Filozofick fakulta

Neolit

Vyučující:

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Mladší doba kamenná představuje v opravené radiokarbonové chronologii období od cca 5500 do cca 4400/43000 let př. n. l.

Semestrální přednáška dává přehled současného stavu poznání tohoto úseku pravěku, ve kterém společnost přešla od kořistnického způsobu hospodaření k výrobnímu.

V přednáškách je využito archeologických (hmotných) i dalších pramenů z území České republiky. Uvádí dějiny bádání a zásadní podíl českých a moravských badatelů na poznání daného období. Do přednášky je zařazen i nástin počátků zemědělství a základní charakteristika mladší doby kamenné, aplikované na předmětné území. Geografická poloha ČR je vhodná také pro sledování problematiky v širším evropském kontextu.

Hlavní témata předmětu:

Základní znaky neolitu – problematika neolitizace

Nástin počátků neolitu v Anatolii

Dějiny bádání o neolitu

Chronologický vývoj kultur neolitu v Čechách

Chronologický vývoj kultur neolitu na Moravě

Sídelní struktura zemědělských kultur neolitu

Základní principy a postupy neolitického zemědělství

Pohřební ritus v neolitu I

Pohřební ritus v neolitu II

Pravěká sociokultovní architektura

Kamenná štípaná industrie neolitu

Získávání, využití a distribuce kamenných surovin v neolitu

Život a myšlení neolitických populací                 


Studijní literatura:

Povinná literatura:

Pavlů, I. (ed). 1998: Bylany. Varia 1. Praha.

Pavlů, I. – Zápotocká, M. 1979: Současný stav a úkoly studia neolitu v Čechách. Památky archeologické LXX, 281-318.

Pavlů, I. (ed.) – Zápotocká, M. 2007: Archeologie pravěkých Čech/3. Neolit. Praha

Pleiner, R. et al. 1978: Pravěké dějiny Čech. Praha.

Podborský, V. a kol. 1993: Pravěké dějiny Moravy. Brno.

Točík, A. (red). 1970: Slovensko v mladšej době kamennej. Bratislava.

Zápotocká, M. 1998: Bestattungsritus des böhmischen Neolithikums (5500-4200 B.C.). Praha

Doporučená literatura:

Speciální monografie a studie v časopisech podle upozornění v jednotlivých přednáškách. 

 

  
 

Aktuality

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020

Ústav archeologie a muzeologie FF MUNI vás zve na konferenci Communication and Reflection in...

13. Leden 2020