Filozofická Fakulta

PVS pro hospodářské dějiny pravěku

 


Mgr. Daniel Bursák


SEMINÁŘ - akad. rok 2017/2018

LS 2017/2018: Výroba a zpracování kovů v protohistorii

Seminář je v letním semestru zaměřen na práci s poznatky, týkajícími se získávání, zpracování a distribuce kovů s těžištěm ve společnostech starověku, doby železné a doby římské. Kromě politicko-ekonomických souvislostí jsou v semináři představeny aktuální metodické přístupy v archeologii a archeometrii s důrazem na jejich praktickou aplikaci v současném výzkumu.

Otázky:

- do jaké míry je pohled na minulou společnost možné utvářet skrze ekonomická témata?

-

Literatura:

Přečíst do 26.2.:

Rehren, T. – Pernicka, E. 2008: Coins, Artefacts and Isotopes - Archaeometallurgy and Archaeometry. Archaeometry 50, 232–248.

 

A)      Železo:

A1-Pleiner, R. 2000: Iron in Archaeology: The European Bloomery Smelters. Praha. (vybrané kapitoly: po domluvě)

 A2-Chirikure, S. 2015: Metals in past societies: a global perspective on indigenous African metalurgy. Cham. (vybrané kapitoly: kulturní antropologie, závěr)

 A3-Jöns, H. 2010 Eisen und Macht - Gesselschaftliche Strukturen des Eisenökonomie von der Eisenzeit bis zur Völkerwanderungszeit im Raum zwischen Mittelgebirge und Ostsee       Gedächtnis  Kolloquium Werner Haarnagel (1907-1984): Herrenhöfe und die Hierarchie der Macht in Raum südlich und östlich der Nordsee von der Vorrömischen Eisenzeit bis zum frühen Mittelalter und zur Wikingerzeit 11.-13.Oktober 2007 Burg Bederkesa. Siedlungs- und Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 3, 107-118.

a3-Pleiner, R. 2000 : Das Eisen und die Grenze. Friesinger, H. - Pieta, K. - Rajtár, J. (Hrsg.): Metalgewinnung und -verarbeitung in der Antike (Schwerpunkt Eisen). Archaeologica Slovaca Monographiae, Tomus III. Nitra 27-31.

A4-Glaser, F. 2000. Antike Eisengewinnung in Noricum. In: Friesinger, H. - Pieta, K. - Rajtár, J. (Hrsg.): Metalgewinnung und -verarbeitung in der Antike (Schwerpunkt Eisen). Archaeologica Slovaca Monographiae,Tomus III, Nitra 49-62.

a4- Cech, B. 2012: The production of ferrum Noricum. Largescale Roman iron production in Hüttenberg (Austria). Notizie Archeologiche Bergomensi, 20, 79-94.

 

B)      Slitiny měďi:

 

B1-Waldhauser, J. 1986: Kupfergewinnung und –verhüttung in Böhmen und Mähren während der Späthallstatt- und Latèzeit (Forschungsstand). In: Buck, D-W. R. – Gramsch, B. (eds.): Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft während der jüngeren Bronze- und Hallstattzeit in Mitteleuropa. Internationales Symposium Potsdam, 25. Bis 29. April 1983, Berlin, 197-212.

b1: Droberjar, E. – Frána, J. 2004: Antická mosaz (aurichalcum) v českých nálezech časné doby římské. Archeologie ve středních Čechách 8, 441–462

B2-Schwab, R. 2014, Eisenzeitliche Kupferlegierungen und Kupferverarbeitung zwischen Alpen und Eifel, in S. Hornung (Hrsg.), Produktion - Distribution - Ökonomie. Siedlungs- und Wirtschaftsmuster der Latènezeit, Akten des internationalen Kolloquiums in Otzenhausen, 28.-30. Oktober 2011, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 248, Bonn, 149-162.

B3-Craddock, P. T. (ed.) 1998: 2000 Years of Zinc and Brass. British Museum Occasional Paper 50. London. (vybrané kapitoly)

B4-Pernicka, E. 2014: Provenance Determination of Archaeological Metal Objects. In: Roberts, B.W. – Thornton, C.P. (eds.): Archaeometallurgy in Global Perspective. Springer- New York.

B5-Pernicka, E. – Lutz, J. – Stöllner, T. 2016: Bronze Age Copper Produced at Mitterberg, Austria, and its Distribution. Archaeologia Austriaca 100/2016, 19–55.

B6-Schwab, R. 2014, Resources and Recycling: Copper Alloys and Non-Ferrous Metalworking in the Oppidum of Manching (Germany), in E. Pernicka & R. Schwab (eds.), Under the volcano, Proceedings of the International Symposium on the Metallurgy of the European Iron Age, Forschungen zur Archäometrie und Altertumswissenschaft 5, Rahden/Westf., 175-188.

b6 - Schwab, R. & Senn, M. 2008: Recycling von Alteisen. Berliner Beiträge zur Archäometrie21, 207-226.

 

C)      Zlato a stříbro:

 Waldhauser, J. 2003: Das Silber der Kelten in Böhmen. In: Stöllner, T. et al. (eds.): Man and Mining – Mensch und Bergbau, Bochum, 503-512.

 

Bendal, C. – Wigg-Wolf, D. – Lahaye, Y. – von Kaenel, H.-M., Brey, G.P. 2009: Detecting changes of Celtic gold sources through the application of trace element and Pb isotope laser ablation analysis of Celtic gold coins. Archaeometry 51, 598-625.

 

Cook, S.R. – Clarke, A.S. – Fulford, M.G. 2005: Soil geochemistry and detection of early Roman precious metal and copper alloy working at the Roman town of Calleva Atrebatum (Silchester, Hampshire, UK). Journal of Archaeological Science 32, 805-812.

 

 

--------------------------------------------

KAŽDÝ LETNÍ SEMESTR - TÉMATICKÁ KAPITOLA Z HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN MLADŠÍHO PRAVĚKU S TĚŽIŠTĚM V DOBĚ HALŠTATSKÉ A LATÉNSKÉ

Časový harmonogram referátů odpovídá harmonogramu náplně semináře. Termíny referátů proto až na výjimky nelze bohužel přesouvat. Pokud není možné referát přednést v termínu, ani přesunout, je třeba domluvit se na jiném tématu. Přesunout referát, pokud jsou již všechna témata rozebraná a termíny zaplněny, lze pouze pokud jiný referát odpadne. 

 

Povinné součásti referátu:

1) Prezentace (v ppt apod.) - nutná v každém případě (max. na 15 minut, pokud jsou v semináři 3 referáty). Obrázky a tabulky do prezentace musí být kvalitní, jejich kopie pořízené pokud možno scanerem, nikoliv fotoaparátem (protože jsou pak nečitelné, křivé a lesknou se). Je to hlavní forma vaší prezentace, neměla by být proto odbytá.

2) Text - nebo alespoň rozepsaná osnova, aby byl jasný obsah referátu.

3) Součástí textu musí být citace (kompletní, vč. stran) a na konci seznam použité literatury(podle platných norem).

4) Referát je nutné poslat kompletní (tj. prezentaci + text) nejm. 5 dní před seminářem, tj. ve čtvrtek, ke kontrole - vyhnete se tak potencionálnímu veřejnému zostuzení (vedoucímu k neudělení zápočtu) v den prezentace a v případě, že bude potřeba zapracovat poznámky vedoucích semináře. Referáty prosím posílejte na oba maily: danielisova -zavinac- arup.cas.czburs -zavinac- seznam.cz.Pokud není možné referát odeslat v uvedeném termínu, musí být nejpozději stejný den odeslaná emailem zpráva s odůvodněním.

5) V případě připomínek k referátu, je třeba ho opravit a teprve opravenou verzi přednést na semináři a opravený text a prezentaci znova poslat v nejkratším možném termínu.

 

Modelový referát (text)

Modelový referát (prezentace)

 

JAK POSTUPOVAT PŘI REFERÁTECH:

1) Zvolit si téma.

2) Konzultovat téma (pokud je potřeba).

3) Vyhledat literaturu (vlastní invence se cení).

4) Vypracovat referát.

5) Poslat prezentaci (a text/poznámky) v dostatečné lhůtě před seminářem aby se dala případně opravit, nejpozději 5 dnů předem!

6) Pokud je to nutné, referát opravit a zaslat opravenou verzi v nejkratším možném termínu (je možné i po proběhnutí semináře, ale je nutné prezentovat už opravenou verzi!!!!)

7) Být přítomen v den svého referátu (důležité!!! - viz časový harmonogram)!

8) Přednést referát – maximálně na 15 min (pokud jsou v hodině 3 referáty).

9) Diskutovat.

10) Vydržet hodnocení.

  • Docházka účastníků semináře na semináře diplomantů není povinná, ale doporučuje se.
  • Syllabus k semináři vč. hodin, kdy jsou diplomantské semináře je v Syllabech k uč. předmětům.

 

-----------------------------------------------------------

KAŽDÝ ZIMNÍ SEMESTR - ZÁKLADNÍ SEMINÁŘ K PŘEDNÁŠCE (Doba halštatská a laténská ve střední Evropě)

 

Podmínky k udělení zápočtu:

1) ZNALOST MATERIÁLU (přezkoušení - písemný test)

3) docházka - povolené jsou max. 3 absence

----------------------------------------------------------

 

ARCHIV


SEMINÁŘ - akad. rok 2016/2017

téma: Základní kameny doby železné

 

SEMINÁŘ - letní semestr 2016

téma: Rurální svět doby železné

 

SEMINÁŘ - letní semestr 2015

téma: Specializovaná výroba

 

Seznam referátů


SEMINÁŘ - letní semestr 2014

téma: Urbanizace a sociální organizace

 

Seznam referátů

 


SEMINÁŘ - letní semestr 2013

téma: Marginální oblasti v době železné

 

Seznam referátů

PřílohaVelikost
K. Lorencová_Specializovaná výroba_podle N. Venclové.pdf992.78 KB
Seznam referátů 2015.pdf244.21 KB
Jan Volf_HDP_web.pdf135.08 KB
Jan Volf_Specializace, směna a_prezentace.pdf65.39 KB
Modely významu řemeslné produkce_Bílková_definitv.pdf120.71 KB
Specialized production Kotýnek_prezentace.pdf637.45 KB
Specialized production Kotýnek_referát.doc50 KB
Specializace_Peregrine_Payne_definitiv.doc54 KB
Specializace_Peregrine_Payne_definitiv.pdf900.79 KB
Výroba a sídla referát_Freslová_definitiv.doc62.5 KB
Výroba a sídla v době laténské_Freslová_definitiv.pdf2.85 MB
Hallstatt_Grolmusová_definitiv.doc35 KB
Grolmusová_Zásobování solného dolu pdf.pdf1.18 MB
Anna Augustinová - From stone to bronze_definitiv.doc58 KB
Kmošek_Metalurgie jako specializace_definitiv.doc46 KB
Zíková_Clark_Specialization Penumbra.doc39.5 KB
P. Kabeláčová_Dürrnberg_Stöllner_definitv.doc42.5 KB
KAbeláčová_Hospodářství a těžba soli na lokalitách Dürrnberg.pdf3.86 MB
Ryšková_HDPref_po revizi.docx_.doc76 KB
Ryšková_HDPref_po revizi.pdf603.81 KB
P. Kabeláčová_Dürrnberg_Stöllner_definitv.doc42.5 KB
Kabeláčová_Hospodářství a těžba soli na lokalitách Dürrnberg.pdf3.86 MB
Jarošová_Železo ve světle pís. pramenů_definitiv.doc62.5 KB
Jarošová_Protohistorické železo ve světle písemných pramenů.pdf1.35 MB
Od kamene k bronzu – vývoj sociálních vztahů.pdf1.27 MB
Seminář_archiv webu 2014_2015.doc75.5 KB
Augustinová_Riedlingen - auf der Klinge.doc61 KB
Augustinová_Riedlingen - auf der Klinge.pdf2.31 MB
Bintliff_Settlement_referát_Malinková.pdf337.9 KB
L.Berg_referát Malrain.pdf236.79 KB
M. Martinková 2016_TXTViereckschanze.pdf427.26 KB
M. Martinková_PREZViereckschanze.pdf2.18 MB
Stanicova_Nimes.pdf380.55 KB
Uzemni vyvoj nimes v obdobi IV [Automaticky ulozene].pdf5.57 MB
Mandelová_referát Mšecké Žehrovice2.pdf209.18 KB
Markvartice_Kotýnek.pdf198.95 KB
Markvartice_Kotýnek.ppt3.57 MB
Mikulka (Sakrální nebo profánní) (1).pdf207.24 KB
Zenka_Bopfingen definitiv.doc39.5 KB
Zenka_Bopfingen.pdf1.66 MB
LS 2015.pdf393.64 KB
SEMINÁŘ 2016_2017 WEB.pdf355.01 KB

Aktuality

Ústav pro archeologii je po dobu letních prázdnin uzavřen. V naléhavých případech je možné se...

24. Červenec 2018