Filozofick fakulta

PROCHÁZKA PO PRAZE RANÉHO STŘEDOVĚKU

 

s návštěvou veřejnosti nepřístupných objektů (pod vedením dr. Štefana, dr. Čihákové a dr. Varadzina)
se uskuteční v pátek 26. června. Sraz ve 14. 00 před profesním domem na Malostranském náměstí.
Účastníci obdrží zápočet za domácí exkurzi.

Státní závěrečné zkoušky (červen)

9. 6.  (úterý) obhajoby Mgr prací
10. 6.  (středa) SZZK

16. 6. (úterý) obhajoby Bc prací
17. 6. (středa) BZK

Nové podmínky pro přijetí uchazečů na obor Archeologie pravěku a středověku

Akademický senát FF UK schválil dne 14. 5. 2020 změnu podmínek přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské obory a programy pro akademický rok 2020/2021.

Všichni uchazeči přihlášení na obor Archeologie pravěku a středověku budou přijati s upuštěním od přijímací zkoušky (týká se bakalářského i navazujícího magisterského studia).

Upozornění pro studenty

Termíny pro odevzdání závěrečných prací:

BZK červnový termín - práci odevzdat do 26. 5.
        zářijový termín - práci odevzdat do 18.8.

SZZK červnový termín - práci odevzdat do 19.5.
         zářijový termín - práci odevzdat do 11.8.

 

Rozvrh na LS 2019/2020

najdete v příloze. Prosíme, v případě připomínek nebo jakýchkoli problémů s rozvrhem pište doc. Tomáši Klírovi.

Poznámky k rozvrhu:

Výuka doc. PhDr. Tomáše Klíra, PhD. a PhDr. Ivo Štefana, PhD. zahajuje až v týdnu od 2. března 2020.

Všechny semináře zahajují v týdnu od 17. února. 2020.

Přednáška Paleolit a mezolit doc. PhDr. Martina Olivy, PhD., DSc. zahajuje 25.února. 2020.

Přednáška Středověká montánní archeologie doc. Mgr. Petra Hrubého, PhD. zahajuje 3. března 2020.

Pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči,

pro ty z vás, kteří se nezúčastnili dne otevřených dveří na FF UK, jsme připravili krátkou prezentaci o našem ústavu. Seznamte se s oborem pravěká a středověká archeologie.

Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020