Filozofick fakulta

Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.


 

Odborné zaměření

doba železná, paleoekonomie mladšího pravěku, krajinná archeologie, problematika centrálních sídel, struktura osídlení, hospodářské zázemí, environmentální modelování, sociální modelování v archeologii.
 

Přednášková činnost

Řešené tuzemské granty

2012 – 2014 – GA ČR P405/12/0926
Sociální modelování jako nástroj k porozumění struktury keltské společnosti a kulturní změně na konci doby laténské“ (Social modelling as a tool for understanding Celtic society and cultural changes at the end of the Iron Age)
http://celtsimulation.blogspot.cz/
Řešitel
2010 – 2012 – GA ČR P405/10/1588
Mincovnictví na českých oppidech doby laténské“ (The coin production at the Bohemian
oppida during the La Tène period).
Spouřešitel – člen řešitelského týmu.
2007 – 2008 – Gerhard Bersu Stipendium
(project disertace – „Oppidum České Lhotice and its hinterland“)
http://www.pro-archaeologia-saxoniae.org/de/121.html
Řešitel

  

Přehled publikační činnosti

− Danielisová, A. – Mařík, J. 2012: From late Iron Age oppida to Early Medieval Stronghold. Continuity of Economic System? In: Gediga, B. – Grossman, A. – Piotrowski, W. (eds.): Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu (Rhytmus der Kulturumwaldlungen in der Ur- und Frühgeschichte), Biskupin – Wroclaw, 465 – 488.

− Chytráček, M. – Danielisová, A. – Pokorný, P. et al. 2012: Vzestupy a pády regionálního
mocenského centra. Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na
Vladaři v západních Čechách. Památky Archeologické CII (v tisku).

− Posluschny, A. – Verhagen, P. – Danielisová, A. (eds.) 2011: Go your own least cost path. Spatial technology and archaeological interpretation. Proceedings of the GIS session at EAA 2009, Riva del Garda. BAR International Series 2284.

− Danielisová, A. 2011: A pak se potichu vytratili … Zánik keltské civilizace v Čechách z pohledu archeologie, In: Bárta, M. – Kovář, M. (eds.): Kolaps a regenerace, cesty civilizací a kultur. Praha – Academia, 107 – 137.

− Danielisová, A. – Mangel, T. – Drnovský, T. 2011: Kamenné rotační mlýny a jejich význam v době laténské, Živá Archeologie 12, 67 – 71.

- Danielisová, A. – Pokorný, P. 2011: Pollen and archaeology in GIS: modelling the past landscapes. In: Danielisova, A. – Poschluschny, A. – Verhagen, P. (eds.): Go your least cost path; spatial technology and archaeological interpretation. Proceedings of the GIS session at EAA 2009, Riva del Garda, BAR International Series 2284, 33 – 46.

− Danielisová, A. 2010: Oppidum České Lhotice v kontextu svého sídelního zázemí (Oppidum České Lhotice and its hinterland). Archeologické Studijní Materiály 17, Praha – Pardubice. Archeologický Ústav – VCM. ISBN: 978-80-97365-24-3, ISBN: 978-80-97151-15-0

− Danielisová, A. 2010: The role of the oppida as the regional centers within the late Iron Age central Europe, In: Macháček. J. – Ungerman, Š. (Hrsg.): Praktische Funktion, gesellschaftliche Bedeutung und symbolischer Sinn der frühgeschichtlichen Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas, Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 165 – 182.

− Danielisová, A. - Stančo, L. - Shaydullaev, A. 2010: Preliminary report of archaeological survey in Sherabad District, South Uzbekistan in 2009. Studia Hercynia 14, 67-90.

− Dreslerová, D. - Venclová, N. - Danielisová, A. 2010: Modelování hospodářské krajiny mladšího pravěku (Modelling the economic landscape of the Late Prehistoric period). Živá Archeologie 11, 56 - 59.

− Chytráček, M. – Danielisová, A. – Pokorný, P. – Šmejda, L. 2010: Komplexní výzkum pravěkého hradiště na stolové hoře Vladař (Comprehensive research on the prehistoric fortified settlement on the Vladař plateau), Živá Archeologie 11, 45 – 50.

− Chytráček, M. - Danielisová, A. - Trefný, M. - Slabina, M. 2010: Zentralisierungsprozesse und Siedlungsdynamik in Böhmen (8.-4. Jh. v. Chr.). In: D. Krausse (Hrsg.), "Fürstensitze" und Zentralorte der frühen Kelten. Abschlusskolloquium des DFG-Schwerpunktprogramms 1171 in Stuttgart, 12.-15. Oktober 2009. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg.
− Chytráček, M. – Šmejda, L. – Danielisová, A. – Pokorný, P. – Křivánek, R. - Kočár, P. –Klsák, J. 2010: Blockbalkenkonstruktionen des 5. Jahrhunderts v. Chr. im Feuchtbodenmilieu der Vorburg des Burgwalls Vladař in Westböhmen, Fines Transire 19, 1 - 10.

− Žák, K. - Cílek, V.- Danielisová, A. - Hlaváč, J. - Kadlec, J. - Kyncl, T. - Pokorný, P. - Světlík, I. 2010: Holocenní profil ve stavební jámě malé vodní elektrárny Hýskov a jeho přínos k poznání nivy Berounky. (Holocene section in the Hýskov Hydropower Plant construction pit and its contribution to the Berounka River floodplain evolution.), Český kras 36, 42-51.
− Danielisová, A. 2010: The role of the oppida as the regional centres within the late Iron Age Central Europe. In: Gediga, B. - Piotrowski, W. (eds.): Rolle der wichtigen Kulturzentren in der Gestaltung des Kulturbildes Mitteleuropas in den frühen Perioden der Eisenzeit. Biskupin: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, 359-390. (Biskupińskie Prace Archeologiczne. 8).

− Danielisová, A. - Stančo, L. - Shaydullaev, A. 2010: Preliminary report of archaeological survey in Sherabad District, South Uzbekistan in 2009. Studia Hercynia 14, 67-90.

− Kuna, M. - Danielisová, A. 2009: Geomorfometrie a analýza reliéfu v archeologii.
(Geomorphometry and the analysis of the relief in archaeology.), Rekonstrukce a experiment v archeologii 10, 56-60.

− Danielisová, A. 2008: Économie et environnement: Habitats de La Tène finale (IIe – Ier s. avant notre ère) en Bohême et Moravie. In: Bertrand, I. – Duval, A. – Gomez de Soto, J. – Maguer, P. (eds.): Habitats et paysages ruraux en Gaule et regards sur d´autres régions du monde celtique. Actes du XXXIe colloque international de l´Association Française pour l´Étude de l´Âge du Fer 17 – 20 mai 2007, Chauvigny (Vienne, F), 299 – 319.

− Mařík, J. - Danielisová, A. 2008: From the late Iron Age Oppida to the Early Medieval Stronghold: Continuity of Economic Systems? EAA Annual Meeting, Valetta, Malta /14./. Valletta : European Association of Archaeologists, 2008 - (Vella, N.) S. 243-244. ISBN 978-99909-59-04-8.

− Danielisová, A. – Mangel T. 2008: České Lhotice. Oppidum na úpatí Železných hor. Nasavrky.

− Danielisová, A. 2008: Praktické problémy spojené s modelováním pohybu pravěkou kulturní krajinou (Practical problems related to modelling of a human movement through a
prehistoric cultural landscape). In: Macháček, J. (ed.): Počítačová podpora II. Brno, 110 – 119.

− Macháček, J. - Meduna, P. - Květina, P. - Kuna, M. - Mařík, J. - Danielisová, A. - Dreslerová, D. - Frolík, J. 2008: Počítačová podpora v archeologii. [Computer support in archaeology]. 281 s. ISBN 978-80-254-1781-2.

− Danielisová, A. - Hajnalová, M. 2007: The hinterland of the oppidum Staré Hradisko (Moravia). GIS and environmental approach. EAA Annual Meeting, Zadar, Croatia /13./. Zadar : University of Zadar, 2007, 127-128.

− Danielisová, A. 2007: Deconstructing the Celts. A sceptic's guide to the archeology of Auvergne [recenze]. Archeologické rozhledy. Roč. 59, 161-163.

− Venclová, N. - Danielisová, A. 2007: Economie et environnement. Habitats en Bohême et Moravie. [Economy and environment: Settlements in Bohemia and Moravia.]
Pré-actes. XXXIe Colloque International de l'Association Francaise pour l'Etude de l'Âge du Fer. Chauvigny : Société de Recherches Archéologiques du pays Chauvinois - INRAP, 2007, 46-47. [Colloque International de l'Association Francaise pour l'Etude de l'Age du Fer 31. 17.05.2007- 20.05.2007, Chauvigny]

− Danielisová, A. 2006: To the architecture of oppida. Reconstruction of one part of settlement pattern behind the ramparts. In: Gediga, B. - Piotrowski, W. (eds.): Architektura i budownictwo epoki brązu i wczesnych okresów epoki żelaza. Problemy rekonstrukcji. Biskupin, 269-302.

− Danielisová, A. 2006: Povrchová prospekce na oppidu České Lhotice (Surface prospection at the oppidum of České Lhotice). In: Sedláček, R. -Sigl, J. – Vencl, S. (eds.): Vita archaeologica. Sborník Víta Vokolka. Hradec Králové. 69-80.
− Dreslerová, D. - Danielisová, A. 2006: Iron Age Strongholds and Their Environs. The South Bohemian perspektive. EAA Annual Meeting, Cracow, Poland /12./. Kraków : Institute of Archaeology and Ethnology, 2006, 305-306. [European Association of Archaeologists Annual Meeting /12./. 19.09.2006-24.09.2007, Kraków]

− Danielisová, A. 2006: L´oppidum de České Lhotice, point de communication sur la voie d´ouest en est. Dossiers d'Archéologie. 313, 68-75.

− Daníčková, S. - Danielisová, A. - Kuna, M. 2006: Předvídání minulosti aneb archeologická predikce 2. [Predicting of the past. The archaeological prediction 2.]. Akademický bulletin AV ČR. č. 10, s. 12-14.

− Danielisová, A. 2005: Die Oppida von České Lhotice und Staré Hradisko – neue Methoden und Erkenntnisse. Alt-Thüringen 38, 301-310.

− Danielisová, A. 2005: To the recognition of oppida. Spatial analysis of late La Tène enclosed farmstead. EAA Annual meeting. Programme and abstracts /11./. Cork : University College Cork, 2005. S. 162-163. European Association of Archaeologists Annual Meeting /11./. 05.09.2005-11.09.2005, Cork]

− Čišecký, Č . - Danielisová, A. - Dreslerová, D. - Křivánková, D. - Kuna, M. 2005: Počítačová podpora v archeologii IV. (Computer support for archaeology).
[Roztoky u Křivoklátu, 25.05.2005-27.05.2005, (W-EUR 60/2)]

− Danielisová, A. 2005: To the recognition of oppida. Spatial analysis of late La Tène enclosed farmstead. EAA Annual meeting. Programme and abstracts /11./. Cork : University College Cork, 2005. S. 162-163. European Association of Archaeologists Annual Meeting /11./. 05.09.2005-11.09.2005, Cork]

− Danielisová, A. 2005: Rizika, charakter a rozsah hlavní etapy záchranného archeologického výzkumu. Archeologická pilotní studie stavby pro: výstavbu golfového hřiště mezi obcemi Kbely, Vinoř a Satalice (Praha 9). Část 1 a 2. ArÚ AV čj. 6401/05; 7881/05.

− Danielisová, A. 2005: The Celts. Origins, Myths, Inventions [recenze].
[Collis, J.: The Celts. Origins, Myths, Inventions. - Stroud, 2003. 256 s]. Archeologické rozhledy. Roč. 57, č. 4 (2005), s. 832-834.

− Danielisová, A. 2005: Pratiques funéraires et sociétés de l´Âge du Fer dans le Bassin parisien (fin du VII e s. – troisieme quart du II e s. avant J.-C.). 56 e supplément a GALLIA. CNRS Éditions [recenze]. Archeologické rozhledy. Roč. 57, č. 1 (2005), s. 229-233.
− Danielisová, A. 2005: Les Celtes en Italie du Nord. Piémont oriental, Lombardie, Vénétie du VIe siècle au IIIe siècle [recenze]. Památky archeologické. Roč. 96, 220-221.
 

Působení v zahraničí

2012 - Römische – Germanische Komission (RKG), Frankfurt am Main, Německo (zvaná stáž -
Deutsches Archäologisches Institut, 1 měsíc)
2010 - Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO),
Universität Leipzig , Německo (2 týdny)
2008 - 2010 – Römische – Germanische Komission (RKG), Frankfurt am Main, Německo, (3x 1
týden)
2006 – 2007 – University of Sheffield, UK, Department of Archaeology, Sheffield, Velká
Británie (1 rok)
2006 – Centre archéologique européen – Glux-en-Glenne (Bibracte, Francie), (2 týdny)
2005 – Centre archéologique européen – Glux-en-Glenne (Bibracte, Francie), (2 týdny)

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP

- 2003 – 2008 postgraduální studium: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy: disertační
práce: „Oppidum České Lhotice v kontextu svého sídelního zázemí“. Ukončeno obhajobou 19. 12. 2008. Titul PhD.

- 1997 – 2003 Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, Ústav archeologie a muzeologie. Obor Archeologie. Titul Mgr.

- od 2003 – Archeologický Ústav AV ČR, Praha, v.v.i. (www.arup.cas.cz)
Výzkumný pracovník: Oddělení krajinné archeologie a archeobiologie (vedoucí, PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D., od 2005)
Oddělení pro pravěk (2003 – 2005)

Pedagogická činnost – výuka na VŠ:

- od 2012
FF UK – Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou
- od 2010
"Archeologická metoda" (FF MU, Brno, část bloku, zvané přednášky)
přednáška
- od 2009
"Evropa v době laténské" (KA UHK, Hradec Králové, jarní semestr)
semestrální kurz (přednáška)
- od 2006
“Doba železná ve střední Evropě”, (KAR ZČU, Plzeň, podzimní semestr)
semestrální kurz (přednáška + seminář)
- 2003 - 2009
“Počítačová podpora v archeologii“, (FF UK, Praha, jarní semestr)
semestrální kurz (seminář)

Aktuality

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. Leden 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. Leden 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. Leden 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. Prosinec 2020