Filozofická Fakulta

Mezinárodní den archeologie 2018

 

Již pátým rokem s námi můžete oslavit v areálu FF UK v Celetné ulici Mezinárodní den archeologie. 
Ústav pro archeologii FF UK společně s Ústavem pro klasickou archeologii FF UK , Českým egyptologickým ústavem FF UK, Ústavem etnologie FF UK, Hrdličkovým muzeem člověka PřF UK, Národním památkovým ústavem, Asociací recentní archeologie a Českou archeologickou společností pro vás opět připravují bohatý program. 

 
Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet práci archeologů a antropologů a zároveň nahlédnout do tajů života v pravěku, středověku či egyptském i evropském starověku.

Program bude doplněn krátkými přednáškami na zajímavá témata - oblíbenými Archeologickými jednohubkami.

Akce se koná za každého počasí od 10.00 do 16.00, vchod z Celetné ulice 20. 

Občerstvení zajištěno ve Studentském klubu Celetná.

Program:

 

od 10.00 do 16.00 hod budou probíhat workshopy na jednotlivých stanovištích.

Od 11.00  do 12.00 a od 14.00 do 15.00 hod proběhnou ve Studentské klubu Celetná "Archeologické jednohubky", krátké pětiminutové přednášky na atraktivní témata. 

Všechny akce, které proběhnou v rámci MDA 2018 v celé České republice najdete na webu Mezinárodní den archeologie.

Ústav pro klasickou archeologii předvede římskou výzbroj od Legio X GPF, pozve do archeologické laboratoře, kde bude návštěvníkům ukázáno zpracování keramiky, způsoby analýzy nerostů a hornin, způsoby dokumentace a podobně. Na připravené projekci uvidí videa, pořízená dronem, vyzkouší si skládání mozaiky. V antické herně si zahrají různé hry (mlýn, rota, astragaly, duodecim scripta) a na jednom ze stanišť uvidí repliky ústavu pro archeologii.

Český egyptologický ústav připravil 3 stanoviště, na prvním se návštěvníci dovědí informace, jak probíhala mumifikace ve starém Egyptě, na druhém si budou moct vyzkoušet psaní hieorglyfů na ostraka (zlomky keramiky) tak, jak psali staří Egypťané a poslední jim nabídne možnost zahrát si staroegyptské stolní hry senet a mehen. Novinkou bude představení nové stolní společenské hry s tématikou staroegyptské hrobky. Připravili jsme taky „jednuhubky“ o nejnovějších objevech a práci egyptologů v Abúsíru.

Ústav pro archeologii připravil několik stanovišť. Na jednom představí různé tkalcovské techniky barvení textilií i některé výrobky. Děti si vyzkouší dobové oděvy a mohou s v nich i vyfotit. Dále je připravena ukázka originálů a replik pravěkých a středověkých nádob, nástrojů a zbraní. Návštěvníci uvidí, jak jednoduché je porcovat syrové maso s použitím pazourkového nože. Nabídneme jim možnost vyzkoušet pravěké a středověké mlýny na obilí, z namleté mouky si pak budou moci vypracovat těsto a upéct placky. Na dalším pracovišti předvede svůj um s pomocí jednoduché výhně kovář. Práci opravdového archeologa si budou moci děti i dospělí vyzkoušet na fiktivním archeologickém výzkumu. Kdo bude mít chuť, bude si moci vystřelit z luku na terč, vyrobit si pravěký šperk nebo vymodelovat z hlíny svoji „venuši“.

Hrdličkovo muzeum člověka vám odpoví na otázky: ptáte se, jak lze z kosterních pozůstatků zjistit více informací o tom, komu patřily? Jak může antropologie pomoci archeologům? Navštivte antropologické stanoviště a muzejní lektoři Vám prozradí, jak rozeznat ženskou kostru od mužské, kostru mladého člověka od staršího nebo jaké lze na kostech pozorovat známky různých onemocnění, které člověk za života prodělal. Pod jejich vedením si také vyzkoušíte práci antropologa v terénu a odkryjete lidskou kostru.

Ústav etnologie připravil pro návštěvníky ukázku krosienkování, které je jednou z textilních technik. Uvidí a vyzkouší si, jak si vyrobit síťovku nebo malý sáček. Návštěvníci se seznámí s historií a technologii vitráže. Pod dozorem zkušených odborníků si vytvoří návrh vlastní vitráže. Dále si prohlédnou ukázky středověkých a novověkých kachlí a odborníci je seznámí s technologiemi povrchové úpravy kachlí. Děti se budou moci ve výtvarné dílně na chvíli stát opravdovými jeskynními umělci. V průběhu odpoledne budou návštěvníci moci ochutnat speciální rybí koláčky vikinské babičky a vyzkoušet si runové písmo.

Národní památkový ústav připravil v areálu Karolina program pro děti a nabídku publikací. V Liliové ulici č. 5 si budete moci prohlédnout posterovou výstavu o nových archeologických výzkumech a výstavu nálezů z Malé Fürstenberské zahrady.

 


Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akce Mezinárodní den archeologie

 V rámci akce Mezinárodní den archeologie pořádané Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, budou dne 20. října 2018 od 10.00 do 16.00 pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

 Aktuality

Právě byl zahájen příjem přihlášek na letošní ročník Mezinárodní Masarykovy konference pro...

15. Říjen 2018

Ve středu 10.10.2018 se v knihovně Ústavu pro archeologii koná od 12:50 hod. důležitá informační...

04. Říjen 2018

Vážení přátelé a kolegové!
Galerie hlavního města Prahy zve na prezentaci...

03. Říjen 2018

 

Milí kolegové,
seminář pro archeologii středověku 10. října 2018...
02. Říjen 2018

Archeologický ústav AV ČR v Praze vás zve na přednášku "Examples of Roman ports and piers of...

20. Září 2018