Filozofick fakulta

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky (BZK i SZZK) budou probíhat na Ústavu pro archeologii v období od 14. do 25. června 2021. Přesný termín bude včas oznámen. Termín pro závazné přihlášení je stanoven do 11. 5. 2021.

Kontrola plnění povinností k SZK/Uzavření studia do 2. 6. 2021.

SZK proběhnou, stejně jako v zimě, tzv. hybridní (kombinovanou) formou. Případná distanční forma bude individuálně možná pouze ve vážných odůvodněných případech na základě žádosti studenta a pouze se souhlasem základní součásti.

 

News

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. April 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. April 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. March 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. March 2021