Filozofick fakulta

Kde se vzali Slované?

Ve spolupráci s kolegy z heidelberské univerzity (Slavisches Institut) a z Ústavu pro jazyk český AV ČR byla vydána kolektivní monografie New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic. Contact and Migrations.

Svazek obsahuje příspěvky lingvistů, archeologů a historiků k problematice raných Slovanů, které byly prezentovány na konferenci Language Contact and the Early Slavs, konané v říjnu 2017 v Praze (výzkumná skupina Identity v pohybu).

Vydání knihy podpořil Fond strategických partnerství UK 2019, minigrant +4EU 2020 a projekt KREAS.

Klír, T. – Boček, V. – Jansens, N. (eds.), New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic. Contact and Migrations, (= Empirie und Theorie der Sprachwissenschaft, Volume 6). Winter Verlag: Heidelberg. 353 s. ISBN: 978-3-8253-4707-9.

Abstrakt

Publikace je věnována jednomu z nejvíce fascinujících témat současné medievistiky a historické lingvistiky, kterým byla extrémně rychlá expanze slovanského jazyka ve velké části raně středověké Evropy. Tradiční výklady, ztotožňující jazyk, hmotnou kulturu i časné zmínky o etnických Slovanech, vysvětlují šíření slovanského jazyka migrací v 6.–7. století. Alternativní hypotézy připisují slovanskou etnicitu a tzv. časně slovanskou hmotnou kulturu jazykově i geneticky velmi různorodé populaci. Pozdější expanzi slovanského jazyka pak připisují jeho statusu „lingua franca“ nebo „koiné“ v avarském kaganátu – časní Slované nehovořili jen slovansky, neexistovala žádná slovanská pravlast a slovanští mluvčí nemají společné kořeny.

Autoři studií v předkládaném svazku využívají nové metodologické a empirické poznatky z několika vědních oborů, a to nejen z tradiční triády lingvistiky, archeologie a historiografie, ale také z příbuzných oborů, jako jsou religionistika, kulturní antropologie, archeogenetika a další. Sjednocující ideou je, že otázka vztahu mezi slovanským jazykem, etnikem a hmotnou kulturou nabízí různé odpovědi v různých geografických a politických kontextech.

Z pracovníků FF UK do publikace přispěli Jiří Dynda (ÚFAR), Tomáš Klír (ÚPA) a Jiří Rejzek (ÚČJTK).

Aktuality

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. Leden 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. Leden 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. Leden 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. Prosinec 2020