Filozofick fakulta

Doba halštatská a laténská 1,2

Vyučující:

 

Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Doba halštatská a doba laténská zaujímají zhruba posledních osm století starého letopočtu. Přednáška dává přehled současného stavu poznání tohoto úseku pravěku v českých zemích v evropském kontextu. Významné téma představují kontakty střední Evropy s antickým světem. Posluchači jsou seznámeni s chronologií tohoto období i s metodami, kterými se vytváří, a s hlavními archeologickými lokalitami a stavem jejich výzkumu. Přednášky předkládají názory na vývoj společnosti v době železné na základě studia hmotných pramenů i s metodami, kterých se při tom užívá. Přednášky obsahují nástin využívání písemných pramenů pro poznávání dějů ve střední Evropě v době železné i základní nástin historického vývoje Evropy ve vztahu k českým zemím. Na příkladu Keltů a Germánů je ukázána problematika etnicity pravěkého obyvatelstva.

  1. Úvod – terminologie, bádání doby železné, chronologie, klíčové lokality, kulturní okruhy
  2. Starší doba železná ve střední Evropě – Čechy
  3. Starší doba železná ve střední Evropě – Morava, Slovensko, Rakousko …
  4. Mladší doba železná – knížecí prostředí západohalštatského okruhu
  5. Mladší doba železná – odrazy západního prostředí v Čechách
  6. Přelom doby halštatské a časná doba laténská
  7. Střední doba laténská – „keltská expanze“ a přehled dějin
  8. Ekonomické aspekty střední a mladší doby laténské
  9. Tzv. „nekeltské“ osídlení ve střední Evropě a jeho kontakty s laténskou kulturou

 

Literatura:

 

Venclová, N. (ed.) 2008: Archeologie Pravěkých Čech 6 a 7 (Halštat, Latén)

Bockius, R. – Luczkiewicz, P. 2004: Kelten und Germanen im 2.-1. Jahrhundert Christus. Mainz.

Kuckenburg, M. 2004: Die Kelten in Mitteleuropa. Stuttgart

 

Vitali, D. – Moscati, S. – Ermanno, A. (eds.) 1991: Les Celtes (The Celts) ICELTI. Milano.

Waldhauser, J. 2001: Encyklopedie Keltů v Čechách. Praha.

Čižmářová, J. 2004: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. Praha.

Danielisová, A. 2011: A pak se potichu vytratili … Zánik keltské civilizace v Čechách z pohledu archeologie, In: Bárta, M. – Kovář, M. (eds.): Kolaps a regenerace, cesty civilizací a kultur. Praha – Academia, 107 – 137. 

Dannheimer, H. – Gebhard, R. (eds.) 1993: Das Keltische Jahrtausend. Mainz

Rieckhoff, S. Biel, J.2001: Die Kelten in Deutschland. Stuttgart.

Drda, P. – Rybová, A. 1998: Keltové a Čechy. Praha

Podborský, V. 1997 - skripta

Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020