Filozofick fakulta

Biologická antropologie pravěku

Vyučující:

MUDr. Jakub Likovský, PhD.

RNDr. Petra Stránská, CSc.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Přednáška, kromě nezbytného seznámení s kosterní anatomií, podává studentům archeologie základní přehled o vzniku a vývoji člověka, o demografii pravěkých a středověkých populací a o možnostech hodnocení zdravotního stavu u kosterních pozůstatků. Zvláštní pozornost je věnována možnostem zachování biologických struktur a terénní antropologii.

 

Hlavní tematické okruhy přednášky:

 1. Biologická antropologie – historie oboru, základní pojmy (J. Likovský)
 2. Kosterní pozůstatky člověka. Osteologie I. část – Základní terminologie, složení kosti, spojení kostí. Anatomie kostí lebky. Základní pohlavně determinační znaky na lebce (P. Stránská)
 3. Osteologie II. část: anatomie kostí postkraniálního skeletu – páteř, hrudník, kostra horní končetiny. (P. Stránská)
 4. Osteologie III. část: anatomie kostí postkraniálního skeletu – pánev, kostra dolní končetiny. Základní pohlavně determinační znaky na pánvi. (P. Stránská)
 5. Osteologie IV. část: anatomie drobných kostí ruky a nohy. Praktické procvičení získaných znalostí (P. Stránská)
 6. Metody určování věku a pohlaví, výška postavy (M. Dobisíková)
 7. Demografie pravěkých populací (P. Velemínský)
 8. Paleopatologie I. – úvod, základní pojmy, vrozené vady, degenerativní změny, traumata a arteficiální zásahy (J. Likovský)
 9. Paleopatologie II. – projevy metabolických nemocí na kostře, hematologické nemoci, nádory, záněty kosti, kasuistické a populační hodnocení paleopatolgických nálezů (J. Likovský)
 10. Paleoantropologie I: Vznik člověka (J. Likovský)
 11. Paleoantropologie II: Vývoj člověka (J. Likovský)
 12. Tafonomie (J. Likovský)
 13. Terénní antropologie (J. Likovský)

 

Studijní literatura:

Povinná literatura:
Stloukal a kol. 1999: Antropologie – příručka pro studium kostry. Národní muzeum

Čihák, R. 1987: Anatomie. 1.díl. Avicenum

Doporučená literatura:
Human remains. Guide for Museums and Academic Institutions. Ed. by V. Cassman, N. Odegaard, J. Powell, AltaMira 2007

speciální studie v časopisech podle upozornění v jednotlivých přednáškách.

 Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020