Filozofick fakulta

Počátky keramiky

Vyučující:

prof. PhDr. Ivan Pavlů, CSc.

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace předmětu:

Přednáška podává přehled o nejstarším horizontu zhotovování výrobků z pálené hlíny, jak se projevuje v různých místech světa a různých kulturních kontextech.

 Průběh přednášky:

 •  Keramika jako archeologický pramen
 •  Desén a styl keramiky
 •  Počátky keramiky u lovců a sběračů
 •  Počátky keramiky v zámoří I
 •  Počátky keramiky v zámoří II
 •  Ekonomický a společenský model
 •  Počátky keramiky ve Starém světě I
 •  Počátky keramiky ve Starém světě II
 •  Technologický model a evoluční teorie
 •  Nejstarší lineární keramika ve střední Evropě I
 •  Nejstarší lineární keramika ve střední Evropě II
 •  Počátky lineární keramiky v Čechách

 

Studijní literatura:

Arnold, Dean E. 1985: Ceramic theory and cultural process.Cambridge (Univ.Press)

Braun, David P. 1983: Pots As Tools. In: Moore, James A. – Keene, Arthur S. (eds.), Archaeological Hammers and Theories, New York, 107-136.

Demoule, J.-P. 1993: Anatolie et Balkans: La logique évolutive du Néolithique égéen. Anatolica 19, 1-18.

Doluchanov, P. – Šukorov, A. – Groneeborn, D. – Sokoloff, D. – Timofeev, V. – Zaitseva, G. 2005: The chronology of Neolithic dispersal in Central and Eastern Europe. Journal of Archaeological Science 32, 1441-1458.

Erim-Ozdogan, A. – Yalman, N. 2004: Clay Vessels and Pottery: Comments on Cayonu. Pre-Pottery Neolithic and Pottery Neolithic Finds. TUBA-AR 7, 67-92.

Fugazzola Delpino, M. A. – Pessina, A. – Tiné, V. 2002: Le ceramiche imprese nei neolitico antico. Italia e Mediterraneo. Roma

Kajiwara, H. 1998: Why did humans begin using pottery. Science Journal, KAGAKU, 68-4, 296-304 (japonsky).

Kuzmin, J. V. 2002: The earliest center of pottery origins in the Russian Far East and Siberia: review of chronology for the oldest Neolithic cultures. Documenta Praehistorica 29, 37-46.

Muller, J. 1994: Das ostadriatische Fruhneolithikum. Die Impresso-Kultura und die Neolithisierung des Adriaraumes. Berlin: Volker Spiess.

Ozdogan, M. 2005: Westward expansion of the Neolithic way of life: what we knot and what we do not knot. In: Pavúk, J. 1993: Beitrag zur Definition der Protostarčevo-Kultur. Anatolica 19, 231-242.

Pavlů, I. 1997: Pottery Origins. Praha: Carolinum

Richter, C. – Meric, R. (eds.), How did Farming Reach Europe?. Anantolian-European Relations from the sekond Half of the 7th through the first half of the 6th Millenium cal BC. Byzas 2, 15-28.

Rice, P.M. 1999: On the Origins of Pottery. Journal of Archaeological Metod and Tudory, 6-1, 1-54.

Sampo, M. C. – C. Tozzi – M.-L. Verola 1994: Le Néolithique ancien dans le sud-est de la péninsule italienne: caractérisation culturelle, économie, structures d´habitat. In: Guilaine, J. – J. Vaquer (eds.), Le Néolithique duN ord-Ouest méditerranéen. Carcassone 13-24.

Schmidt, K. 2004: Fruhneolithische Zeichen vom Gobekli Tepe. Tuba-AR 7, 93-106.

Schubert, H. 2005: Everyone´s blafl box – Where does the EUropean ornamentation come from? In: Richter, C. – Meric, R. (eds.), How did Farming Reach Europe?. Anantolian-European Relations from the sekond Half of the 7th through the first half of the 6th Millenium cal BC. Byzas 2, 239-254..

Shoop, U.-D. 2005: The late Escape of the Neolithic from the Central Anatolian Plain. In: Richter, C. – Meric, R. (eds.), How did Farming Reach Europe?. Anantolian-European Relations from the sekond Half of the 7th through the first half of the 6th Millenium cal BC. Byzas 2, 41-58.

Skibo, James – Blinman, Eric 1998: Exploring the Origins of Pottery on the Colorado Plateau. In: Skibo, J. M. – Feinman, G.M., Pottery and People. A dynamic interaction, 171-183. Salt Lake City: Univ. of Utah Press.

Thissen, L. 2005: Dominy to grips with the Aegean in Prehistory: an outloně of the tempoval framework, 10.000-5500 cal BC. In: Richter, C. – Meric, R. (eds.), How did Farming Reach Europe?. Anantolian-European Relations from the second Half of the 7th through the first half of the 6th Millenium cal BC. Byzas 2, 29-40.

Tsutsumi, T. 2002: Origins of Pottery and Human Strategie for Adaptation During the Termination of the Last-glacial Period in the Japanese Archipelago. In: Yasuda, Y. (ed.), The Origins of Pottery and Agriculture, 241- 262. …: Lustre Press.

Wobst, Martin H. 1977: Stylistic Behavior and Informative Exchange. In: Cleland, Charles E. (ed.), For Director: Research Essays in Honor of James B., Griffin, Anthropological Papers of Museum of Anthropology. University of Michigan 61: 317-342.

Zhang Chi 20002: The discovery of early pottery in China. Documenta Praehistorica 29. 29-36.

 

 

 


 


 


Aktuality

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na...

22. Leden 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020