Filozofick fakulta

doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP

 

1961-1966 ukončení magisterského studia na UK FF v Praze (obor: prehistorie)

1971 PhDr.

1988 CSc.

1995 doc.


1966-1969 (s přerušením zákl. vojen. služby) Severočeské muzeum v Liberci, samostatný odb. pracovník – archeolog

1969-dosud UK FF v Praze

 

Přehled publikační činnosti

 

Košnar, Lubomír: Německo-český a česko-německý Archeologický slovník / Deutsch-Tschechisch und Tschechisch-Deutsch Archäologisches Wörterbuch, Karolinum, Praha 2010, ISBN 978-80-246-1757-2.

Košnar, Lubomír: Martin-Kilcher, Stefanie: Der römische Goldschmuck aus Lunnern (ZH). Ein Hortfund des 3. Jahrhunderts und seine Geschichte. In: Archeologické rozhledy. 2009, roč. 61, s. 591-592. ISSN 0323-1267. (Recenze).

Košnar, Lubomír: Kühlborn, Johann-Sebastian: Rom auf dem Weg nach Germanien: Geostrategie, Vormarschtrassen und Logistik. In: Archeologické rozhledy. 2009, roč. 61, s. 587-591. ISSN 0323-1267. (Recenze).

Košnar, Lubomír: Ewa Bokiniec: Podwiesk. Fundstelle 2. Ein Gräberfeld der Oksywie-Kultur im Kulmer Land. Warszawa-Toruń 2005; In: Archeologické rozhledy. 2008, roč. 60, s. 157-159. ISSN 0323-1267. Anotace: Gräberfeld der Oksywie-Kultur. (Cemetery of the Oksywie-Culture.)

Košnar, Lubomír: Jörn Schuster: Die Buntmetallfunde der Grabung Feddersen Wierde. Chronologie – Chorologie – Technologie. Oldenburg 2006 (Not ferrous metals finds from the excavations in Feddersen Wierde); In: Archeologické rozhledy. 2008, roč. 60, č. , s. 178-179. Nálezy barevných kovů z výzkumu ve Feddersen Wierde) ISSN 0323-1267.

Košnar, Lubomír: Markus C. Blaich: das frühmittelalterliche Gräberfeld von Eltville, Rheingau-Taunus-Kreis. Beiträge zur Siedlungsgeschihcte des Rhe-ingaus vom 5. bis 8. Jahrhundert n. Chr. Wiesbaden 2006 (Raně středověké pohřebiště z Eltville) (The Early Medieval Cemetery of Eltville); In: Archeologické rozhledy. 2008, roč. 60, s. 358-360. ISSN 0323-1267.

Košnar, Lubomír: Miroslav Buchvaldek a kol. (eds.): Archeologický atlas pravěké Evropy. Praha (Karolinum) 2007 (Archaeological Atlas of Prehistoric Europ); In: Historický obzor. 2008, roč. 19, č. 5/6, s. 139-140. ISSN 1210-6097.

Košnar, Lubomír: Peter Schmid: Die Keramikfunde der Grabung Feddersen Wierde. Oldenburg 2006 (The Pottery from the excavations in Feddersen Wierde ); In: Archeologické rozhledy. 2008, roč. 60, s. 177-178. Keramika z výzkumu Feddersen Wierde) ISSN 0323-1267.

Košnar, Lubomír: ČR mapa 25 a,b – 27 a,b (Czechia maps 25 a,b – 27 a,b); In: Archeologický atlas pravěké Evropy. 1. vyd. 2007, Praehistorica XXVII. Praha: Nakladatelství Karolinum; s. 203-206. ISBN 978-80-246-0774-0.

Košnar, Lubomír: Egon Wamers: Die Macht des Silbers. Karolingische Schätze im Norden. Regensburg (Schnell und Steiner) 2005 (Egon Wamers: Die Macht des Silbers. Karolingische Schätze im Norden. Regensburg (Schnell und Steiner) 2005); In: Archeologické rozhledy. 2007, roč. 59, č. 3, s. 649-652. ISSN 0323-1267.

Košnar, Lubomír: Evropa mapa 23a – 27a (Europe maps 23a – 27a); In: Archeologický atlas pravěké Evropy. 1. vyd. 2007, Praehistorica XXVII. Praha: Nakladatelství Karolinum; s. 110-112. ISBN 978-80-246-0774-0.

Košnar, Lubomír: Norsko, Švédsko, Finsko mapa 24 a,b – 27 a,b (Norway, Sweden, Finland 24 a,b – 27 a,b); In: Archeologický atlas pravěké Evropy. 1. vyd. 2007, Praehistorica XXVII. Praha: Nakladatelství Karolinum; s. 331-334. ISBN 978-80-246-0774-0.

Košnar, Lubomír: Recenze (Review); In: Archeologické rozhledy. 2007, roč. 59, č. 2, s. 430-432. ISSN 0323-1267. 


Přednášková činnost

 

Evropa v pravěku a raném středověku 

Doba římská a stěhování národů 

Seminář pro mladší pravěk 1, 2 

PVS pro mladší pravěk – PVP

ZPVS pro mladší pravěk – PVP

 

Působení v zahraničíAktuality

Studentský spolek Archeoffuk zve všechny nově přijaté studenty na setkání, které se uskuteční v...

30. Červen 2020

Grantové oddělení bude pořádat seminář pro uchazeče o grant v rámci programu...

25. Červen 2020

se uskuteční 4.–6. září 2020 v klášteře Sázava. Úvodní přednáška,...

23. Červen 2020

Pozvánka Městského muzea v Čelákovicích na výstavu "...

19. Červen 2020

Prosíme, nenavštěvujte nyní ústav bez předchozí e-mailové nebo telefonické domluvy s vyučujícími...

08. Červen 2020