Filozofická Fakulta

Římský limit

Vyučující:

doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.

Způsob zakončení:

zkouška¨

Stručná anotace předmětu:

V přednášce je podán přehled vzniku a vývoje limitu římské říše především v zaalpské Evropě. Počátky římské přítomnosti v dané oblasti a budování prvních fortifikací přes konstituování limitu – Limes v Germániích, Noriku, Panonii a Dacii. Podrobněji je také zmíněna struktura římských legií a pomocných sborů, literární a jiné prameny informující o vzniku fortifikací. Dále struktura táborů (hlavní stavby, nálezy) a vývoj limitu v pozdním období.

 Hlavní tematické mokruhy:

 1. Limes romanus, charakteristika limitů, zhodnocení zpráv starověkých autorů, zhodnocení struktury ochrany provinciálních hranic.
 2. Římská armáda v období principátu a dominátu: struktura, členění. Výzbroj a výstroj římských vojenských jednotek v 1. – 4. století po Kr.
 3. Vojenské stavby na limitu: tábory dočasné a stálé, dispozice, situování v krajině. Literární a archeologické prameny.
 4. Hlavní táborové stavby, limitní cesty, veže na limitu.
 5. Počátky a vývoj římského limitu ve střední Evropě od doby Augustovy vlády do období dominátu – historický přehled a archeologické doklady těchto aktivit.
 6. Limes v provincii Germania Inferior – seznámení s vojenskými tábory na tomto úseku limitu (levý břeh Rýna až po Remagen).
 7. Hornogermánský limes: úseky 1 – 5 (Koblenz – Frankfurt).
 8. Hornogermánský limes: úseky 6, 10, 11 (starší fáze limitu do flavijského období).
 9. Hornogermánský limes v 7. – 9. úseku (2. pol. 2. století), raetský limes (úseky 12 – 15).
 10. Limes na pravém břehu Dunaje mezi Řeznem a Pasovem
 11. Limes v Noriku.
 12. Limes v Panonii.
 13. Limes v Thracii a Dacii.

Studijní literatura:

Baatz, D. 2000: Der römische Limes. Archäologische Asflüge zwischen Rhein und Donau. Berlin.

Bechert, T. 2008: Germania Inferior. Eine Provinz an der Nordgrenze des Römischen Reiches. Mainz a. Rhein.

Bouzek, J. – Sakař, V. 1990: Římské provincie a limes romanus ve střední a západní Evropě. Praha.

von Bülow, G. – Ivanov, R. 2008: Thracia. Eine Römische Provinz auf der Balkamhalbinsel. Mainz am Rhein.

Fischer, T. 2002: Noricum. Orbis Provinciarum. Mainz a. Rhein.

Friesinger, H.- Krinzinger, F. 1997: Der römische Limes in Österreich. Wien.

Musil, J. 2000: Dočasné římské tábory v literárních pramenech, Studia Hercynia IV, 103-130.

Gassner, V. – Jilek, S. – Ladstätter 2003: Am Rande des Reiches. Die Römer in ÖSterreich. Wien.

v. Overbeck, B. 1976: Raetien zur Prinzipatzeit, ANRW II/5.2, 658-689.

Visy, Z. 1988: Der pannonische Limes in Ungarn.. Budapest.

Wacher, J. (ed.) 1990: The Roman World I, II. London.

Webster, G. 1969: The Roman Imperial Army. London. 


 

Aktuality

...
08. Prosinec 2017

Knihovna Ústavu pro archeologii bude mít zítra zavřeno a to z důvodu výuky !!!...

07. Prosinec 2017

Seminář pro hospodářské dějiny pravěku se dnes  z důvodu nemoci nekoná, bude nahrazen...

04. Prosinec 2017

FF UK vás srdečně zve na dvě fotografické výstavy, které jsou po celou dobu akademického roku...

01. Prosinec 2017