Filozofická Fakulta

Český eneolit ve světle evropských nálezů

Vyučující:

PhDr. Miroslav Dobeš

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná charakteristika předmětu:

Předmět dále rozvíjí znalosti studentů o problematice pozdní doby kamenné v evropských souvislostech.

V prvé řadě jde o samotný pojem eneolit a jeho pojmové a obsahové paralely v ostatních evropských zemích, dále o jevy a nálezy celoevropského dosahu sledovatelné i v českých zemích (např. megalitické a megadendrické stavby, metalurgie mědi), v neposlední řadě evropská naleziště,
která jsou inspirující pro analýzu a interpretaci našich nalezišť (kupř. cirkumalpimský okruh tzv. „nákolních“ staveb). Součástí přednášky jsou i aktuální problémy místního eneolitu včetně příkladů řešení jednotlivých otázek českomoravské pozdní doby kamenné těmi kterými badateli.

Hlavní tematické okruhy:


1) Pojem eneolit a jeho terminologické obdoby v evropské archeologii.

2) Hlavní technologické změny v průběhu eneolitu I.

3)Hlavní technologické změny v průběhu eneolitu II.

4) Evropské megality I. Úvod.

5) Evropské megality II. Dolmeny, chodbové hroby a jiné kolektivní hrobky.

6) Evropské megality III. Menhiry, stély a objekty typu henge.

7) Velká eneolitická ohrazení a kamenná architektura v Evropě.

8) Ötzi a význam jeho nálezu pro studium evropského eneolitu.

9) Evropská nákolí I. Úvod a dějiny bádání.

10) Evropská nákolí II. Německo a Švýcarsko.

11) Evropská nákolí III. Francie, Itálie, Slovinsko a Rakousko.

12) Metalurgie mědi ve Evropě I (8000 – 4000 BC).

13) Metalurgie mědi ve Evropě II (4000 – 2000 BC).

 

Studijní literatura:

Beinhauer, K. W. – Cooney, G. – Guksch, Ch. E. – Kus, S. 1999: Studien zur Megalithik. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 21. Weissbach.

Fansa, M. – Burmeister, S. (eds.) 2004: Rad und Wagen. Der Ursprung einer Inovation. Wagen in Vorderen Orient und Europa. Mainz am Rhein.

Fischer, U. 1991:
Zur Terminologie der kupferführenden Kulturen in Mittel- und Süddeutschland, in: J. Lichardus (ed.), Die Kupferzeit als historische Epoche. Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde, Band 55, 735-746. Saarbrücken.

Fritsch, B. – Maute, M. – Matuschik, I. – Müller, J. – Wolf, Ch. (eds.) 1998: Tradition und Innovation.
Prähistorische Archäologie als historische Wissenschaft. Festschrift für Christian Strahm. Internationale Archäologie. Studia honoraria - Band 3. Rahden/Westf.

Müller-Karpe, H. 1968: Handbuch der Vorrgeschichte. Zweiter Band. Jungsteinzeit. Text und Tafeln.
München.

Schlichtherle, H. (ed.) 1997: Pfahlbauten rund um die Alpen. Stuttgart.

Vosteen, M. 1996: Unter die Räder gekommen. Untersuchungen zu Sherratts "Secondary Products Revolution". Archäologische Berichte 7. Bonn. 

 

Aktuality

Právě byl zahájen příjem přihlášek na letošní ročník Mezinárodní Masarykovy konference pro...

15. Říjen 2018

Ve středu 10.10.2018 se v knihovně Ústavu pro archeologii koná od 12:50 hod. důležitá informační...

04. Říjen 2018

Vážení přátelé a kolegové!
Galerie hlavního města Prahy zve na prezentaci...

03. Říjen 2018

 

Milí kolegové,
seminář pro archeologii středověku 10. října 2018...
02. Říjen 2018

Archeologický ústav AV ČR v Praze vás zve na přednášku "Examples of Roman ports and piers of...

20. Září 2018