Filozofick fakulta

GIS v archeologii

Vyučující:

PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.

Způsob zakončení:

zápočet

Hlavním úkolem posluchačů je zvládnout teoreticky i prakticky problematiku prostorových analýz v prostředí GIS. Předpokladem pro získání atestace je aktivní účast na seminářích a úspěšné složení zápočtového testu.

Stručná anotace předmětu:

Náplní předmětu je prohloubit teoretické i praktické znalosti studentů v oblasti prostorových analýz a jejich aplikace v archeologii. Prostorové analýzy budou prováděny v prostředí geografických informačních systémů (GIS). Studenti si osvojí základní pracovní postupy při provádění prostorových analýz a způsoby prezentace výsledků formou mapy. Základním pracovním nástrojem bude software ArcView 9.1, ArcGis Spatial Analyst. Výuka probíhá formou seminárních praktik v blocích o délce 6 vyučovacích hodin (45 min.).

Blok 1: Význam prostorových analýz a GIS v archeologii a jejich přehled.

Blok 2: Základní analytické funkce GIS, zobrazení dat, dotazy.

Blok 3: Práce s prostorovými daty.

Blok 4: Prezentace dat, tvorba archeologických map.

 

Studijní literatura:

Clarke, D. L. (ed.), 1972: Models in Archaeology. London

Clarke, D. L., 1968: Analytical Archaeology. London.

Haggett, P., 1965: Locational Analysis in Human Geography. London.

Chapman, H. 2006: Landscape Arhaeology and GIS, The Mill, Brimscombe Port.

Lang, S. Blaschke, T. 2007: Landschaftanalyse mit GIS, Sttugart.

Renfrew, C. – Bahn, P., 2004: Archaeology. Theories, Methods and Practice. London. 4. vydání.

Brothwell, D.R. – Pollard, A.M. (eds.) 2001: Handbook of Archaeological Sciences. Chichester.

Howard, P. 2007: Archaeological Surveying and Mapping. London – New York.

Macháček, J. (ed.) 1997: Počítačová podpora v archeologii 1. Brno

Macháček, J. (ed.) 2008: Počítačová podpora v archeologii 2. Brno – Praha – Plzeň.

Neustupný, E. (ed.) 2003: Příspěvky k prostorové archeologii 1. Dobrá Voda.

 

Aktuality

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na...

22. Leden 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020