Filozofick fakulta

Český eneolit ve světle evropských nálezů

Vyučující:

PhDr. Miroslav Dobeš

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná charakteristika předmětu:

Předmět dále rozvíjí znalosti studentů o problematice pozdní doby kamenné v evropských souvislostech.

V prvé řadě jde o samotný pojem eneolit a jeho pojmové a obsahové paralely v ostatních evropských zemích, dále o jevy a nálezy celoevropského dosahu sledovatelné i v českých zemích (např. megalitické a megadendrické stavby, metalurgie mědi), v neposlední řadě evropská naleziště,
která jsou inspirující pro analýzu a interpretaci našich nalezišť (kupř. cirkumalpimský okruh tzv. „nákolních“ staveb). Součástí přednášky jsou i aktuální problémy místního eneolitu včetně příkladů řešení jednotlivých otázek českomoravské pozdní doby kamenné těmi kterými badateli.

Hlavní tematické okruhy:


1) Pojem eneolit a jeho terminologické obdoby v evropské archeologii.

2) Hlavní technologické změny v průběhu eneolitu I.

3)Hlavní technologické změny v průběhu eneolitu II.

4) Evropské megality I. Úvod.

5) Evropské megality II. Dolmeny, chodbové hroby a jiné kolektivní hrobky.

6) Evropské megality III. Menhiry, stély a objekty typu henge.

7) Velká eneolitická ohrazení a kamenná architektura v Evropě.

8) Ötzi a význam jeho nálezu pro studium evropského eneolitu.

9) Evropská nákolí I. Úvod a dějiny bádání.

10) Evropská nákolí II. Německo a Švýcarsko.

11) Evropská nákolí III. Francie, Itálie, Slovinsko a Rakousko.

12) Metalurgie mědi ve Evropě I (8000 – 4000 BC).

13) Metalurgie mědi ve Evropě II (4000 – 2000 BC).

 

Studijní literatura:

Beinhauer, K. W. – Cooney, G. – Guksch, Ch. E. – Kus, S. 1999: Studien zur Megalithik. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 21. Weissbach.

Fansa, M. – Burmeister, S. (eds.) 2004: Rad und Wagen. Der Ursprung einer Inovation. Wagen in Vorderen Orient und Europa. Mainz am Rhein.

Fischer, U. 1991:
Zur Terminologie der kupferführenden Kulturen in Mittel- und Süddeutschland, in: J. Lichardus (ed.), Die Kupferzeit als historische Epoche. Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde, Band 55, 735-746. Saarbrücken.

Fritsch, B. – Maute, M. – Matuschik, I. – Müller, J. – Wolf, Ch. (eds.) 1998: Tradition und Innovation.
Prähistorische Archäologie als historische Wissenschaft. Festschrift für Christian Strahm. Internationale Archäologie. Studia honoraria - Band 3. Rahden/Westf.

Müller-Karpe, H. 1968: Handbuch der Vorrgeschichte. Zweiter Band. Jungsteinzeit. Text und Tafeln.
München.

Schlichtherle, H. (ed.) 1997: Pfahlbauten rund um die Alpen. Stuttgart.

Vosteen, M. 1996: Unter die Räder gekommen. Untersuchungen zu Sherratts "Secondary Products Revolution". Archäologische Berichte 7. Bonn. 

 

Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020