Filozofick fakulta

Upozornění pro studenty

Termíny pro odevzdání závěrečných prací:

BZK červnový termín - práci odevzdat do 26. 5.
        zářijový termín - práci odevzdat do 18.8.

SZZK červnový termín - práci odevzdat do 19.5.
         zářijový termín - práci odevzdat do 11.8.

 

Závěrečné práce odevzdáváte pouze elektronicky, jednu vytištěnou verzi až při samotné obhajobě.

Podle opatření děkana č. 5 v případě konání obhajoby závěrečné práce coby součásti státní závěrečné zkoušky v době účinnosti tohoto opatření neodevzdává student, bez ohledu na pokyn vedoucího příslušné základní součásti fakulty, žádné vytištěné kopie řádně elektronicky odevzdané.

 

Pozor, na červnový termín BZK a SZZK se můžete závazně přihlašovat pouze do 7.5., na zářijový termín pak do 14.7.


Zkouškové období začíná v pondělí 25.5. a končí 31.7.2020,

dále pak od 1.9. do 18.9.2020.

Knihovna ÚPA je stále uzavřena, čekáme na pokyny z fakulty.

BZK se budou konat ve dnech 16. - 17. června. 2020.

SZZK se budou konat 9. - 10. června 2020.

 


Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020