Filozofick fakulta

2. ročník soutěže o podporu pregraduální studentské vědecké činnosti

Děkan FFUK doc. Michal Pullmann vyhlašuje 2. ročník soutěže o podporu pregraduální studentské vědecké činnosti (SVS). Návrhy vědeckovýzkumných projektů mohou předkládat studenti nastupující v akademickém roce 2019/2020 do 2.–4. ročníku Bc studia nebo do 1.–3. ročníku navazujícího Mgr studia. Téma projektu by se mělo rámcově týkat závěrečné práce a částečně ji přesahovat.

Upozornění pro studenty

Dr. Klír oznamuje, že od 8. do 13. září 2019 nebude z důvodu účasti na konferenci přítomen na pracovišti. 

Termín pro splnění případných atestací tak určuje na pátek 6. září 2019.

Právě vyšlo

Právě vyšlo nové číslo Praehistorica, tedy svazek 34/2/2018.

                   

Z obsahu:

Katarína Petriščáková - Miroslava Šmolíková: Pohřby kultury se šňůrovou keramikou z Prahy-Ruzyně.

Lubomír Košnar - Filip Krásný: Staroruská miniaturní sekerka z Mladoboleslavska. K problematice raně středověkého transferu východoevropských předmětů ve střední Evropě.

Pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči,

pro ty z vás, kteří se nezúčastnili dne otevřených dveří na FF UK, jsme připravili krátkou prezentaci o našem ústavu. Seznamte se s oborem pravěká a středověká archeologie.

Aktuality

najdete na...

10. Září 2019

bude v pondělí 9. září 2019 uzavřený.

Děkujeme za pochopení.

08. Září 2019

bude v pondělí 9. září 2019 uzavřený.

Děkujeme za pochopení.

08. Září 2019

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (...

20. Srpen 2019