuni.cz/2020/05/informace-pro-uchazece-studium-na-filozoficke-fakulte-uk-k-15-5-2020/

News

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. May 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. May 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. May 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. May 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. May 2020