Filozofick fakulta

Přednáška Archeologie Faerských ostrovů

V rámci přednášky Archeologie a veřejnost se v úterý
10. března od 9.10 hod uskuteční v knihovně Ústavu pro archeologii přednáška

Mgr. Ľubomíra Nováka, Ph.D. "Archeologie Faerských ostrovů". 

Výběrové řízení na zahraniční pobyt ERASMUS

Výběrové řízení na zahraniční pobyt ERASMUS v akademickém roce 2020/2021

se uskuteční ve středu 4. března v 16.00 na Ústavu pro archeologii. Zájemce žádáme o odevzdání přihlášky do pondělí 2. března Renatě Šmidtové.

Přihláška musí obsahovat: 
- životopis
- kontakt
- stručný motivační dopis
- předpokládaný plán studia

 

Archeometrie - harmonogram pro LS 2019/2020

V SISu najdete pod kódy: APA550063, APA110060, APA555044, APA111056

20. 2.   PhDr. Kateřina Tomková, Ph. D.: Úvod do studia archeometrie

27. 2.   Ing. Marek Fikrle, PhD.: Kovy I

Nová povinně volitelná přednáška

V LS 2019/2020 bude na Ústavu pro archeologii vyučován nový předmět "Archaeology of Death", který v SISu najdete pod kódy APA555050; APA 111061; APA110070; APA550073. Přednáška je v angličtině, takže je vhodná i pro studenty programu Erasmus. 

Syllabus a doporučená literatura ke stažení v pdf.

Rozvrh na LS 2019/2020

najdete v příloze. Prosíme, v případě připomínek nebo jakýchkoli problémů s rozvrhem pište doc. Tomáši Klírovi.

Poznámky k rozvrhu:

Výuka doc. PhDr. Tomáše Klíra, PhD. a PhDr. Ivo Štefana, PhD. zahajuje až v týdnu od 2. března 2020.

Všechny semináře zahajují v týdnu od 17. února. 2020.

Přednáška Paleolit a mezolit doc. PhDr. Martina Olivy, PhD., DSc. zahajuje 25.února. 2020.

Přednáška Středověká montánní archeologie doc. Mgr. Petra Hrubého, PhD. zahajuje 3. března 2020.

Pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči,

pro ty z vás, kteří se nezúčastnili dne otevřených dveří na FF UK, jsme připravili krátkou prezentaci o našem ústavu. Seznamte se s oborem pravěká a středověká archeologie.

Aktuality

Kolegové z projektu Delta vás prosí o vyplnění dotazníku, který se týká otázek využívání...

25. Únor 2020

Studentský spolek Archeoffuk zve uchazeče o studium na setkání se studenty archeologie a to ve...

25. Únor 2020

V rámci příprav 9. Světového archeologického kongresu (WAC-9, 5. - 10. 7. 2020) v Praze se koná...

20. Únor 2020

Jihočeské pobočky České archeologické společnosti (viz pozvánka ke stažení) a do nové...

19. Únor 2020

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Ústav pro archeologii jsou partnerem IX...
18. Únor 2020