Filozofick fakulta

Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.


 

Odborné zaměření

doba železná, paleoekonomie mladšího pravěku, krajinná archeologie, problematika centrálních sídel, struktura osídlení, hospodářské zázemí, environmentální modelování, sociální modelování v archeologii.
 

Přednášková činnost

Řešené tuzemské granty

2012 – 2014 – GA ČR P405/12/0926
Sociální modelování jako nástroj k porozumění struktury keltské společnosti a kulturní změně na konci doby laténské“ (Social modelling as a tool for understanding Celtic society and cultural changes at the end of the Iron Age)
http://celtsimulation.blogspot.cz/
Řešitel
2010 – 2012 – GA ČR P405/10/1588
Mincovnictví na českých oppidech doby laténské“ (The coin production at the Bohemian
oppida during the La Tène period).
Spouřešitel – člen řešitelského týmu.
2007 – 2008 – Gerhard Bersu Stipendium
(project disertace – „Oppidum České Lhotice and its hinterland“)
http://www.pro-archaeologia-saxoniae.org/de/121.html
Řešitel

  

Přehled publikační činnosti

− Danielisová, A. – Mařík, J. 2012: From late Iron Age oppida to Early Medieval Stronghold. Continuity of Economic System? In: Gediga, B. – Grossman, A. – Piotrowski, W. (eds.): Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu (Rhytmus der Kulturumwaldlungen in der Ur- und Frühgeschichte), Biskupin – Wroclaw, 465 – 488.

− Chytráček, M. – Danielisová, A. – Pokorný, P. et al. 2012: Vzestupy a pády regionálního
mocenského centra. Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na
Vladaři v západních Čechách. Památky Archeologické CII (v tisku).

− Posluschny, A. – Verhagen, P. – Danielisová, A. (eds.) 2011: Go your own least cost path. Spatial technology and archaeological interpretation. Proceedings of the GIS session at EAA 2009, Riva del Garda. BAR International Series 2284.

− Danielisová, A. 2011: A pak se potichu vytratili … Zánik keltské civilizace v Čechách z pohledu archeologie, In: Bárta, M. – Kovář, M. (eds.): Kolaps a regenerace, cesty civilizací a kultur. Praha – Academia, 107 – 137.

− Danielisová, A. – Mangel, T. – Drnovský, T. 2011: Kamenné rotační mlýny a jejich význam v době laténské, Živá Archeologie 12, 67 – 71.

- Danielisová, A. – Pokorný, P. 2011: Pollen and archaeology in GIS: modelling the past landscapes. In: Danielisova, A. – Poschluschny, A. – Verhagen, P. (eds.): Go your least cost path; spatial technology and archaeological interpretation. Proceedings of the GIS session at EAA 2009, Riva del Garda, BAR International Series 2284, 33 – 46.

− Danielisová, A. 2010: Oppidum České Lhotice v kontextu svého sídelního zázemí (Oppidum České Lhotice and its hinterland). Archeologické Studijní Materiály 17, Praha – Pardubice. Archeologický Ústav – VCM. ISBN: 978-80-97365-24-3, ISBN: 978-80-97151-15-0

− Danielisová, A. 2010: The role of the oppida as the regional centers within the late Iron Age central Europe, In: Macháček. J. – Ungerman, Š. (Hrsg.): Praktische Funktion, gesellschaftliche Bedeutung und symbolischer Sinn der frühgeschichtlichen Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas, Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 165 – 182.

− Danielisová, A. - Stančo, L. - Shaydullaev, A. 2010: Preliminary report of archaeological survey in Sherabad District, South Uzbekistan in 2009. Studia Hercynia 14, 67-90.

− Dreslerová, D. - Venclová, N. - Danielisová, A. 2010: Modelování hospodářské krajiny mladšího pravěku (Modelling the economic landscape of the Late Prehistoric period). Živá Archeologie 11, 56 - 59.

− Chytráček, M. – Danielisová, A. – Pokorný, P. – Šmejda, L. 2010: Komplexní výzkum pravěkého hradiště na stolové hoře Vladař (Comprehensive research on the prehistoric fortified settlement on the Vladař plateau), Živá Archeologie 11, 45 – 50.

− Chytráček, M. - Danielisová, A. - Trefný, M. - Slabina, M. 2010: Zentralisierungsprozesse und Siedlungsdynamik in Böhmen (8.-4. Jh. v. Chr.). In: D. Krausse (Hrsg.), "Fürstensitze" und Zentralorte der frühen Kelten. Abschlusskolloquium des DFG-Schwerpunktprogramms 1171 in Stuttgart, 12.-15. Oktober 2009. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg.
− Chytráček, M. – Šmejda, L. – Danielisová, A. – Pokorný, P. – Křivánek, R. - Kočár, P. –Klsák, J. 2010: Blockbalkenkonstruktionen des 5. Jahrhunderts v. Chr. im Feuchtbodenmilieu der Vorburg des Burgwalls Vladař in Westböhmen, Fines Transire 19, 1 - 10.

− Žák, K. - Cílek, V.- Danielisová, A. - Hlaváč, J. - Kadlec, J. - Kyncl, T. - Pokorný, P. - Světlík, I. 2010: Holocenní profil ve stavební jámě malé vodní elektrárny Hýskov a jeho přínos k poznání nivy Berounky. (Holocene section in the Hýskov Hydropower Plant construction pit and its contribution to the Berounka River floodplain evolution.), Český kras 36, 42-51.
− Danielisová, A. 2010: The role of the oppida as the regional centres within the late Iron Age Central Europe. In: Gediga, B. - Piotrowski, W. (eds.): Rolle der wichtigen Kulturzentren in der Gestaltung des Kulturbildes Mitteleuropas in den frühen Perioden der Eisenzeit. Biskupin: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, 359-390. (Biskupińskie Prace Archeologiczne. 8).

− Danielisová, A. - Stančo, L. - Shaydullaev, A. 2010: Preliminary report of archaeological survey in Sherabad District, South Uzbekistan in 2009. Studia Hercynia 14, 67-90.

− Kuna, M. - Danielisová, A. 2009: Geomorfometrie a analýza reliéfu v archeologii.
(Geomorphometry and the analysis of the relief in archaeology.), Rekonstrukce a experiment v archeologii 10, 56-60.

− Danielisová, A. 2008: Économie et environnement: Habitats de La Tène finale (IIe – Ier s. avant notre ère) en Bohême et Moravie. In: Bertrand, I. – Duval, A. – Gomez de Soto, J. – Maguer, P. (eds.): Habitats et paysages ruraux en Gaule et regards sur d´autres régions du monde celtique. Actes du XXXIe colloque international de l´Association Française pour l´Étude de l´Âge du Fer 17 – 20 mai 2007, Chauvigny (Vienne, F), 299 – 319.

− Mařík, J. - Danielisová, A. 2008: From the late Iron Age Oppida to the Early Medieval Stronghold: Continuity of Economic Systems? EAA Annual Meeting, Valetta, Malta /14./. Valletta : European Association of Archaeologists, 2008 - (Vella, N.) S. 243-244. ISBN 978-99909-59-04-8.

− Danielisová, A. – Mangel T. 2008: České Lhotice. Oppidum na úpatí Železných hor. Nasavrky.

− Danielisová, A. 2008: Praktické problémy spojené s modelováním pohybu pravěkou kulturní krajinou (Practical problems related to modelling of a human movement through a
prehistoric cultural landscape). In: Macháček, J. (ed.): Počítačová podpora II. Brno, 110 – 119.

− Macháček, J. - Meduna, P. - Květina, P. - Kuna, M. - Mařík, J. - Danielisová, A. - Dreslerová, D. - Frolík, J. 2008: Počítačová podpora v archeologii. [Computer support in archaeology]. 281 s. ISBN 978-80-254-1781-2.

− Danielisová, A. - Hajnalová, M. 2007: The hinterland of the oppidum Staré Hradisko (Moravia). GIS and environmental approach. EAA Annual Meeting, Zadar, Croatia /13./. Zadar : University of Zadar, 2007, 127-128.

− Danielisová, A. 2007: Deconstructing the Celts. A sceptic's guide to the archeology of Auvergne [recenze]. Archeologické rozhledy. Roč. 59, 161-163.

− Venclová, N. - Danielisová, A. 2007: Economie et environnement. Habitats en Bohême et Moravie. [Economy and environment: Settlements in Bohemia and Moravia.]
Pré-actes. XXXIe Colloque International de l'Association Francaise pour l'Etude de l'Âge du Fer. Chauvigny : Société de Recherches Archéologiques du pays Chauvinois - INRAP, 2007, 46-47. [Colloque International de l'Association Francaise pour l'Etude de l'Age du Fer 31. 17.05.2007- 20.05.2007, Chauvigny]

− Danielisová, A. 2006: To the architecture of oppida. Reconstruction of one part of settlement pattern behind the ramparts. In: Gediga, B. - Piotrowski, W. (eds.): Architektura i budownictwo epoki brązu i wczesnych okresów epoki żelaza. Problemy rekonstrukcji. Biskupin, 269-302.

− Danielisová, A. 2006: Povrchová prospekce na oppidu České Lhotice (Surface prospection at the oppidum of České Lhotice). In: Sedláček, R. -Sigl, J. – Vencl, S. (eds.): Vita archaeologica. Sborník Víta Vokolka. Hradec Králové. 69-80.
− Dreslerová, D. - Danielisová, A. 2006: Iron Age Strongholds and Their Environs. The South Bohemian perspektive. EAA Annual Meeting, Cracow, Poland /12./. Kraków : Institute of Archaeology and Ethnology, 2006, 305-306. [European Association of Archaeologists Annual Meeting /12./. 19.09.2006-24.09.2007, Kraków]

− Danielisová, A. 2006: L´oppidum de České Lhotice, point de communication sur la voie d´ouest en est. Dossiers d'Archéologie. 313, 68-75.

− Daníčková, S. - Danielisová, A. - Kuna, M. 2006: Předvídání minulosti aneb archeologická predikce 2. [Predicting of the past. The archaeological prediction 2.]. Akademický bulletin AV ČR. č. 10, s. 12-14.

− Danielisová, A. 2005: Die Oppida von České Lhotice und Staré Hradisko – neue Methoden und Erkenntnisse. Alt-Thüringen 38, 301-310.

− Danielisová, A. 2005: To the recognition of oppida. Spatial analysis of late La Tène enclosed farmstead. EAA Annual meeting. Programme and abstracts /11./. Cork : University College Cork, 2005. S. 162-163. European Association of Archaeologists Annual Meeting /11./. 05.09.2005-11.09.2005, Cork]

− Čišecký, Č . - Danielisová, A. - Dreslerová, D. - Křivánková, D. - Kuna, M. 2005: Počítačová podpora v archeologii IV. (Computer support for archaeology).
[Roztoky u Křivoklátu, 25.05.2005-27.05.2005, (W-EUR 60/2)]

− Danielisová, A. 2005: To the recognition of oppida. Spatial analysis of late La Tène enclosed farmstead. EAA Annual meeting. Programme and abstracts /11./. Cork : University College Cork, 2005. S. 162-163. European Association of Archaeologists Annual Meeting /11./. 05.09.2005-11.09.2005, Cork]

− Danielisová, A. 2005: Rizika, charakter a rozsah hlavní etapy záchranného archeologického výzkumu. Archeologická pilotní studie stavby pro: výstavbu golfového hřiště mezi obcemi Kbely, Vinoř a Satalice (Praha 9). Část 1 a 2. ArÚ AV čj. 6401/05; 7881/05.

− Danielisová, A. 2005: The Celts. Origins, Myths, Inventions [recenze].
[Collis, J.: The Celts. Origins, Myths, Inventions. - Stroud, 2003. 256 s]. Archeologické rozhledy. Roč. 57, č. 4 (2005), s. 832-834.

− Danielisová, A. 2005: Pratiques funéraires et sociétés de l´Âge du Fer dans le Bassin parisien (fin du VII e s. – troisieme quart du II e s. avant J.-C.). 56 e supplément a GALLIA. CNRS Éditions [recenze]. Archeologické rozhledy. Roč. 57, č. 1 (2005), s. 229-233.
− Danielisová, A. 2005: Les Celtes en Italie du Nord. Piémont oriental, Lombardie, Vénétie du VIe siècle au IIIe siècle [recenze]. Památky archeologické. Roč. 96, 220-221.
 

Působení v zahraničí

2012 - Römische – Germanische Komission (RKG), Frankfurt am Main, Německo (zvaná stáž -
Deutsches Archäologisches Institut, 1 měsíc)
2010 - Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO),
Universität Leipzig , Německo (2 týdny)
2008 - 2010 – Römische – Germanische Komission (RKG), Frankfurt am Main, Německo, (3x 1
týden)
2006 – 2007 – University of Sheffield, UK, Department of Archaeology, Sheffield, Velká
Británie (1 rok)
2006 – Centre archéologique européen – Glux-en-Glenne (Bibracte, Francie), (2 týdny)
2005 – Centre archéologique européen – Glux-en-Glenne (Bibracte, Francie), (2 týdny)

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP

- 2003 – 2008 postgraduální studium: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy: disertační
práce: „Oppidum České Lhotice v kontextu svého sídelního zázemí“. Ukončeno obhajobou 19. 12. 2008. Titul PhD.

- 1997 – 2003 Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, Ústav archeologie a muzeologie. Obor Archeologie. Titul Mgr.

- od 2003 – Archeologický Ústav AV ČR, Praha, v.v.i. (www.arup.cas.cz)
Výzkumný pracovník: Oddělení krajinné archeologie a archeobiologie (vedoucí, PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D., od 2005)
Oddělení pro pravěk (2003 – 2005)

Pedagogická činnost – výuka na VŠ:

- od 2012
FF UK – Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou
- od 2010
"Archeologická metoda" (FF MU, Brno, část bloku, zvané přednášky)
přednáška
- od 2009
"Evropa v době laténské" (KA UHK, Hradec Králové, jarní semestr)
semestrální kurz (přednáška)
- od 2006
“Doba železná ve střední Evropě”, (KAR ZČU, Plzeň, podzimní semestr)
semestrální kurz (přednáška + seminář)
- 2003 - 2009
“Počítačová podpora v archeologii“, (FF UK, Praha, jarní semestr)
semestrální kurz (seminář)

Aktuality

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. Duben 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. Duben 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. Březen 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. Březen 2021