Filozofick fakulta

doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP

 

1961-1966 ukončení magisterského studia na UK FF v Praze (obor: prehistorie)

1971 PhDr.

1988 CSc.

1995 doc.


1966-1969 (s přerušením zákl. vojen. služby) Severočeské muzeum v Liberci, samostatný odb. pracovník – archeolog

1969-dosud UK FF v Praze

 

Přehled publikační činnosti

 

Košnar, Lubomír: Německo-český a česko-německý Archeologický slovník / Deutsch-Tschechisch und Tschechisch-Deutsch Archäologisches Wörterbuch, Karolinum, Praha 2010, ISBN 978-80-246-1757-2.

Košnar, Lubomír: Martin-Kilcher, Stefanie: Der römische Goldschmuck aus Lunnern (ZH). Ein Hortfund des 3. Jahrhunderts und seine Geschichte. In: Archeologické rozhledy. 2009, roč. 61, s. 591-592. ISSN 0323-1267. (Recenze).

Košnar, Lubomír: Kühlborn, Johann-Sebastian: Rom auf dem Weg nach Germanien: Geostrategie, Vormarschtrassen und Logistik. In: Archeologické rozhledy. 2009, roč. 61, s. 587-591. ISSN 0323-1267. (Recenze).

Košnar, Lubomír: Ewa Bokiniec: Podwiesk. Fundstelle 2. Ein Gräberfeld der Oksywie-Kultur im Kulmer Land. Warszawa-Toruń 2005; In: Archeologické rozhledy. 2008, roč. 60, s. 157-159. ISSN 0323-1267. Anotace: Gräberfeld der Oksywie-Kultur. (Cemetery of the Oksywie-Culture.)

Košnar, Lubomír: Jörn Schuster: Die Buntmetallfunde der Grabung Feddersen Wierde. Chronologie – Chorologie – Technologie. Oldenburg 2006 (Not ferrous metals finds from the excavations in Feddersen Wierde); In: Archeologické rozhledy. 2008, roč. 60, č. , s. 178-179. Nálezy barevných kovů z výzkumu ve Feddersen Wierde) ISSN 0323-1267.

Košnar, Lubomír: Markus C. Blaich: das frühmittelalterliche Gräberfeld von Eltville, Rheingau-Taunus-Kreis. Beiträge zur Siedlungsgeschihcte des Rhe-ingaus vom 5. bis 8. Jahrhundert n. Chr. Wiesbaden 2006 (Raně středověké pohřebiště z Eltville) (The Early Medieval Cemetery of Eltville); In: Archeologické rozhledy. 2008, roč. 60, s. 358-360. ISSN 0323-1267.

Košnar, Lubomír: Miroslav Buchvaldek a kol. (eds.): Archeologický atlas pravěké Evropy. Praha (Karolinum) 2007 (Archaeological Atlas of Prehistoric Europ); In: Historický obzor. 2008, roč. 19, č. 5/6, s. 139-140. ISSN 1210-6097.

Košnar, Lubomír: Peter Schmid: Die Keramikfunde der Grabung Feddersen Wierde. Oldenburg 2006 (The Pottery from the excavations in Feddersen Wierde ); In: Archeologické rozhledy. 2008, roč. 60, s. 177-178. Keramika z výzkumu Feddersen Wierde) ISSN 0323-1267.

Košnar, Lubomír: ČR mapa 25 a,b – 27 a,b (Czechia maps 25 a,b – 27 a,b); In: Archeologický atlas pravěké Evropy. 1. vyd. 2007, Praehistorica XXVII. Praha: Nakladatelství Karolinum; s. 203-206. ISBN 978-80-246-0774-0.

Košnar, Lubomír: Egon Wamers: Die Macht des Silbers. Karolingische Schätze im Norden. Regensburg (Schnell und Steiner) 2005 (Egon Wamers: Die Macht des Silbers. Karolingische Schätze im Norden. Regensburg (Schnell und Steiner) 2005); In: Archeologické rozhledy. 2007, roč. 59, č. 3, s. 649-652. ISSN 0323-1267.

Košnar, Lubomír: Evropa mapa 23a – 27a (Europe maps 23a – 27a); In: Archeologický atlas pravěké Evropy. 1. vyd. 2007, Praehistorica XXVII. Praha: Nakladatelství Karolinum; s. 110-112. ISBN 978-80-246-0774-0.

Košnar, Lubomír: Norsko, Švédsko, Finsko mapa 24 a,b – 27 a,b (Norway, Sweden, Finland 24 a,b – 27 a,b); In: Archeologický atlas pravěké Evropy. 1. vyd. 2007, Praehistorica XXVII. Praha: Nakladatelství Karolinum; s. 331-334. ISBN 978-80-246-0774-0.

Košnar, Lubomír: Recenze (Review); In: Archeologické rozhledy. 2007, roč. 59, č. 2, s. 430-432. ISSN 0323-1267. 


Přednášková činnost

 

Evropa v pravěku a raném středověku 

Doba římská a stěhování národů 

Seminář pro mladší pravěk 1, 2 

PVS pro mladší pravěk – PVP

ZPVS pro mladší pravěk – PVP

 

Působení v zahraničíAktuality

Městské muzeum Čelákovice hledá brigádníky na záchranný výzkum při přístavbě ZŠ v...

13. Květen 2019

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, příspěvková organizace Pardubického kraje, vyhlašuje

...

09. Květen 2019

Katedra archeologie FF UHK ve spolupráci se Studentským archeologickým klubem zve na...

24. Duben 2019