Filozofick fakulta

Ústav pro archeologii se stal nositelem tří prestižních výzkumných projektů

V letošním roce bude na Ústavu pro archeologii zahájeno řešení tří výzkumných projektů vedených mladými vědci.

Paní dr. Mária Varghová uspěla v soutěži PRIMUS, která podporuje mladé perspektivní vědce při založení a rozvoji nových vědeckých skupin a laboratoří.

Zahraniční postdok dr. László Ferenczi získal výzkumný projekt Grantové agentury ČR.

Interní doktorand Nicolas Mark Jansens se stal řešitelem projektu v rámci nového univerzitního programu START, jehož cílem je podpořit internacionalizaci, mobilitu a interdisciplinaritu výzkumu studentů doktorského studia.

Všem mladým vědkyním/vědcům gratulujeme a přejeme úspěšnou realizaci projektů.

Názvy a abstrakty projektů:

News

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. April 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. April 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. March 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. March 2021