Filozofick fakulta

Cvičení z cizího jazyka 1,2

Vyučující:

PhDr. Libuše Drnková

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace úředmětu:

V dnešní době intenzivního rozvoje různých forem mezinárodní oborové spolupráce se jeví velmi potřebné výrazněji doplnit jazykovou výuku speciálním kurzem, zaměřeným na terminologii současné odborné archeologické literatury. Ta není zdaleka omezena na pojmy spjaté s popisem artefaktů, ale odpovídá širokému spektru aplikovaných metod od moderní terénní prospekce a výzkumu až po mezioborovou spolupráci s řadou disciplin. Znalost této terminologie v jazycích, které jsou v našem oboru obzvlášť důležité (němčina, angličtina) patří k důležitým předpokladům, aby mladá generace našich specialistů udržela krok s dynamickým rozvojem našeho oboru v Evropě.

Témata 1-26 (není přesně specifikováno, bude vycházet z aktuálních textů)

Cílem cvičení je rozšiřovat a upevňovat receptivní i produktivní jazykové znalosti a dovednosti v německém jazyce úzce spjaté s akademickým, odborným a profesním prostředím. Důraz bude kladen na osvojování lexikálních a gramatických struktur specifických pro odborné a akademické texty uvedeného oboru, na práci s relevantními textovými druhy, na četbu a analýzu modelových odborných textů. Záměrem je rovněž vyrovnat se s případnými deficity ve znalostech a dovednostech studentů v obecné cizojazyčné komunikaci. 

 

Studijní literatura:

Odborné texty vybrané z aktuálních publikací a orientované na studijní potřeby studentů

Dále:

Boeglin, Martha: Wissenschaftlich \arbeiten Schritt für Schritt. Wilhelm Fink Verlag, München. 2007. ISBN 987-3-7705-4516-2

Franck, Norbert: Handbuch wissenschaftliches Schreiben. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main. 2004. ISBN 3-596-15186-4

Franck, Norbert; Stary, Joachim: Gekonnt visualisieren. Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn. 2006. ISBN 3-506-75656-7

Hoffmann, Monika: Deutsch für Studium. Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn. 2005. ISBN 3-506-71368-X

Schade, Günter: Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaten. Erich Schmidt Verlag, Berlin. 2009. ISBN 978-3-503-09872-9

Stein-Bassler, Dorothea: Lerngrammatik zur Studienvorbereitung. Verlag Liebaug-Dartmann, Meckenheim. 2008. ISBN 978-3-922989-72-1

 

 


 

 

Aktuality

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na...

22. Leden 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020