Filozofick fakulta

Doba halštatská a laténská 1,2

Vyučující:

Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Doba halštatská a doba laténská zaujímají zhruba posledních osm století starého letopočtu. Přednáška dává přehled současného stavu poznání tohoto úseku pravěku v českých zemích v evropském kontextu. Významné téma představují kontakty střední Evropy s antickým světem. Posluchači jsou seznámeni s chronologií tohoto období i s metodami, kterými se vytváří, a s hlavními archeologickými lokalitami a stavem jejich výzkumu. Přednášky předkládají názory na vývoj společnosti v době železné na základě studia hmotných pramenů i s metodami, kterých se při tom užívá. Přednášky obsahují nástin využívání písemných pramenů pro poznávání dějů ve střední Evropě v době železné i základní nástin historického vývoje Evropy ve vztahu k českým zemím. Na příkladu Keltů a Germánů je ukázána problematika etnicity pravěkého obyvatelstva.

  1. Úvod – terminologie, bádání doby železné, chronologie, klíčové lokality, kulturní okruhy
  2. Starší doba železná ve střední Evropě – Čechy
  3. Starší doba železná ve střední Evropě – Morava, Slovensko, Rakousko …
  4. Mladší doba železná – knížecí prostředí západohalštatského okruhu
  5. Mladší doba železná – odrazy západního prostředí v Čechách
  6. Přelom doby halštatské a časná doba laténská
  7. Střední doba laténská – „keltská expanze“ a přehled dějin
  8. Ekonomické aspekty střední a mladší doby laténské
  9. Tzv. „nekeltské“ osídlení ve střední Evropě a jeho kontakty s laténskou kulturou

 

Literatura:

 

Venclová, N. (ed.) 2008: Archeologie Pravěkých Čech 6 a 7 (Halštat, Latén)

Bockius, R. – Luczkiewicz, P. 2004: Kelten und Germanen im 2.-1. Jahrhundert Christus. Mainz.

Kuckenburg, M. 2004: Die Kelten in Mitteleuropa. Stuttgart

 

Vitali, D. – Moscati, S. – Ermanno, A. (eds.) 1991: Les Celtes (The Celts) ICELTI. Milano.

Waldhauser, J. 2001: Encyklopedie Keltů v Čechách. Praha.

Čižmářová, J. 2004: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. Praha.

Danielisová, A. 2011: A pak se potichu vytratili … Zánik keltské civilizace v Čechách z pohledu archeologie, In: Bárta, M. – Kovář, M. (eds.): Kolaps a regenerace, cesty civilizací a kultur. Praha – Academia, 107 – 137. 

Dannheimer, H. – Gebhard, R. (eds.) 1993: Das Keltische Jahrtausend. Mainz

Rieckhoff, S. Biel, J.2001: Die Kelten in Deutschland. Stuttgart.

Drda, P. – Rybová, A. 1998: Keltové a Čechy. Praha

Podborský, V. 1997 - skripta

Aktuality

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na...

22. Leden 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020