Filozofick fakulta

Neolit

Vyučující:

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Mladší doba kamenná představuje v opravené radiokarbonové chronologii období od cca 5500 do cca 4400/43000 let př. n. l.

Semestrální přednáška dává přehled současného stavu poznání tohoto úseku pravěku, ve kterém společnost přešla od kořistnického způsobu hospodaření k výrobnímu.

V přednáškách je využito archeologických (hmotných) i dalších pramenů z území České republiky. Uvádí dějiny bádání a zásadní podíl českých a moravských badatelů na poznání daného období. Do přednášky je zařazen i nástin počátků zemědělství a základní charakteristika mladší doby kamenné, aplikované na předmětné území. Geografická poloha ČR je vhodná také pro sledování problematiky v širším evropském kontextu.

Hlavní témata předmětu:

Základní znaky neolitu – problematika neolitizace

Nástin počátků neolitu v Anatolii

Dějiny bádání o neolitu

Chronologický vývoj kultur neolitu v Čechách

Chronologický vývoj kultur neolitu na Moravě

Sídelní struktura zemědělských kultur neolitu

Základní principy a postupy neolitického zemědělství

Pohřební ritus v neolitu I

Pohřební ritus v neolitu II

Pravěká sociokultovní architektura

Kamenná štípaná industrie neolitu

Získávání, využití a distribuce kamenných surovin v neolitu

Život a myšlení neolitických populací                 


Studijní literatura:

Povinná literatura:

Pavlů, I. (ed). 1998: Bylany. Varia 1. Praha.

Pavlů, I. – Zápotocká, M. 1979: Současný stav a úkoly studia neolitu v Čechách. Památky archeologické LXX, 281-318.

Pavlů, I. (ed.) – Zápotocká, M. 2007: Archeologie pravěkých Čech/3. Neolit. Praha

Pleiner, R. et al. 1978: Pravěké dějiny Čech. Praha.

Podborský, V. a kol. 1993: Pravěké dějiny Moravy. Brno.

Točík, A. (red). 1970: Slovensko v mladšej době kamennej. Bratislava.

Zápotocká, M. 1998: Bestattungsritus des böhmischen Neolithikums (5500-4200 B.C.). Praha

Doporučená literatura:

Speciální monografie a studie v časopisech podle upozornění v jednotlivých přednáškách. 

 

  
 

Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020