Filozofick fakulta

Seminář pro starší pravěk 1,2

Vyučující:

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

PhDr. Zuzana Bláhová, Ph. D.

Mgr. Tomáš Chmela

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace předmětu:

Seminář vede k aktivnímu rozvíjení znalostí získaných v přednáškách. Náplň jednotlivých hodin představují studentské referáty a koreferáty, doplňky a stanoviska vedoucích semináře, popř. dalších přizvaných účastníků, a řízená diskuse k nim. Referáty zpravidla vytvářejí předem připravený tematický blok v rámci semestru (např. Pravěké technologie, Přírodovědné metody v archeologii, pravěké osídlení či archeologie vybraného evropského regionu nebo vybraného období apod.). Při výběru témat se klade důraz na významné nálezy a soubory i na progresivní trendy v pravěké archeologii (interdisciplinární a multidisciplinární výzkum, experimentální metody apod.). Seminář slouží rovněž informovanosti o mimofakultních aktivitách (účast na domácích a zahraničních výzkumech a projektech) a aktuálním dění v oboru (výstavy, konference, exkurze apod.).

 

Studijní literatura:

Barker, P. 1993: Techniques of Archaeological Excavation. London.

Coles, J. M. 1979: Experimental Archaeology. London.

David, N. – Kramer, C. 2001: Etnoarchaeology in Action. Cambridge.

Eggert, M. K. H. 2005: Prähistorische Archäologie. Konzepte und Methoden. Tübingen – Basel.

Hodges, H. 1977: Technology in the Ancient World. New York.

Jankuhn, H. 1977: Einführung in die Siedlungsarchäologie. Berlin – New York.

Jiráň, L. (ed.) 2008: Archeologie pravěkých Čech /5, Doba bronzová. Praha.

Neustupný, E. (ed.) 2008: Archeologie pravěkých Čech /4, Eneolit. Praha.

Pavlů, I. (ed.) 2007: Archeologie pravěkých Čech /3, Neolit. Praha.

Podborský, V. a kol. 1993: Pravěké dějiny Moravy, Vlastivěda moravská. Země a lid. Brno.

Price, T. D. 2007: Principles of Archaeology. Boston.

Renfrew, C. – Bahn, P. 2004: Archaeology. Theories, Methods and Practise. London.

Renfrew, C. – Bahn, P. (eds.) 2005: Archaeology. The Key Concepts. London – New York.

Rice, P. 2005: Pottery Analysis. A Sourcebook. Chicago – London.

Titte, M. S. 2008: Ceramic production, Provenance and Use – A Review, Archaeometry 50 – 2, 216-231.

Vencl, S. (ed.) 2007: Archeologie pravěkých Čech /2, Paleolit a mezolit. Praha.


 

 

 

Aktuality

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020

Ústav archeologie a muzeologie FF MUNI vás zve na konferenci Communication and Reflection in...

13. Leden 2020