Filozofick fakulta

Vnitřní soutěž o pozici postdoka

Progres Q07 („Centrum pro studium středověku“) vyhlašuje jednorázovou vnitřní soutěž o pozici postdoka na období 01/2020 – 12/2020

Vítěz soutěže získá pozici v kategorii VP1 do výše max. 0,5 úvazku (při 0,5 úvazku financovanou 15 000 Kč hrubé mzdy), a to po dobu 12 měsíců (1. ledna – 31. prosince 2020).

Žadatel musí být držitelem titulu Ph.D., získaného v období let 2010–2019, nebo doktorand těsně před ukončením studia, který již odevzdal nebo do konce roku 2019 odevzdá disertační práci, a který svou přihlášku do soutěže doprovodí vyjádřením svého školitele, že v případě odevzdání se počítá s obhajobou do konce června 2020. Vítězný doktorand může na pozici nastoupit teprve s ukončením studia, avšak v každém případě na ní setrvá pouze do konce prosince 2020.

Žadatel do soutěže předkládá konkrétní výzkumný projekt (max. v délce 5 NS) v kterémkoli medievistickém oboru na období 01–12/2020. Podmínkou je, aby pro svůj projekt získal oborového garanta mezi členy rady Progresu Q07 (k jejímu složení viz http://hrc.ff.cuni.cz/progres/), případně aby se tento garant stal prostředníkem mezi žadatelem a specialistou na příslušném ústavu či katedře FF UK.

Publikační výstup z tohoto projektu – v podobě přinejmenším studie v recenzovaném periodiku – nemusí vyjít do konce r. 2020, ale musí být připraven do tisku. Dále se očekává, že vítězný postdok připraví do konce roku 2020 na FF UK k podání výzkumný grant s výhledem na rok 2021 (popis max. v délce 1 NS). Součástí přihlášky do soutěže je rovněž aktuální CV a kopie doktorského diplomu, resp. u končících doktorandů příslušné vyjádření školitele (viz výše).

Soutěž probíhá ve dnech 1. října 2019 – 22. listopadu 2019. O vítězi soutěže rozhodne Rada Progresu Q07, a to do 30. listopadu 2019. Rada si v nutném případě může vyžádat posouzení žádosti od specialisty v daném oboru či na dané téma. Proti rozhodnutí Rady není odvolání.

Přihlášky do soutěže, obsahující 1) popis projektu, 2) popis jeho předpokládaného publikačního výstupu, 3) CV a 4) výhled na grantovou spolupráci v rámci FF UK, je třeba zaslat na adresy jan.cermak@ff.cuni.cz a barbora.kosikova@ff.cuni.cz, a to nejpozději do 22. listopadu 2019.

Progres Q07 předpokládá, že další kolo soutěže bude vyhlášeno v roce 2021.

Případné dotazy lze zasílat na adresy jan.cermak@ff.cuni.cz či lucie.dolezalova@ff.cuni.cz.

 

Datum platnosti: 
5. Prosinec 2019

Aktuality

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na...

22. Leden 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020