Filozofick fakulta

Stipendium Gerharda Bersu pro období 2022–2023.

Saská nadace „Pro Archaeologia Saxoniae“ má dle přání svého zakladatele „Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH“ (Středoněmecká hnědouhelná a.s.) za cíl podporovat archeologii v Sasku, Čechách a Dolním Slezsku.

Stipendium Gerharda Bersu je dotováno ročním příspěvkem 7.200,-/10.800,- euro a je poskytováno zpravidla na dva roky.

Stipendium je určeno pro mladé nadané vědecké pracovníky, kteří zpracovávají náročná témata archeologie Saska, Čech nebo Dolního Slezska. Devátý výběrové řízení pro období 2022 až 2023 je nyní zahájeno.

Bližší informace a formuláře žádostí získáte na internetových stránkách www.pro-archaeologia-saxoniae.org.

Vaše žádosti můžete posílat v písemné či elektronické podobě (PDF, max. 5 MB) do 15.05.2021 na adresu nadace „Pro Archaeologia Saxoniae“ (info@pro-archaeologia-saxoniae.org).

Nadační grémium rozhodne o podpoře projektu v létě 2021.

Čerpání může být zahájeno nejdříve v lednu 2022.

Aktuality

Podívejte se na projekt Podkrušnohorského technického muzea a prohlédněte si prostory, do...

23. Únor 2021

Ve středu 24.2. 2021 se uskuteční další z přednášek Ústavu pro klasickou archeologii v rámci...

22. Únor 2021

Luciano Micali: Augustine of Hippo: A Literary and Philosophical Profile ...

19. Únor 2021

Knihovna FF UK opět pořádá otevřený online webinář Úvod do práce s...

17. Únor 2021