Filozofická Fakulta

PVS pro hospodářské dějiny pravěku

 


Mgr. Daniel Bursák


SEMINÁŘ - akad. rok 2017/2018

LS 2017/2018: Výroba a zpracování kovů v protohistorii

Seminář je v letním semestru zaměřen na práci s poznatky, týkajícími se získávání, zpracování a distribuce kovů s těžištěm ve společnostech starověku, doby železné a doby římské. Kromě politicko-ekonomických souvislostí jsou v semináři představeny aktuální metodické přístupy v archeologii a archeometrii s důrazem na jejich praktickou aplikaci v současném výzkumu.

Otázky:

- do jaké míry je pohled na minulou společnost možné utvářet skrze ekonomická témata?

-

Literatura:

Přečíst do 26.2.:

Rehren, T. – Pernicka, E. 2008: Coins, Artefacts and Isotopes - Archaeometallurgy and Archaeometry. Archaeometry 50, 232–248.

 

A)      Železo:

A1-Pleiner, R. 2000: Iron in Archaeology: The European Bloomery Smelters. Praha. (vybrané kapitoly: po domluvě)

 A2-Chirikure, S. 2015: Metals in past societies: a global perspective on indigenous African metalurgy. Cham. (vybrané kapitoly: kulturní antropologie, závěr)

 A3-Jöns, H. 2010 Eisen und Macht - Gesselschaftliche Strukturen des Eisenökonomie von der Eisenzeit bis zur Völkerwanderungszeit im Raum zwischen Mittelgebirge und Ostsee       Gedächtnis  Kolloquium Werner Haarnagel (1907-1984): Herrenhöfe und die Hierarchie der Macht in Raum südlich und östlich der Nordsee von der Vorrömischen Eisenzeit bis zum frühen Mittelalter und zur Wikingerzeit 11.-13.Oktober 2007 Burg Bederkesa. Siedlungs- und Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 3, 107-118.

a3-Pleiner, R. 2000 : Das Eisen und die Grenze. Friesinger, H. - Pieta, K. - Rajtár, J. (Hrsg.): Metalgewinnung und -verarbeitung in der Antike (Schwerpunkt Eisen). Archaeologica Slovaca Monographiae, Tomus III. Nitra 27-31.

A4-Glaser, F. 2000. Antike Eisengewinnung in Noricum. In: Friesinger, H. - Pieta, K. - Rajtár, J. (Hrsg.): Metalgewinnung und -verarbeitung in der Antike (Schwerpunkt Eisen). Archaeologica Slovaca Monographiae,Tomus III, Nitra 49-62.

a4- Cech, B. 2012: The production of ferrum Noricum. Largescale Roman iron production in Hüttenberg (Austria). Notizie Archeologiche Bergomensi, 20, 79-94.

 

B)      Slitiny měďi:

 

B1-Waldhauser, J. 1986: Kupfergewinnung und –verhüttung in Böhmen und Mähren während der Späthallstatt- und Latèzeit (Forschungsstand). In: Buck, D-W. R. – Gramsch, B. (eds.): Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft während der jüngeren Bronze- und Hallstattzeit in Mitteleuropa. Internationales Symposium Potsdam, 25. Bis 29. April 1983, Berlin, 197-212.

b1: Droberjar, E. – Frána, J. 2004: Antická mosaz (aurichalcum) v českých nálezech časné doby římské. Archeologie ve středních Čechách 8, 441–462

B2-Schwab, R. 2014, Eisenzeitliche Kupferlegierungen und Kupferverarbeitung zwischen Alpen und Eifel, in S. Hornung (Hrsg.), Produktion - Distribution - Ökonomie. Siedlungs- und Wirtschaftsmuster der Latènezeit, Akten des internationalen Kolloquiums in Otzenhausen, 28.-30. Oktober 2011, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 248, Bonn, 149-162.

B3-Craddock, P. T. (ed.) 1998: 2000 Years of Zinc and Brass. British Museum Occasional Paper 50. London. (vybrané kapitoly)

B4-Pernicka, E. 2014: Provenance Determination of Archaeological Metal Objects. In: Roberts, B.W. – Thornton, C.P. (eds.): Archaeometallurgy in Global Perspective. Springer- New York.

B5-Pernicka, E. – Lutz, J. – Stöllner, T. 2016: Bronze Age Copper Produced at Mitterberg, Austria, and its Distribution. Archaeologia Austriaca 100/2016, 19–55.

B6-Schwab, R. 2014, Resources and Recycling: Copper Alloys and Non-Ferrous Metalworking in the Oppidum of Manching (Germany), in E. Pernicka & R. Schwab (eds.), Under the volcano, Proceedings of the International Symposium on the Metallurgy of the European Iron Age, Forschungen zur Archäometrie und Altertumswissenschaft 5, Rahden/Westf., 175-188.

b6 - Schwab, R. & Senn, M. 2008: Recycling von Alteisen. Berliner Beiträge zur Archäometrie21, 207-226.

 

C)      Zlato a stříbro:

 Waldhauser, J. 2003: Das Silber der Kelten in Böhmen. In: Stöllner, T. et al. (eds.): Man and Mining – Mensch und Bergbau, Bochum, 503-512.

 

Bendal, C. – Wigg-Wolf, D. – Lahaye, Y. – von Kaenel, H.-M., Brey, G.P. 2009: Detecting changes of Celtic gold sources through the application of trace element and Pb isotope laser ablation analysis of Celtic gold coins. Archaeometry 51, 598-625.

 

Cook, S.R. – Clarke, A.S. – Fulford, M.G. 2005: Soil geochemistry and detection of early Roman precious metal and copper alloy working at the Roman town of Calleva Atrebatum (Silchester, Hampshire, UK). Journal of Archaeological Science 32, 805-812.

 

 

--------------------------------------------

KAŽDÝ LETNÍ SEMESTR - TÉMATICKÁ KAPITOLA Z HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN MLADŠÍHO PRAVĚKU S TĚŽIŠTĚM V DOBĚ HALŠTATSKÉ A LATÉNSKÉ

Časový harmonogram referátů odpovídá harmonogramu náplně semináře. Termíny referátů proto až na výjimky nelze bohužel přesouvat. Pokud není možné referát přednést v termínu, ani přesunout, je třeba domluvit se na jiném tématu. Přesunout referát, pokud jsou již všechna témata rozebraná a termíny zaplněny, lze pouze pokud jiný referát odpadne. 

 

Povinné součásti referátu:

1) Prezentace (v ppt apod.) - nutná v každém případě (max. na 15 minut, pokud jsou v semináři 3 referáty). Obrázky a tabulky do prezentace musí být kvalitní, jejich kopie pořízené pokud možno scanerem, nikoliv fotoaparátem (protože jsou pak nečitelné, křivé a lesknou se). Je to hlavní forma vaší prezentace, neměla by být proto odbytá.

2) Text - nebo alespoň rozepsaná osnova, aby byl jasný obsah referátu.

3) Součástí textu musí být citace (kompletní, vč. stran) a na konci seznam použité literatury(podle platných norem).

4) Referát je nutné poslat kompletní (tj. prezentaci + text) nejm. 5 dní před seminářem, tj. ve čtvrtek, ke kontrole - vyhnete se tak potencionálnímu veřejnému zostuzení (vedoucímu k neudělení zápočtu) v den prezentace a v případě, že bude potřeba zapracovat poznámky vedoucích semináře. Referáty prosím posílejte na oba maily: danielisova -zavinac- arup.cas.czburs -zavinac- seznam.cz.Pokud není možné referát odeslat v uvedeném termínu, musí být nejpozději stejný den odeslaná emailem zpráva s odůvodněním.

5) V případě připomínek k referátu, je třeba ho opravit a teprve opravenou verzi přednést na semináři a opravený text a prezentaci znova poslat v nejkratším možném termínu.

 

Modelový referát (text)

Modelový referát (prezentace)

 

JAK POSTUPOVAT PŘI REFERÁTECH:

1) Zvolit si téma.

2) Konzultovat téma (pokud je potřeba).

3) Vyhledat literaturu (vlastní invence se cení).

4) Vypracovat referát.

5) Poslat prezentaci (a text/poznámky) v dostatečné lhůtě před seminářem aby se dala případně opravit, nejpozději 5 dnů předem!

6) Pokud je to nutné, referát opravit a zaslat opravenou verzi v nejkratším možném termínu (je možné i po proběhnutí semináře, ale je nutné prezentovat už opravenou verzi!!!!)

7) Být přítomen v den svého referátu (důležité!!! - viz časový harmonogram)!

8) Přednést referát – maximálně na 15 min (pokud jsou v hodině 3 referáty).

9) Diskutovat.

10) Vydržet hodnocení.

  • Docházka účastníků semináře na semináře diplomantů není povinná, ale doporučuje se.
  • Syllabus k semináři vč. hodin, kdy jsou diplomantské semináře je v Syllabech k uč. předmětům.

 

-----------------------------------------------------------

KAŽDÝ ZIMNÍ SEMESTR - ZÁKLADNÍ SEMINÁŘ K PŘEDNÁŠCE (Doba halštatská a laténská ve střední Evropě)

 

Podmínky k udělení zápočtu:

1) ZNALOST MATERIÁLU (přezkoušení - písemný test)

3) docházka - povolené jsou max. 3 absence

----------------------------------------------------------

 

ARCHIV


SEMINÁŘ - akad. rok 2016/2017

téma: Základní kameny doby železné

 

SEMINÁŘ - letní semestr 2016

téma: Rurální svět doby železné

 

SEMINÁŘ - letní semestr 2015

téma: Specializovaná výroba

 

Seznam referátů


SEMINÁŘ - letní semestr 2014

téma: Urbanizace a sociální organizace

 

Seznam referátů

 


SEMINÁŘ - letní semestr 2013

téma: Marginální oblasti v době železné

 

Seznam referátů

PřílohaVelikost
K. Lorencová_Specializovaná výroba_podle N. Venclové.pdf992.78 KB
Seznam referátů 2015.pdf244.21 KB
Jan Volf_HDP_web.pdf135.08 KB
Jan Volf_Specializace, směna a_prezentace.pdf65.39 KB
Modely významu řemeslné produkce_Bílková_definitv.pdf120.71 KB
Specialized production Kotýnek_prezentace.pdf637.45 KB
Specialized production Kotýnek_referát.doc50 KB
Specializace_Peregrine_Payne_definitiv.doc54 KB
Specializace_Peregrine_Payne_definitiv.pdf900.79 KB
Výroba a sídla referát_Freslová_definitiv.doc62.5 KB
Výroba a sídla v době laténské_Freslová_definitiv.pdf2.85 MB
Hallstatt_Grolmusová_definitiv.doc35 KB
Grolmusová_Zásobování solného dolu pdf.pdf1.18 MB
Anna Augustinová - From stone to bronze_definitiv.doc58 KB
Kmošek_Metalurgie jako specializace_definitiv.doc46 KB
Zíková_Clark_Specialization Penumbra.doc39.5 KB
P. Kabeláčová_Dürrnberg_Stöllner_definitv.doc42.5 KB
KAbeláčová_Hospodářství a těžba soli na lokalitách Dürrnberg.pdf3.86 MB
Ryšková_HDPref_po revizi.docx_.doc76 KB
Ryšková_HDPref_po revizi.pdf603.81 KB
P. Kabeláčová_Dürrnberg_Stöllner_definitv.doc42.5 KB
Kabeláčová_Hospodářství a těžba soli na lokalitách Dürrnberg.pdf3.86 MB
Jarošová_Železo ve světle pís. pramenů_definitiv.doc62.5 KB
Jarošová_Protohistorické železo ve světle písemných pramenů.pdf1.35 MB
Od kamene k bronzu – vývoj sociálních vztahů.pdf1.27 MB
Seminář_archiv webu 2014_2015.doc75.5 KB
Augustinová_Riedlingen - auf der Klinge.doc61 KB
Augustinová_Riedlingen - auf der Klinge.pdf2.31 MB
Bintliff_Settlement_referát_Malinková.pdf337.9 KB
L.Berg_referát Malrain.pdf236.79 KB
M. Martinková 2016_TXTViereckschanze.pdf427.26 KB
M. Martinková_PREZViereckschanze.pdf2.18 MB
Stanicova_Nimes.pdf380.55 KB
Uzemni vyvoj nimes v obdobi IV [Automaticky ulozene].pdf5.57 MB
Mandelová_referát Mšecké Žehrovice2.pdf209.18 KB
Markvartice_Kotýnek.pdf198.95 KB
Markvartice_Kotýnek.ppt3.57 MB
Mikulka (Sakrální nebo profánní) (1).pdf207.24 KB
Zenka_Bopfingen definitiv.doc39.5 KB
Zenka_Bopfingen.pdf1.66 MB
LS 2015.pdf393.64 KB
SEMINÁŘ 2016_2017 WEB.pdf355.01 KB

Aktuality

V pátek 1. června se na zámku v Nižboře u Berouna konala vernisáž výstavy...

13. Červen 2018

Prácheňské muzeum hledá brigádníky na archeologické výzkumy na Písecku....

12. Červen 2018

do Rakouska najdete na našem ústavním ...

11. Červen 2018

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě nabízí studentům možnost zúčastnit se ...

07. Červen 2018

Nabídka práce na archeologickém výzkumu na Pražském hradě, nástup možný ihned....

04. Červen 2018