Filozofick fakulta

Cvičení s archeologickým materiálem 1, 2

Vyučující:

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.

PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.

PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.

PhDr. Miroslav Dobeš

PhDr. Petr Limburský, Ph.D.

Způsob zakončení:

zápočet

Stručná anotace předmětu:

Cvičení je zaměřeno na rozšíření dosavadních praktických znalostí při určování archeologického materiálu (keramika, kamenná industrie, bronzová industrie atd.). Studium pramenného fondu bude zajištěno ve spolupráci s centrálními a regionálními archeologickými pracovišti převážně muzejního typu. Podle možností bude předmět reralizován zejména na detašovaném pracovišti Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou na Mělniku, kde jsou pro demonstraci materiálu a pro práci s ním ideální podmínky. Cvičení zahrnuje chronologické rozpětí od mladší doby kamenné do středověku (materiál starší a střední doby kamenné je prezentován v rámci samostatného studijního předmětu).

Studijní literatura:

Bäuerliche Sachkultur des Spätmittelalters. (= Österreichische Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, Bd. 439) Wien 1984.
Kurzmann, P. 2002: Mittelalterliche Glastechnologie. Archäologie – Schriftquellen – Archäometrie – Experimente. Frankfurt.
Barclay, K. 2001: Scientific Analysis of Archaeological Ceramics. A handbook of resources. Oxford. Arnold, D. E. 1999: Ceramic Theory and Cultural Process. Cambridge. (repr.)
Sklenář, K. – Hartl, J. 1989: Archeologický slovník 1. Kamenné artefakty. Praha.
Sklenář, K. a kol. 1992: Archeologický slovník 2. Kovové artefakty 1. Praha.
Sklenář, K. 1998: Archeologický slovník 3. Keramika a sklo. Praha.
Sklenář, K. 2000: Archeologický slovník 4. Kostěnné artefakty. Praha.
Orton, C. – Tyers, P. – Vince, A. 2004: Pottery in archaeology. Cambridge.(repr.)
D´Anna, A. et al. 2003: La céramique. La poterie du Néolithique aux Temps modernes. Paris.

Malina, J. 1977: Nové metody popisu tvaru sbírkových předmětů. Morfometrika artefaktu. České Budějovice.


 


 


 


Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020