Filozofick fakulta

Doba bronzová

Vyučující:

PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Přednáška předkládá přehled současného stavu poznání doby bronzové na základě archeologických (hmotných) a dalších pramenů z předmětného území, třídění a interpretaci pramenů. Studium osídlení
území ČR a úzce souvisejících oblastí je východiskem pro sledování problematiky v širším evropském kontextu.

Hlavní témata předmětu:

Dějiny výzkumu doby bronzové na území ČR v souvislostech

Periodizace a chronologie středoevropské doby bronzové

Starší doba bronzová (únětická kultura, epišňůrový kulturní komplex, horizont protourbánních kultur)

Střední doba bronzová (komplex mohylových kultur)

Hornodunajská popelnicová pole (mladší a pozdní doba bronzová v Čechách – jihozápadní kontext)

Lužická popelnicová pole (mladší a pozdní doba bronzová – severní kontext)

Středodunajská popelnicová pole (mladší a pozdní doba bronzová – jihovýchodní kontext)

Specifika sousedních oblastí (jihovýchodní popelnicová pole)

Vybrané charakteristiky hmotné kultury doby bronzové

Povinná literatura:

Archeologie pravěkých Čech 5. Doba bronzová. Praha.

Bláhová-Sklenářová, Z. (v tisku): Doba bronzová v českých zemích a v Evropě. (skripta)

Bouzek, J. 2006: Pravěk českých zemí v evropském kontextu. Praha. (kapitoly o době
bronzové)

Furmánek, V. – Veliačik, L. – Vladár J. 1991: Slovensko v dobe bronzovej. Bratislava.

Lutovský, M. – Smejtek, L. a kol. 2005: Praha pravěká. Praha. (kapitola o době bronzové)

Pleiner, R. et al. 1978: Pravěké dějiny Čech. Praha. (kapitoly o době bronzové)

Podborský, V. a kol. 1993: Pravěké dějiny Moravy. Brno. (kapitoly o době bronzové)

Podborský, V. 1997: Dějiny pravěku a rané doby dějinné. Brno. (skripta)

Sklenář, K. – Sklenářová, Z. – Slabina, M. 2002: Encyklopedie pravěku. Praha. (příslušná hesla) 

 

Aktuality

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na...

22. Leden 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020