Filozofick fakulta

Teorie v archeologii

Vyučující:

PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.

PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.

Mgr. Tomáš Chmela

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznávacími přístupy v archeologii, a to formou jednosemestrálního přehledu. Náplní přednášky je výklad hlavních myšlenkových směrů v archeologii v kontextu ostatních společenských věd, a zejména jejich dopad na praktické bádání. Důraz je kladen na teoretické základy a předpoklady jednotlivých směrů, hlavní předměty jejich zájmu, na metodické postupy a způsoby interpretace. Součástí výkladu je také seznámení s klíčovými osobnostmi a se základními publikacemi. Diskutováno je vzájemné ovlivňování mezi archeologií a kulturní antropologií, historií a geografií. Detailněji jsou probírány jednotlivé koncepce kultury v archeologii a kulturní antropologii. Přednáška poskytne také základní přehled o dějinách moderní evropské a světové archeologie a také o její současnosti.

 

Tématické okruhy (13 hodin): 

1. vstup do problematiky, archeologie v kontextu ostatních společenských disciplin, základní přehled a literatura (periodika, sborníky, monografie, elektronické zdroje);

2. vzájemné ovlivňování archeologie, historie, kulturní antropologie a geografie; společenské podmínění archeologie jako vědy;

3.-4. tradiční archeologie;

5.-6. formalizované metody v archeologii; procesuální (analytická) archeologie;

7.-8. postprocesuální archeologie a její jednotlivé směry;

9.-10. kulturně-antropologické přístupy v archeologii, práce s etnologickými a historickými analogiemi;

11. koncepty kultury v archeologii;

12.-13. aktuální přístupy evropské archeologie.

 

Základní studijní literatura:

Bernbeck, R., 1997: Theorien in der Archäologie. Tübingen – Basel.

Clarke, D. L., 1968: Analytical Archaeology. London.

Eggert, M. K. H. – Veit, U. (Hrsg.) 1998: Theorie in der Archäologie. Zur englischsprachigen Diskussion. Münster – New York – München – Berlin.

Hodder, I., 2001: Archaeological Theory Today. Cambridge.

Johnson, M. 2010: Archaeological theory: an introduction. 2. ed. Chichester.

Malina, J., 1981: Archeologie včera a dnes. České Budějovice.

Minta-Tworzowska, D., 1994: Klasyfikacja w archeologii jako sposób wyrażania wyników badań, hipotez oraz teorii archeologicznych. Poznań.

Neustupný, E. 2007: Metoda archeologie. Plzeň.

Neustupný, E. 2010: Teorie archeologie. Plzeň.

Renfrew, C. – Bahn, P., 2004: Archaeology. Theories, Methods and Practice. London. 4. vydání.

Renfrew, C. – Bahn, P. 2006 (eds.): Archaeology. The Key Concepts. London – New York.

Hachmann, R. (Hrsg.), 1987: Studien zum Kulturbegriff in der Vor- und Frügeschichtsforschung. (Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 48) Bonn.

 


Aktuality

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na...

22. Leden 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020