Filozofick fakulta

Mytologie starých Slovanů

 

Společnost přátel Lužice Vás zve v sobotu 19. 1. 2019 do Lužického semináře v Praze na přednáškový den Mytologie starých Slovanů. Od 10 hodin dopoledne se můžete těšit na pět přednášek a od 17:00 pak na koncert středověké hudby skupiny Zanyka.
Na přednáškovou část je vstup volný, na koncert je vstupné 150 Kč. Vzhledem k tomu, že je o akci veliký zájem, místa si prosím rezervujte v odpovědi na tento e-mailu (luzice@luzice.cz).
A o čem že bude řeč? Zde malá ochutnávka:
 
Naďa Profantová: Pohanství západních Slovanů očima archeologie
Pohanství západních Slovanů bude představeno v čase jeho trvání: od konce 6. století do konce 12. století. Projevy pohanství jsou pro archeology velice náročné mezioborové téma, většinou se objevují  doklady rituálů (těžko odlišitelný rituál jedinečný od řídce se opakujícího),  nejlépe interpretovatelné jsou tzv. stavební obětiny. V některých oblastech pak odkrývají stavební podobu pohanských svatyní (Gross Raden, Wroclaw) či kultovních míst pod širým nebem (Břeclav-Pohansko, Chotěbuz). Zvláštní význam, mnohdy však nejednoznačně interpretovatelný, mají některé depoty kovových nálezů, u nichž se předpokládá, že byly uloženy jako obětiny bohům (např. v prostoru posvátných hor či v prostoru  jiného kultovního místa). Jako příklad uveďme Klášťov na Moravě či Kletečnou v Čechách. Za zmínku stojí řídce nacházené idoly (většinou dřevěné) a diskuse okolo nejslavnějšího "Zbručského idolu". Kromě idolů archeologie rozpoznává i jiné kultovní pomůcky, např. bronzové závěsky s podobou boha (Morava), mytologická vyobrazení  s problematickým "čtením", amulety s magickým obsahem, poháry na nožce v blízkosti kultovního místa apod.
 
Michaela Šebetovská: Veles - slovanské božstvo v komparativní perspektivě
Ačkoliv se o Velesovi zachovalo jen velmi málo informací v písemných pramenech, je možné se pokusit jeho postavu rekonstruovat. Jeden ze způsobů rekonstrukce bude představen v rámci této přednášky. Posluchači budou seznámeni s několika postavami (ze slovanského prostředí i mimo něj), které se jeví jako příbuzné Velesovi. Tím bude vytvořen základ pro interpretaci primárních pramenů hovořících o Velesovi tak, aby dávaly smysl nejen každý zvlášť, ale vytvářely zároveň koherentní celek. Díky tomu bude možné rozvinout teorie o někdejší podobě a funkcích tohoto slovanského božstva.
 
Michal Téra: Slovanské nastolovací rituály a jejich mytologický základ
Přednáška se zaměří na rituální průběh nastolování panovníka ve slovanských societách. Téma bude zaměřeno především na oblast korutanských Slovanů, u nichž dobové prameny zaznamenali způsob provádění tohoto obřadu v několika verzích až do raného novověku. Zároveň poukážeme na analogické jevy a prvky, které se objevují v jiných slovanských societách a zvláště zdůrazníme blízkost mezi českým přemyslovským mýtem a korutanským nastolovacím rituálem.
Plakát ke stažení zde.

 

Datum platnosti: 
6. Únor 2019

Aktuality

Knihovna ÚPA bude ve dnech 16.-17. ledna 2019 uzavřena z důvodu pracovní cetsy.

Děkujeme...

15. Leden 2019

až do 27. ledna  na ...

08. Leden 2019

V Západočeském muzeu v Plzni se v úterý 15.1.2019 od 17.30 hod uskuteční další přednáška v rámci...

08. Leden 2019

 

Společnost přátel Lužice Vás zve v sobotu 19. 1....
07. Leden 2019

Vlastivědné muzeum v České Lípě hledá zkušeného archeologa. Více informací najdete na...

06. Leden 2019