Filozofick fakulta

Výroční zpráva Ústavu pro archeologii

Milé kolegyně, milí kolegové, 

 v uplynulém roce jsme bohužel nemohli rozvíjet vzájemné kontakty a sdílet informace o našich aktivitách v takové míře, jak bychom si přáli. Proto nyní předkládáme výroční zprávu, která alespoň výběrově mapuje činnost Ústavu pro archeologii v letním semestru 2019/2020 a zimním semestru 2020/2021.

Aktuality

Podívejte se na projekt Podkrušnohorského technického muzea a prohlédněte si prostory, do...

23. Únor 2021

Ve středu 24.2. 2021 se uskuteční další z přednášek Ústavu pro klasickou archeologii v rámci...

22. Únor 2021

Luciano Micali: Augustine of Hippo: A Literary and Philosophical Profile ...

19. Únor 2021

Knihovna FF UK opět pořádá otevřený online webinář Úvod do práce s...

17. Únor 2021