Filozofická Fakulta

Pozvánka na vernisáž a výstavu

Ústav archeologické památkové péče středních Čech a Ústav pro archeologii FF UK

vás srdečně zvou na výstavu 

Prvorepubliková archeologie.

Výstava Vás vtáhne do slavné éry české archeologie a přiblíží prvorepublikové okouzlení nově se rodící vědou. Do světa elegantních badatelů a jejich ambiciózních výzkumů můžete nahlédnout od 2. června 2018 v Informačním centru keltské kultury na zámku Nižbor.

Další informace o výstavě najdete na webu Cesty archeologie.

Vernisáž výstavy proběhne 1. června v 17 hodin.

Aktuality

Ústav pro archeologii je po dobu letních prázdnin uzavřen. V naléhavých případech je možné se...

24. Červenec 2018