Filozofick fakulta

Seminář pro starší pravěk 1,2

Vyučující:

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

PhDr. Zuzana Bláhová, Ph. D.

Mgr. Tomáš Chmela

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace předmětu:

Seminář vede k aktivnímu rozvíjení znalostí získaných v přednáškách. Náplň jednotlivých hodin představují studentské referáty a koreferáty, doplňky a stanoviska vedoucích semináře, popř. dalších přizvaných účastníků, a řízená diskuse k nim. Referáty zpravidla vytvářejí předem připravený tematický blok v rámci semestru (např. Pravěké technologie, Přírodovědné metody v archeologii, pravěké osídlení či archeologie vybraného evropského regionu nebo vybraného období apod.). Při výběru témat se klade důraz na významné nálezy a soubory i na progresivní trendy v pravěké archeologii (interdisciplinární a multidisciplinární výzkum, experimentální metody apod.). Seminář slouží rovněž informovanosti o mimofakultních aktivitách (účast na domácích a zahraničních výzkumech a projektech) a aktuálním dění v oboru (výstavy, konference, exkurze apod.).

 

Studijní literatura:

Barker, P. 1993: Techniques of Archaeological Excavation. London.

Coles, J. M. 1979: Experimental Archaeology. London.

David, N. – Kramer, C. 2001: Etnoarchaeology in Action. Cambridge.

Eggert, M. K. H. 2005: Prähistorische Archäologie. Konzepte und Methoden. Tübingen – Basel.

Hodges, H. 1977: Technology in the Ancient World. New York.

Jankuhn, H. 1977: Einführung in die Siedlungsarchäologie. Berlin – New York.

Jiráň, L. (ed.) 2008: Archeologie pravěkých Čech /5, Doba bronzová. Praha.

Neustupný, E. (ed.) 2008: Archeologie pravěkých Čech /4, Eneolit. Praha.

Pavlů, I. (ed.) 2007: Archeologie pravěkých Čech /3, Neolit. Praha.

Podborský, V. a kol. 1993: Pravěké dějiny Moravy, Vlastivěda moravská. Země a lid. Brno.

Price, T. D. 2007: Principles of Archaeology. Boston.

Renfrew, C. – Bahn, P. 2004: Archaeology. Theories, Methods and Practise. London.

Renfrew, C. – Bahn, P. (eds.) 2005: Archaeology. The Key Concepts. London – New York.

Rice, P. 2005: Pottery Analysis. A Sourcebook. Chicago – London.

Titte, M. S. 2008: Ceramic production, Provenance and Use – A Review, Archaeometry 50 – 2, 216-231.

Vencl, S. (ed.) 2007: Archeologie pravěkých Čech /2, Paleolit a mezolit. Praha.


 

 

 

Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020