Filozofick fakulta

Nabídka medievistických předmětů na ZS 2020/2021

Na webu Centra pro studium středověku FF UK najdete přehled všech medievistických předmětů vyučovaných na FF UK v ZS 2020/2021.

Datum platnosti: 
30. October 2020

News

zahajuje v úterý 27. 10. od 12.30 hod přes MS Teams.

23. October 2020

v časopise Zprávy památkové péče najdete pod...

18. October 2020

Národní památkový ústav v Lokti (působnost pro Karlovarský kraj) hledá nové kolegy...

12. October 2020

Přednáška Úvod do archeozoologie APA110050, APA111052, APA555040...

01. October 2020