Filozofická Fakulta

Sociální a kulturní antropologie 2

Vyučující:

PhDr. Václav Soukup, CSc.

Způsob zakončení:

zkouška

Další požadavky na studenta:

Zkouška bude provedena formou ústní obhajoby zpracované seminární práce na antropologické téma. Předložení práce je podmínkou připuštění ke zkoušce.

Stručná anotace předmětu:

V předmětu budou studenti seznámeni s problematikou studia kultury jako kognitivního a symbolického systému, zejména přístupy rozvíjenými v rámci kognitivní a symbolické antropologie. Důraz je kladen především na analýzu vztahu mezi myšlením, jazykem a kulturou. Zvláštní pozornost je věnována sémiotické teorii kultury a výzkumu kultury prostřednictvím metod a technik nové etnografie. Smyslem jednotlivých přednášek je prezentovat nejvlivnější přístupy a paradigmata moderní a postmoderní kulturní antropologie.

1. Kultura jako kognitivní systém

2. Ideové zdroje nové etnografie

3. Základy kognitivní antropologie

4. Etnosémantika a etnověda

5. Emická a etická deskripce kultury

6. Etnografie řeči

7. Kultura jako symbolický systém

8. Základy symbolické antropologie

9. Antropologie dějin

10. Postmoderní antropologie

11. Antropologie a cultural studies

12. Feministická antropologie

13. Antropologie města

 

Studijní literatura:

Základní studijní literatura:

Augé, M.: Antropologie současných světů, Praha, Atlantis 1999

Geertz, C.: Interpretace kultur, Praha, Sociologické nakladatelství 2000

Gellner, A.: Národy a nacionalismus, Praha, Hříbal 1993

Holý. L.: Malý český člověk a velká český národ, Praha, Sociologické nakladatelství

Kuper, A.: Culture: The Anthropologists´ Account, Cambridge, Harvard University Press 1999

Salzmann, Z.: Jazyk, kultura a společnost: Úvod do lingvistické antropologie, Praha, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR 1997

Soukup, V.: Dějiny antropologie, Praha, Karolinum 2004

Turner, V.: Průběh rituálu, Praha, Computer Press 2004

Další odborná literatura:

Applebaum, H.: Perspectives in Cultural Anthropology, New York, State University of New York Press 1987

Castaneda, C.: Učení dona Juana, Praha, Reflex 1992

Gellner, A.: Národy a nacionalismus, Praha, Hříbal 1993

Murphy R. F.: Umlčené tělo, Praha, Sociologické nakladatelství 2001

Ortner, S. B. ed.: The Fate of „Culture“: Geertz and Beyond, Berkeley, University of California Press 1999

Pospíšil, L.: Etnologie práva, Praha, SET OUT 1997

Vrhel, F.: Základy etnolingvistiky, Praha, SPN 1981

Wright, R., Víc než nic, Lidové noviny, Praha 2002


Aktuality

Právě byl zahájen příjem přihlášek na letošní ročník Mezinárodní Masarykovy konference pro...

15. Říjen 2018

Ve středu 10.10.2018 se v knihovně Ústavu pro archeologii koná od 12:50 hod. důležitá informační...

04. Říjen 2018

Vážení přátelé a kolegové!
Galerie hlavního města Prahy zve na prezentaci...

03. Říjen 2018

 

Milí kolegové,
seminář pro archeologii středověku 10. října 2018...
02. Říjen 2018

Archeologický ústav AV ČR v Praze vás zve na přednášku "Examples of Roman ports and piers of...

20. Září 2018