Filozofická Fakulta

Sociální a kulturní antropologie 2

Vyučující:

PhDr. Václav Soukup, CSc.

Způsoba zakončení:

zápočet

Další požadavky na studenta:

Zápočet bude udělen na základě překladu odborného antropologického textu (téma stanoví přednášející) z cizího jazyka. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování písemného testu v rozsahu odpřednášené látky.

Stručná anotace předmětu:

V předmětu budou studenti seznámeni s využitím synchronního a diachronního přístupu ke studiu kultury v sociální a kulturní antropologii druhé poloviny 20. století. Pozornost je věnována antropologickým školám a směrům, které studují kulturu jako strukturální nebo adaptivní systém. V ohnisku zájmu je analýza metod a technik rozvíjených v rámci strukturální antropologie, neoevolucionistické antropologie, ekologické antropologie, archeologické antropologie a kulturního materialismu. Smyslem jednotlivých přednášek je prezentovat nejvýznamnější tematické okruhy a antropologická paradigmata studující na jedné straně problematiku struktury kultury, na straně druhé zákonitostí vývoje a způsobů adaptace kulturních systémů.

 

1. Kultura jako funkční systém

2. Ideové zdroje funkcionalistické antropologie

3. Britská funkcionalistická antropologie

4. Strukturálně funkcionalistická antropologie

5. Teorie konfliktů v sociální antropologii

6. Kultura jako strukturální systém

7. Francouzská strukturální antropologie

8. Kultura jako adaptivní systém

9. Neoevolucionistická antropologie

10. Kulturní ekologie a ekologická antropologie

11. Kulturní materialismus

12. Archeologická antropologie

13. Postprocesuální archeologie

Studijní literatura:

Základní studijní literatura:

Diamond, J.: Osudy lidských společností, Praha, Columbus 2000

Eriksen, T..: Sociální a kulturní antropologie, Praha, Portál 2008

Lévi-Strauss, C.: Strukturální antropologie, Praha, Argo 2006

Lévi-Strauss, C.: Myšlení přírodních národů, Praha, Československý spisovatel 1971

Lévi-Strauss, C.: Mythologica: Studené a vařené, Praha Argo 2006

Lévi-Strauss, C.: Cesta masek, Praha, Dauphin 1996

Malinowksi, B.: Vědecká teorie kultury, Brno, Krajské kulturní středisko 1968

Merton, R.K.: Studie ze sociologické teorie, Praha, Sociologické nakladatelství 2000

Soukup, V.: Dějiny sociální a kulturní antropologie, Praha, Karolinum 1996

Soukup, V.: Dějiny antropologie, Praha, Karolinum 2004

Další odborná literatura:

Harris, M.: Theories of Culture in Postmodern Times, New York, Altamira Press 1999

Kanovský, M.: Štruktúra mýtov: Štrukturálna antropológia Clauda Lévi-Straussa, Praha, Cargo Publishers 2001

Lévi-Strauss, C.: Smutné tropy, Praha, Odeon 1967

Lévi-Strauss, C.: Příběh Rysa, Praha, Český spisovatel 1995

Lévi-Strauss, C.: Rasa a dějiny, Brno, Atlantis 1999

Lévi-Strauss, C.: Mythologova I-IV, Praha, Argo 2006, 2007, 2007, 2009

Lévi-Strauss, C.: Totemismus dnes, Praha, Dauphin 2001

Malina, J.: Archeologie včera a dnes, Brno, Jihočeské muzeum 1981

Shostaková, K.: Nisa dcera Kungů, Praha, Mladá fronta 1993

White L. A.: The Concept of Cultural Systems, A Key Understanding Tribes and Nations, New York, Columbia University Press 1975 


Aktuality

Právě byl zahájen příjem přihlášek na letošní ročník Mezinárodní Masarykovy konference pro...

15. Říjen 2018

Ve středu 10.10.2018 se v knihovně Ústavu pro archeologii koná od 12:50 hod. důležitá informační...

04. Říjen 2018

Vážení přátelé a kolegové!
Galerie hlavního města Prahy zve na prezentaci...

03. Říjen 2018

 

Milí kolegové,
seminář pro archeologii středověku 10. října 2018...
02. Říjen 2018

Archeologický ústav AV ČR v Praze vás zve na přednášku "Examples of Roman ports and piers of...

20. Září 2018