Filozofick fakulta

Mgr. Dana Chmelíková

Odborné zaměření

Montánní archeologie, otázky ke stavu a možnostem výzkumu těžby drahých kovů na našem území v pravěkých Čechách a střední Evropě, vztahy pravěkého osídlení k surovinovým rudným ložiskům

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorského

Od 2017 pracoviště Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy

Od 2017 Doktorandský program  FF UK,  Pravěká a středověká archeologie

2012 – 2017 magisterské studium v oboru Archeologie pravěku a středověku (Ústav pro archeologii), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2008 – 2012 bakalářské studium oboru Pravěká a raně středověká archeologie (Ústav pro archeologii), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační práce

Chmelíková, D. 2012: Ložiska měděné rudy u Mutěnína a otázka jejich využití v pravěku. [Bakalářská práce.] Praha. – Univerzita Karlova, fakulta filozofická.

Chmelíková, D. 2017: Těžba mědi v pravěkých Čechách - stav a možnosti výzkumu. [Diplomová práce] Praha. – Univerzita Karlova, fakulta filozofická.

Publikační činnost

Chmelíková, D. 2014: Ložiska měděné rudy u Mutěnína (okr. DO) v západních Čechách a otázka jejich využití v pravěku – Copper ore deposits near Mutěnín in Western Bohemia and the question of their exploitation. Acta rerum naturalium 16/2014 (Stříbrná Jihlava 2013), 19-32.

Chmelíková, D. (v tisku): K otázce pravěkých a raně středověkých aktivit v areálu měděných dolů na lokalitě Měděnka u Mutěnína (okr. Domažlice). Sborník Západočeského muzea v Plzni.

Aktivní účast na konferencích:

10 – 12. 10. 2013

Stříbrná Jihlava 2013, Mezinárodní konference k dějinám starého hornictví a hutnictví

(příspěvek „Ložiska měděné rudy u Mutěnína a otázka jejich využití v pravěku“

10. – 12. 9. 2014

Argenti Fodina 2014, Medzinárodná konferencia. Bádanie histórie montánnych  regiónov Európy (Příspěvek „Význam lokálních zdrojů mědi ve středoevropské době bronzové“ )

13.6 - 16. 6. 2018

ARGE 2018 Niederalteich. 28. Treffen/Stekání. Příspěvek „Prehistoric copper mining in the area Bohemian Forest (Böhmischer Wald, Český les) with special attention to the area "Měděnka" (dist. Domažlice). The state and possibilities of this research.“

Studijní vědecko-výzkumné pobyty v zahraničí:

23. – 27. 6. 2014: IAMS/NARNIA Archaeo-Metallurgy Summer School 2014 (Institute of Archaeometallurgical Studies, University College London)

Srpen 2015, červenec - srpen  2016: Účast na první i druhé sezoně česko-řeckého archeologického projektu „Porti-Miamou“ na jižní Krétě organizovaným  Českým centrem pro středomořskou archeologii

Účast na řešení odborných projektů:

2015 – program NAKI, Revize Archeologické databáze Čech v rámci projektu Archeologická mapa ČR (pro okres Domažlice), ARÚP, NPÚ

2013 – 2014 Spoluřešitelka projektu GAUK (526112) „Staroegyptské měděné předměty do konce Střední říše“ pod vedením hlavního řešitele Martina Odlera

2015 – 2016 Spoluřešitelka projektu GAUK (38715) „Raná metalurgie ve starověkém Egyptě – případová studie na materiálu z Ägyptisches Museum der Universität Leipzig“ hlavního řešitele Martina Odlera

Přednášková činnost

Úvod do archeologie pravěku 1, 2

Aktuality

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. Leden 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. Leden 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. Leden 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. Prosinec 2020