Filozofick fakulta

GIS v archeologii

Vyučující:

PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.

Způsob zakončení:

zápočet

Hlavním úkolem posluchačů je zvládnout teoreticky i prakticky problematiku prostorových analýz v prostředí GIS. Předpokladem pro získání atestace je aktivní účast na seminářích a úspěšné složení zápočtového testu.

Stručná anotace předmětu:

Náplní předmětu je prohloubit teoretické i praktické znalosti studentů v oblasti prostorových analýz a jejich aplikace v archeologii. Prostorové analýzy budou prováděny v prostředí geografických informačních systémů (GIS). Studenti si osvojí základní pracovní postupy při provádění prostorových analýz a způsoby prezentace výsledků formou mapy. Základním pracovním nástrojem bude software ArcView 9.1, ArcGis Spatial Analyst. Výuka probíhá formou seminárních praktik v blocích o délce 6 vyučovacích hodin (45 min.).

Blok 1: Význam prostorových analýz a GIS v archeologii a jejich přehled.

Blok 2: Základní analytické funkce GIS, zobrazení dat, dotazy.

Blok 3: Práce s prostorovými daty.

Blok 4: Prezentace dat, tvorba archeologických map.

 

Studijní literatura:

Clarke, D. L. (ed.), 1972: Models in Archaeology. London

Clarke, D. L., 1968: Analytical Archaeology. London.

Haggett, P., 1965: Locational Analysis in Human Geography. London.

Chapman, H. 2006: Landscape Arhaeology and GIS, The Mill, Brimscombe Port.

Lang, S. Blaschke, T. 2007: Landschaftanalyse mit GIS, Sttugart.

Renfrew, C. – Bahn, P., 2004: Archaeology. Theories, Methods and Practice. London. 4. vydání.

Brothwell, D.R. – Pollard, A.M. (eds.) 2001: Handbook of Archaeological Sciences. Chichester.

Howard, P. 2007: Archaeological Surveying and Mapping. London – New York.

Macháček, J. (ed.) 1997: Počítačová podpora v archeologii 1. Brno

Macháček, J. (ed.) 2008: Počítačová podpora v archeologii 2. Brno – Praha – Plzeň.

Neustupný, E. (ed.) 2003: Příspěvky k prostorové archeologii 1. Dobrá Voda.

 

Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020