Filozofick fakulta

Počátky keramiky

Vyučující:

prof. PhDr. Ivan Pavlů, CSc.

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace předmětu:

Přednáška podává přehled o nejstarším horizontu zhotovování výrobků z pálené hlíny, jak se projevuje v různých místech světa a různých kulturních kontextech.

 Průběh přednášky:

 •  Keramika jako archeologický pramen
 •  Desén a styl keramiky
 •  Počátky keramiky u lovců a sběračů
 •  Počátky keramiky v zámoří I
 •  Počátky keramiky v zámoří II
 •  Ekonomický a společenský model
 •  Počátky keramiky ve Starém světě I
 •  Počátky keramiky ve Starém světě II
 •  Technologický model a evoluční teorie
 •  Nejstarší lineární keramika ve střední Evropě I
 •  Nejstarší lineární keramika ve střední Evropě II
 •  Počátky lineární keramiky v Čechách

 

Studijní literatura:

Arnold, Dean E. 1985: Ceramic theory and cultural process.Cambridge (Univ.Press)

Braun, David P. 1983: Pots As Tools. In: Moore, James A. – Keene, Arthur S. (eds.), Archaeological Hammers and Theories, New York, 107-136.

Demoule, J.-P. 1993: Anatolie et Balkans: La logique évolutive du Néolithique égéen. Anatolica 19, 1-18.

Doluchanov, P. – Šukorov, A. – Groneeborn, D. – Sokoloff, D. – Timofeev, V. – Zaitseva, G. 2005: The chronology of Neolithic dispersal in Central and Eastern Europe. Journal of Archaeological Science 32, 1441-1458.

Erim-Ozdogan, A. – Yalman, N. 2004: Clay Vessels and Pottery: Comments on Cayonu. Pre-Pottery Neolithic and Pottery Neolithic Finds. TUBA-AR 7, 67-92.

Fugazzola Delpino, M. A. – Pessina, A. – Tiné, V. 2002: Le ceramiche imprese nei neolitico antico. Italia e Mediterraneo. Roma

Kajiwara, H. 1998: Why did humans begin using pottery. Science Journal, KAGAKU, 68-4, 296-304 (japonsky).

Kuzmin, J. V. 2002: The earliest center of pottery origins in the Russian Far East and Siberia: review of chronology for the oldest Neolithic cultures. Documenta Praehistorica 29, 37-46.

Muller, J. 1994: Das ostadriatische Fruhneolithikum. Die Impresso-Kultura und die Neolithisierung des Adriaraumes. Berlin: Volker Spiess.

Ozdogan, M. 2005: Westward expansion of the Neolithic way of life: what we knot and what we do not knot. In: Pavúk, J. 1993: Beitrag zur Definition der Protostarčevo-Kultur. Anatolica 19, 231-242.

Pavlů, I. 1997: Pottery Origins. Praha: Carolinum

Richter, C. – Meric, R. (eds.), How did Farming Reach Europe?. Anantolian-European Relations from the sekond Half of the 7th through the first half of the 6th Millenium cal BC. Byzas 2, 15-28.

Rice, P.M. 1999: On the Origins of Pottery. Journal of Archaeological Metod and Tudory, 6-1, 1-54.

Sampo, M. C. – C. Tozzi – M.-L. Verola 1994: Le Néolithique ancien dans le sud-est de la péninsule italienne: caractérisation culturelle, économie, structures d´habitat. In: Guilaine, J. – J. Vaquer (eds.), Le Néolithique duN ord-Ouest méditerranéen. Carcassone 13-24.

Schmidt, K. 2004: Fruhneolithische Zeichen vom Gobekli Tepe. Tuba-AR 7, 93-106.

Schubert, H. 2005: Everyone´s blafl box – Where does the EUropean ornamentation come from? In: Richter, C. – Meric, R. (eds.), How did Farming Reach Europe?. Anantolian-European Relations from the sekond Half of the 7th through the first half of the 6th Millenium cal BC. Byzas 2, 239-254..

Shoop, U.-D. 2005: The late Escape of the Neolithic from the Central Anatolian Plain. In: Richter, C. – Meric, R. (eds.), How did Farming Reach Europe?. Anantolian-European Relations from the sekond Half of the 7th through the first half of the 6th Millenium cal BC. Byzas 2, 41-58.

Skibo, James – Blinman, Eric 1998: Exploring the Origins of Pottery on the Colorado Plateau. In: Skibo, J. M. – Feinman, G.M., Pottery and People. A dynamic interaction, 171-183. Salt Lake City: Univ. of Utah Press.

Thissen, L. 2005: Dominy to grips with the Aegean in Prehistory: an outloně of the tempoval framework, 10.000-5500 cal BC. In: Richter, C. – Meric, R. (eds.), How did Farming Reach Europe?. Anantolian-European Relations from the second Half of the 7th through the first half of the 6th Millenium cal BC. Byzas 2, 29-40.

Tsutsumi, T. 2002: Origins of Pottery and Human Strategie for Adaptation During the Termination of the Last-glacial Period in the Japanese Archipelago. In: Yasuda, Y. (ed.), The Origins of Pottery and Agriculture, 241- 262. …: Lustre Press.

Wobst, Martin H. 1977: Stylistic Behavior and Informative Exchange. In: Cleland, Charles E. (ed.), For Director: Research Essays in Honor of James B., Griffin, Anthropological Papers of Museum of Anthropology. University of Michigan 61: 317-342.

Zhang Chi 20002: The discovery of early pottery in China. Documenta Praehistorica 29. 29-36.

 

 

 


 


 


Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020