Filozofick fakulta

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.


 

Odborné zaměření:

 

neolitizace českých zemí ve středoevropském kontextu, kamenná štípaná industrie, archeologie a veřejnost

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském

 


1976-1977      Archeologický ústav ČSAV, asistent

1977-1981      UK FF, obor prehistorie

1981-1981     Středočeské muzeum Roztoky u Prahy, archeolog

1982-1983     UK FF, studijní pobyt

1983-1986     UK FF, interní aspirant

1986-2002     odborný asistent

2002-2016    docent, zástupce ředitele Ústavu pro archeologii

2017- září 2019 ředitel Ústavu pro archeologii

říjen 2019-dosud zástupce ředitele Ústavu pro archeologii


předseda redakční rady sborníku Praehistorica

člen Praehistorica et Protohistorica, o. p. s.

místopředseda komise MK ČR pro prohlašování a rušení prohlášení nemovitých věcí za kulturní památky

člen U.P.I.K.O.D. organizace pro výzkum, ochranu a prezentaci kulturních památek se sídlem v Zagrebu (Chorvatsko), tajemník a zástupce pro střední Evropu

 

1984     získán titul PhDr.

1988     udělena hodnost CSc.

2002     získán titul Doc.

 

Přehled publikační činnosti


Popelka, M. (2011): Bílý nebo černý – aneb jak vybrat ten správný křemenec! Živá archeologie - REA 13, 28-31.

Dobeš, M. – Kostka, M. – Popelka, M. (2011): Žárové hroby jordanovské kultury z Prahy – Bubenče a Dejvic, Archaeologica Pragensia 20, 294-316.

Šmidtová, R. – Popelka, M. (2011): Abstrakty bakalářských a magisterských prací obhájených v letech 2008-2009 na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. In: Popelka, M. – Šmidtová, R. (eds.) 2011: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 28. zasedání badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu (nejen) Čech, Moravy a Slovenska, Mělník 28. 9. – 1. 10. 2009, Praehistorica 29, 451-461.

Popelka, M. – Šmidtová, R. (eds.) (2011): Otázky neolitu a neolitu našich zemí. Sborník referátů z 28. zasedání badatelů pro výzkum neolitu a neolitu (nejen) Čech, Moravy a Slovenska, Mělník 28. 9. – 1. 10. 2009, Praehistorica 29. Praha.

Dobeš, M. – Kostka, M. – Popelka, M. (2010): Žárové hroby jordanovské kultury z Prahy – Bubenče a Dejvic, Archaeologica Pragensia 20, 294-316.

Šmidtová, R. – Popelka, M. (2010): Abstrakty bakalářských a magisterských prací obhájených v letech 2008-2009 na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. In: Popelka, M. – Šmidtová, R. (eds.) 2010: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 28. zasedání badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu (nejen) Čech, Moravy a Slovenska, Mělník 28. 9. – 1. 10. 2009, Praehistorica 29.

Popelka, M. – Šmidtová, R. (eds.) (2010): Otázky neolitu a neolitu našich zemí. Sborník referátů z 28. zasedání badatelů pro výzkum neolitu a neolitu (nejn) Čech, Moravy a Slovenska, Mělník 28. 9. – 1. 10. 2009, Praehistorica 29. Praha.

Popelka, M. (2010): Lubomír Košnar: Německo-český a česko-německý archeologický slovník.Deutsch-Tschechisch und Tschechisch-Deutsch Archäologisches Wörtebuch. Archeologické rozhledy 62-3, 570.

Popelka, M. (2010): Lektorování a doplnění textu In: R. Crummenerl: Doby ledové. Plzeň

Popelka, M., Krásná, S. (eds.): Praehistorica XXVIII . Praha

Popelka, M. (v tisku): Pravěk na stránkách školních učebnic. In.: Veřejná archeologie IV Sborník refarátů ze 4. konference Archeologie a veřejnost, 30.5. – 1.6. 2007 Kamenice nad Lipou.

Popelka, M. (2008): Štípaná industrie z Úholiček, okr. Praha-západ. Archeologické rozhledy LX, 298-302.

Dějepis 6 příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia (odborný poradce). Nakladatelství Fraus. Plzeň 2008. 38-88.

Dějepis 6 pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia (odborný poradce). Nakladatelství Fraus. Plzeň 2007. 11-21.

Dějepis 6. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia (spoluautor). Nakladatelství Fraus. Plzeň 2007, 17-41.

Spoluautorský a redakční podíl na díle Archeologický atlas pravěké Evropy – Atlas zur prähistorischen Archäologie Europas, Praha (Karolinum) 2007.

Popelka, M. (2006): Beware of the pick neolithic packet: poznámky k problému neolitizace. Archeologické studie Univerzity Hradec Králové 1, 9-13.

 

Přednášková činnost

 

Evropa v pravěku a raném středověku 

Neolit 

Evropské souvislosti českého neolitu

Archeologie a veřejnost

Cvičení s archeologickým materiálem 1 

Úvod do archeologie pravěku 1, 2 

Seminář pro starší pravěk 1, 2 

Exkurze (1) 

PVS pro starší pravěk – PVP

ZPVS pro starší pravěk – PVP

K problematice štípané industrie – PVP

 

Působení v zahraničí

 

2007 přednáška na Archäologisches Institut der Universität Hamburg

2008 přednáška na FF UK Bratislava

2010 přednáška na mezinárodním symposiu o experimentální archeologii ve Vídni (Rakousko)

2011 přednáška v Českém národním domě v Zagrebu (Chorvatsko) pro studenty archeologie  českou menšinu v Chorvatsku      

 


Aktuality

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. Leden 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. Leden 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. Leden 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. Prosinec 2020