Filozofick fakulta

Sociální a kulturní antropologie 2

Vyučující:

PhDr. Václav Soukup, CSc.

Způsoba zakončení:

zápočet

Další požadavky na studenta:

Zápočet bude udělen na základě překladu odborného antropologického textu (téma stanoví přednášející) z cizího jazyka. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování písemného testu v rozsahu odpřednášené látky.

Stručná anotace předmětu:

V předmětu budou studenti seznámeni s využitím synchronního a diachronního přístupu ke studiu kultury v sociální a kulturní antropologii druhé poloviny 20. století. Pozornost je věnována antropologickým školám a směrům, které studují kulturu jako strukturální nebo adaptivní systém. V ohnisku zájmu je analýza metod a technik rozvíjených v rámci strukturální antropologie, neoevolucionistické antropologie, ekologické antropologie, archeologické antropologie a kulturního materialismu. Smyslem jednotlivých přednášek je prezentovat nejvýznamnější tematické okruhy a antropologická paradigmata studující na jedné straně problematiku struktury kultury, na straně druhé zákonitostí vývoje a způsobů adaptace kulturních systémů.

 

1. Kultura jako funkční systém

2. Ideové zdroje funkcionalistické antropologie

3. Britská funkcionalistická antropologie

4. Strukturálně funkcionalistická antropologie

5. Teorie konfliktů v sociální antropologii

6. Kultura jako strukturální systém

7. Francouzská strukturální antropologie

8. Kultura jako adaptivní systém

9. Neoevolucionistická antropologie

10. Kulturní ekologie a ekologická antropologie

11. Kulturní materialismus

12. Archeologická antropologie

13. Postprocesuální archeologie

Studijní literatura:

Základní studijní literatura:

Diamond, J.: Osudy lidských společností, Praha, Columbus 2000

Eriksen, T..: Sociální a kulturní antropologie, Praha, Portál 2008

Lévi-Strauss, C.: Strukturální antropologie, Praha, Argo 2006

Lévi-Strauss, C.: Myšlení přírodních národů, Praha, Československý spisovatel 1971

Lévi-Strauss, C.: Mythologica: Studené a vařené, Praha Argo 2006

Lévi-Strauss, C.: Cesta masek, Praha, Dauphin 1996

Malinowksi, B.: Vědecká teorie kultury, Brno, Krajské kulturní středisko 1968

Merton, R.K.: Studie ze sociologické teorie, Praha, Sociologické nakladatelství 2000

Soukup, V.: Dějiny sociální a kulturní antropologie, Praha, Karolinum 1996

Soukup, V.: Dějiny antropologie, Praha, Karolinum 2004

Další odborná literatura:

Harris, M.: Theories of Culture in Postmodern Times, New York, Altamira Press 1999

Kanovský, M.: Štruktúra mýtov: Štrukturálna antropológia Clauda Lévi-Straussa, Praha, Cargo Publishers 2001

Lévi-Strauss, C.: Smutné tropy, Praha, Odeon 1967

Lévi-Strauss, C.: Příběh Rysa, Praha, Český spisovatel 1995

Lévi-Strauss, C.: Rasa a dějiny, Brno, Atlantis 1999

Lévi-Strauss, C.: Mythologova I-IV, Praha, Argo 2006, 2007, 2007, 2009

Lévi-Strauss, C.: Totemismus dnes, Praha, Dauphin 2001

Malina, J.: Archeologie včera a dnes, Brno, Jihočeské muzeum 1981

Shostaková, K.: Nisa dcera Kungů, Praha, Mladá fronta 1993

White L. A.: The Concept of Cultural Systems, A Key Understanding Tribes and Nations, New York, Columbia University Press 1975 


Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020