Filozofick fakulta

Pan profesor Jiří Sláma zemřel

S velkým zármutkem oznamujeme, že dne 26. prosince 2020 nás opustil pan profesor Jiří Sláma, archeolog a historik, dlouholetý pracovník Ústavu pro archeologii.   


Pan profesor Sláma se narodil roku 1934 v Praze, vystudoval archeologii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde od roku 1960 působil jako asistent, docent (1990) a profesor (1998). V letech 1999–2002 vedl Ústav pro archeologii (tehdy Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou). 

Pan profesor Sláma po mnoho desetiletí formoval českou archeologii raného středověku, a to pedagogicky i odborně. Jeho historické koncepty a příslušné texty zůstávají stále živou součástí medievistiky, připomenout lze například vlivný model vzniku raného českého státu nebo revizi role Slavníkovců v českých dějinách. Pan profesor nám byl vzorem objektivní, kritické, interdisciplinární a eticky pojaté badatelské práce. Budeme na něj vzpomínat s láskou a úctou.  

Smuteční oznámení

News

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. January 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. January 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. January 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. January 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. December 2020