Filozofick fakulta

Tělesná výchova

Studenti se aktivně účastní tělovýchovně-sportovních aktivit FF UK a reprezentují FF UK v rámci meziuniverzitních sportovních aktivit.

Vyučující:

Za výuku předmětu zodpovídá PaedDr. Martin Hrubý, vedoucí Katedry tělesné výchovy FF UK v Praze.

Způsob zakončení:

zápočet, zápočet

Další požadavka na studenta:

Studenti se aktivně účastní tělovýchovně-sportovních aktivit FF UK a reprezentují FF UK v rámci meziuniverzitních sportovních aktivit.

Stručná anotace předmětu:

Předmět tělesná výchova je součástí přípravy studentů na jejich další profesionální i osobní život. Zaměřuje se na uvědomělou tvorbu vyváženého denního režimu a rozvoj dovedností (pohybových i teoretických) nutných k samostatnému provádění pravidelné tělovýchovné a sportovní činnosti. Cílem výuky je zabezpečit rozvoj a udržení tělesného potenciálu, odpovídajícímu potřebám zvýšeného duševního výkonu a jeho dlouhodobého udržení.

Předmět se realizuje v těchto základních obsahových celcích: zdravotní cvičení (pro studenty se zdravotními problémy), posilovací cvičení, individuální sporty, kolektivní sporty, alternativní TV (vícedenní outdoorové aktivity), výkonnostní sport ve Vysokoškolském sportovním klubu.

Obsahová náplň výuky je tvořena společnou částí vycházející z poslání TV na VŠ. Dále pak metodikou a specializovanými prostředky vybrané sportovní discipliny.

 

  1. tělesnost jako významná součást osobnostní struktury jedince (harmonizace osobnosti – Kalokagathia) – kulturní tradice tohoto pojetí
  2. tělesné zdraví a jeho vliv na duševní výkonnost
  3. tělesnost jako prostředek k zakotvení v realitě bytí a jeho prožívání
  4. tělesnost a kvalita života, vliv na utváření hodnotové orientace jedince
  5. estetika tělesnosti, její rozvoj a využití v běžném životě
  6. způsoby a metodika rozvoje tělesného zdraví v jednotlivých sportovních aktivitách
  7. způsoby a metodika rozvoje výkonu v jednotlivých sportovních aktivitách
  8. způsoby naplňování a realizace vyváženého denního režimu

 

Studenti absolvují předmět ve vybraném obsahovém zaměření, konkrétní pohybovou aktivitou vymezenou druhem vybrané sportovní discipliny, organizačně vymezenou rozvrhem cvičebních hodin a nabídkou sportovně-turistických akcí na příslušný semestr studijního roku.

Základní studijní literatura:

BUZEK, M., PROCHÁZKA, L.: Česká fotbalová škola. Praha, Olympia 1999.

ČECHOVSKÁ, I., MILER, T.: Plavání. Praha, Grada Publishing 2001.

KAPLAN, O., BUCHTEL, J.: Odbíjená, teorie a didaktika. Praha, SPN 1987.

KAPLAN, O.: Volejbal. Praha, Grada 1999.

KOS, B., ŽIŽKA, J.: Posilovací gymnastika.Praha, Olympia 1986.

PSOTTA, R.: Fotbal. Praha, FTVS UK 1999.

SOUMAR, L., BOLEK, E.: Běh na lyžích. Praha, Grada 2001

BOŠTÍKOVÁ, S.: Vysokohorská turistika. Praha, Grada 2004

BÍLÝ, M., KRAČMAR, P., NOVOTNÝ, P.: Kanoistika., Praha, Grada 2004

LEGRAND, L., RAT, M.: Basketbal. Bratislava, Mladé Letá 2002

PŘÍBRAMSKÝ, M.: Lyžování. Praha, Grada 2004

Další odborná literatura:

BAUER,G.: Hrajeme fotbal. České Budějovice, KOPP 1999.

KREJČÍ, M.: Setkání s jógou. České Budějovice, PF JU 1997.

MACÁKOVÁ, M.: Aerobik .Praha, Grada 2002.

ŠEBRLE, Z.: Známé i méně známé pohybové a sportovní hry. České Budějovice, Pedagogické centrum 2004.

TŮMA, M., TKADLEC, J.: Házená. Praha, Grada Publishing 2002.

Pravidla fotbalu. Praha 1998. (www.fotbal.cz.)Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020