Filozofick fakulta

Biologická antropologie pravěku

Vyučující:

MUDr. Jakub Likovský, PhD.

RNDr. Petra Stránská, CSc.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Přednáška, kromě nezbytného seznámení s kosterní anatomií, podává studentům archeologie základní přehled o vzniku a vývoji člověka, o demografii pravěkých a středověkých populací a o možnostech hodnocení zdravotního stavu u kosterních pozůstatků. Zvláštní pozornost je věnována možnostem zachování biologických struktur a terénní antropologii.

 

Hlavní tematické okruhy přednášky:

 1. Biologická antropologie – historie oboru, základní pojmy (J. Likovský)
 2. Kosterní pozůstatky člověka. Osteologie I. část – Základní terminologie, složení kosti, spojení kostí. Anatomie kostí lebky. Základní pohlavně determinační znaky na lebce (P. Stránská)
 3. Osteologie II. část: anatomie kostí postkraniálního skeletu – páteř, hrudník, kostra horní končetiny. (P. Stránská)
 4. Osteologie III. část: anatomie kostí postkraniálního skeletu – pánev, kostra dolní končetiny. Základní pohlavně determinační znaky na pánvi. (P. Stránská)
 5. Osteologie IV. část: anatomie drobných kostí ruky a nohy. Praktické procvičení získaných znalostí (P. Stránská)
 6. Metody určování věku a pohlaví, výška postavy (M. Dobisíková)
 7. Demografie pravěkých populací (P. Velemínský)
 8. Paleopatologie I. – úvod, základní pojmy, vrozené vady, degenerativní změny, traumata a arteficiální zásahy (J. Likovský)
 9. Paleopatologie II. – projevy metabolických nemocí na kostře, hematologické nemoci, nádory, záněty kosti, kasuistické a populační hodnocení paleopatolgických nálezů (J. Likovský)
 10. Paleoantropologie I: Vznik člověka (J. Likovský)
 11. Paleoantropologie II: Vývoj člověka (J. Likovský)
 12. Tafonomie (J. Likovský)
 13. Terénní antropologie (J. Likovský)

 

Studijní literatura:

Povinná literatura:
Stloukal a kol. 1999: Antropologie – příručka pro studium kostry. Národní muzeum

Čihák, R. 1987: Anatomie. 1.díl. Avicenum

Doporučená literatura:
Human remains. Guide for Museums and Academic Institutions. Ed. by V. Cassman, N. Odegaard, J. Powell, AltaMira 2007

speciální studie v časopisech podle upozornění v jednotlivých přednáškách.

 Aktuality

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020

Ústav archeologie a muzeologie FF MUNI vás zve na konferenci Communication and Reflection in...

13. Leden 2020