Filozofick fakulta

Pro uchazeče o studium

Studijní obor Archeologie pravěku a středověku pro akademický rok 2021/2022 otevřen v samostatné (jednooborové) i sdružené (dvouoborové) formě. 

Bakalářské studium: https://1url.cz/pzxxx (přihlášky lze podávat do 28.2. 2021).

 

Magisterské studium: https://1url.cz/azxxA (přihlášky lze podávat do 31.3. 2021).

Aktuality

Podívejte se na projekt Podkrušnohorského technického muzea a prohlédněte si prostory, do...

23. Únor 2021

Ve středu 24.2. 2021 se uskuteční další z přednášek Ústavu pro klasickou archeologii v rámci...

22. Únor 2021

Luciano Micali: Augustine of Hippo: A Literary and Philosophical Profile ...

19. Únor 2021

Knihovna FF UK opět pořádá otevřený online webinář Úvod do práce s...

17. Únor 2021