Filozofick fakulta

Vybrané kapitoly z pravěkého stavebnictví

Vyučující:

PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace předmětu:

Předmět seznamuje posluchače se základními konstrukčními principy a trendy vývoje stavitelství v pravěku s důrazem na stavbu obydlí. Poskytuje úvod do problematiky tradičního stavitelství (konstrukční prvky, konstrukční systémy, terminologie) a archeologických dokladů staveb a konstrukcí v pravěku. Posluchači budou seznámeni se stávajícím stavem poznání vývoje pravěkého stavitelství v evropském kontextu.

 

Hlavní tematické okruhy:

1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství

2. Základní konstrukční principy dřevěných staveb

3. Archeologické doklady základových konstrukcí a podlah

4. Archeologické doklady konstrukcí stěn

5. Archeologické doklady existence a konstrukcí střech, oken a dveří

6. Sekundární a terciární prameny k poznání pravěkých staveb

7. Vývoj pravěkého stavitelství – paleolit a mesolit

8. Vývoj pravěkého stavitelství – neolit a eneolit

9. Vývoj pravěkého stavitelství – doba bronzová

10.-11. Vývoj pravěkého stavitelství – doba železná, římská a stěhování národů

12. Vývoj sídlištních forem

13. Závěrečný test 

 

Studijní literatura:

Jelínek, J. 1986: Střecha nad hlavou. Počátky lidské architektury. (Katalog k výstavě.) Brno.

Kohout, J. – Tobek, A. 1996: Tesařství. Tradice z pohledu dneška. Uspořádal a doplnil Pavel Müller. Praha.

Mencl, V. 1980: Lidová architektura v Československu. Praha.

Morgenroth, S. 1998: Hausreste im archäologischen Befund. Interpretations-Modelle, zeichnerische Rekonstruktion und Nachbau im Experiment. In: Analysen und Interpretation (Arbeiten zur Urgeschichte des Menschen 21.), Frankfurt/M., 9-209.

Sklenář, K. 2004: Historie a současné otázky rekonstrukce paleolitických obydlí, REA 5, 10-23.

Sklenářová, Z. 2003: Možnosti a problémy rekonstrukce pravěkých obytných staveb. In: REA 4, 11-39.

Škabrada, J. 2001: Konstrukce historických staveb. Praha.

Vařeka, P. 1991: Příspěvek k problematice vypovídacích možností konstrukčních reliktů středověkého vesnického domu, Archeologické rozhledy XLIII, 585-592.

Vařeka, J. – Frolec, V. 1982: Lidová architektura. (Encyklopedie.) Praha.

Vencl, S. 1968: K otázce interpretace pravěkých staveb, Archeologické rozhledy XX, 490-510 

 

Aktuality

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na...

22. Leden 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020