Filozofick fakulta

Archeologie na internetu

Univerzitní archeologická pracoviště

Archeologické ústavy

Národní památkový ústav:

Ústavy archeologické památkové péče

Česká a moravská muzea

Archeologická pracoviště v zahraničí

Ikonografie, historické prameny, rukopisy

Informační zdroje, databáze

Další zajímavé stránky o archeologii a historii


News

Knihovna bude v pondělí 15. dubna otevřena až od 12.00 hodin z důvodu konání obhajob.

...

12. April 2019

Oddělení Středověku ÚDU AV ČR, v. v. i. zve na 45. setkání cyklu "Středověk v pohybu / Dialogy...

10. April 2019

věnovaného fenoménům tradiční a současné slovesnosti a zpěvnosti.

Upozorňujeme na...

08. April 2019

Archeologický ústav AV ČR Praha si vás dovoluje pozvat na workshop autora Dr. Stefana...

01. April 2019

Katedra tělesné výchovy FF UK Vás zve na Děkanský sportovní den, který se pod záštitou děkana FF...

28. March 2019