Filozofick fakulta

Výzkum raně středověkého hradiště v Praze Vinoři

Studenti Ústavu pro archeologii FF UK se právě v těchto dnech účastní výzkumu raně středověkého hradiště v Praze Vinoři. Účastí na výzkumu si tak plní svou povinnou letní praxi.

27. srpna 2020 se na lokalitu můžete přijít také podívat v rámci akce Archeologické léto, průvodcem vám bude PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.

BZK/SZZK - září

Termíny pro odevzdání závěrečných prací:

BZK  zářijový termín - práci odevzdat v SISu do 18.8.

SZZK  zářijový termín - práci odevzdat do 11.8.

 

Pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči,

pro ty z vás, kteří se nezúčastnili dne otevřených dveří na FF UK, jsme připravili krátkou prezentaci o našem ústavu. Seznamte se s oborem pravěká a středověká archeologie.

Aktuality

Společnost STRATUM – archeologické služby s.r.o. (estratum.cz) nabízí možnost účastnit se formou...

27. Červenec 2020

Ústav pro klasickou archeologii FF UK a Česká archeologická expedice v Uzbekistánu si vás...

23. Červenec 2020

Archeologický ústav AV ČR Praha si vás dovoluje pozvat na přednášku

 ...

23. Červenec 2020

Ústav archeologie a muzeologie FF MU vás zve na 12. workshop ke středověké a novověké keramice,...

21. Červenec 2020

Prosíme, nenavštěvujte nyní ústav bez předchozí e-mailové nebo telefonické domluvy s vyučujícími...

08. Červen 2020