Filozofick fakulta

Textilní produkce v pravěku a raném a vrcholném středověku

Vyučující:

PhDr. Helena Březinová, PhD.

PhDr. Milena Bravermanová,

Mgr. Kristýna Urbanová

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace předmětu:

Cyklus přednášek (1-13) o vývoji textilní produkce od pravěku po vrcholný středověk studenty seznámí s přehledem dosavadního bádání, s písemnými a obrazovými prameny, s používanými textilními materiály, s textilními postupy a nástroji, s dobovou módou, s organizací výroby a obchodu a s dochovanými textilními výrobky jak z prostředí Čech, Moravy a Slezska, tak i evropského kontextu. 

Teoretická část přednášek bude doplněna praktickými ukázkami některých textilních technik, studenti budou rovněž seznámeni s exkavací a dokumentací archeologického textilu, se zásadami konzervování, s depozitárním uložením textilií a péčí o ně. Přednášky budou rozděleny do tří bloků – I. pravěká textilní produkce (K. Urbanová); II. textilní výroba v raném až vrcholném středověku ve vesnickém a městském prostředí (H. Březinová); III. textilní výroba v raném až vrcholném středověku v luxusním prostředí (M. Bravermanová).

Další požadavky na studenta:

Četba alespoň jedné doporučené publikace

 

Studijní literatura:

Barber, E. J. W. 1991: Prehistoric Textiles. The Development of Cloth in the Neolitic and Bronze Ages with Special

Reference to the Aegean. Princeton.

Bravermanová, M. –Lutovský, M. 2007: Hroby a hrobky našich knížat, králů a prezidentů. Praha.

Březinová, H. 1997: Doklady textilní výroby v 6. – 12. století na území Čech, Moravy a Slovenska, Památky

archeologické LXXXVIII, Praha, s. 124-179.

Březinová, H. 2007: Textilní výroba v českých zemích ve 13. – 15. století. Poznání textilní produkce na základě

archeologických nálezů. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 2. Praha – Brno.

Kostelníková, M. 1973: Velkomoravský textil v archeologických nálezech na Moravě. Studie ARÚ ČSAV Brno. Praha. 

Urbanová, K. 2009: Textilnictví. In: Salač, V. (ed.): Archeologie pravěkých Čech 8. Doba římská a stěhování národů. Praha, s. 64. 


 


 Aktuality

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020

Ústav archeologie a muzeologie FF MUNI vás zve na konferenci Communication and Reflection in...

13. Leden 2020