Filozofick fakulta

Teorie v archeologii

Vyučující:

PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.

PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.

Mgr. Tomáš Chmela

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznávacími přístupy v archeologii, a to formou jednosemestrálního přehledu. Náplní přednášky je výklad hlavních myšlenkových směrů v archeologii v kontextu ostatních společenských věd, a zejména jejich dopad na praktické bádání. Důraz je kladen na teoretické základy a předpoklady jednotlivých směrů, hlavní předměty jejich zájmu, na metodické postupy a způsoby interpretace. Součástí výkladu je také seznámení s klíčovými osobnostmi a se základními publikacemi. Diskutováno je vzájemné ovlivňování mezi archeologií a kulturní antropologií, historií a geografií. Detailněji jsou probírány jednotlivé koncepce kultury v archeologii a kulturní antropologii. Přednáška poskytne také základní přehled o dějinách moderní evropské a světové archeologie a také o její současnosti.

 

Tématické okruhy (13 hodin): 

1. vstup do problematiky, archeologie v kontextu ostatních společenských disciplin, základní přehled a literatura (periodika, sborníky, monografie, elektronické zdroje);

2. vzájemné ovlivňování archeologie, historie, kulturní antropologie a geografie; společenské podmínění archeologie jako vědy;

3.-4. tradiční archeologie;

5.-6. formalizované metody v archeologii; procesuální (analytická) archeologie;

7.-8. postprocesuální archeologie a její jednotlivé směry;

9.-10. kulturně-antropologické přístupy v archeologii, práce s etnologickými a historickými analogiemi;

11. koncepty kultury v archeologii;

12.-13. aktuální přístupy evropské archeologie.

 

Základní studijní literatura:

Bernbeck, R., 1997: Theorien in der Archäologie. Tübingen – Basel.

Clarke, D. L., 1968: Analytical Archaeology. London.

Eggert, M. K. H. – Veit, U. (Hrsg.) 1998: Theorie in der Archäologie. Zur englischsprachigen Diskussion. Münster – New York – München – Berlin.

Hodder, I., 2001: Archaeological Theory Today. Cambridge.

Johnson, M. 2010: Archaeological theory: an introduction. 2. ed. Chichester.

Malina, J., 1981: Archeologie včera a dnes. České Budějovice.

Minta-Tworzowska, D., 1994: Klasyfikacja w archeologii jako sposób wyrażania wyników badań, hipotez oraz teorii archeologicznych. Poznań.

Neustupný, E. 2007: Metoda archeologie. Plzeň.

Neustupný, E. 2010: Teorie archeologie. Plzeň.

Renfrew, C. – Bahn, P., 2004: Archaeology. Theories, Methods and Practice. London. 4. vydání.

Renfrew, C. – Bahn, P. 2006 (eds.): Archaeology. The Key Concepts. London – New York.

Hachmann, R. (Hrsg.), 1987: Studien zum Kulturbegriff in der Vor- und Frügeschichtsforschung. (Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 48) Bonn.

 


Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020