Filozofick fakulta

PVS pro hospodářské dějiny pravěku

 


Mgr. Daniel Bursák


SEMINÁŘ - akad. rok 2018/2019

Proměny center doby železné

 

  Prehistorie vs. archeologická konstrukce 

 

 

Úvod:

1a) Salač, V. 2011: Oppida a urbanizační procesy ve střední Evropě. Archeologické rozhledy 63, 23-64.

1b) Collis, J. 2011: Zentralisierung und Urbanisierung in Europa nördlich der Alpen während der Eisenzeit. In: D. Krausse (Hrsg.),»Fürstensitze« und Zentralorte der frühen Kelten 1. Forsch. u.Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg 120. Stuttgart, 77-91.

-          existuje i ve FR!

 

 

2) Krausse, Dirk 2008: Etappen der Zentralisierung nördlich der Alpen. Hypothesen, Modelle, Folgerungen. In: Krausse, D. (Hrsg.), Frühe Zentralisierungs- und Urbanisierungs prozesse. Zur Genese und Entwicklung frühkeltischer Fürstensitze und ihres territorialen Umlandes. Stuttgart, 435-450.

 

 

Korpus:

d. halštatská:

3a) Harding, A. – Raczkowski, W. 2010: Living on the lake in the Iron Age: new results from aerial photographs, geophysical survey and dendrochronology on sites of Biskupin type. Antiquity 84, 386-404.

                https://www.academia.edu/1638256/Living_on_the_lake_in_the_Iron_Age_new_results_fro                m_aerial_photographs_geophysical_survey_and_dendrochronology_on_sites_of_Biskupin_ty   pe

3b) Fernández Götz, Manuel – Krausse, Dirk  2013: Rethinking Early Iron Age urbanisation in Central Europe: the Heuneburg site and its archaeological environment, Antiquity 87, 473–487.

 

4) Milcent, Pierre-Yves 2012: Résidences aristocratiques et expérience urbaine hallstattiennesen France (VIe–Ve siècle av. J.-C.). In: Sievers, S. – Schönfelder, M. (eds): Die Frage der Protourbanisation in der Eisenzeit / La question de la proto-urbanisation à l’âge du Fer. Bonn 91-113.

 

d. laténská:

5a) Wendling, H. 2013: Manching Reconsidered: New Perspectives on Settlement Dynamics and Urbanization in Iron Age Central Europe. European Journal of Archaeology 16 (3), 459–490.

5b) Buchsenschutz, O. 2000: Les oppida celtiques, un phénomène original d´urbanisation. In: Guichard, V. – Sievers, S. – Urban, O. H. (dir.) 2000: Les processus d´urbanisation à l´âge du Fer (Eisenzeitliche Urbanisationsprozesse). Actes du colloque des 8. – 11. juin 1998 Glux-en-Glenne, Collection Bibracte 4, Glux-en-Glenne, 61 – 64.

 

d. římská:

6) Elschek, K. 2017: BRATISLAVA-DÚBRAVKA im 1. bis 4. Jh. Germ. Fürstensitz und die germ. Besiedlung. Anhang: Die Siedlungen von BA-DNV, Láb und Plav. Štvrtok. Beiträge: Sedlmayer, H.: Analogien des röm. Badegebäudes von BA-Dúbravka im Blocktyp; Groh, St.: Terra Sigillata aus BA-DNV Nitra, 390 s

                - vybrané kapitoly

 

Pohled z dálky:

7) Isendahl, Christian –Smith, Michael E. 2012: Sustainable agrarian urbanism: The low-density cities of the Mayas and Aztecs. Cities, Volume 31, 132-143.

                https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275112001382

 + další část referátu

 

Svatyně

8a) Fernández-Götz, M. 2012: Die Rolle der Heiligtümerbei der Konstruktion kollektiver Identitäten: das Beispiel der treverischen Oppida. Archäologisches Korrespondenzblatt 42 (4): 509-524.

8b) Hornung, S. 2012: Le « Hunnenring » d’Otzenhausen, Lkr. St. Sendel, Sarre – recherches actuelless ur l’historique de l’occupation, la genèse du paysage culturel et les transformations sociales. Martin Schönfelder - Susanne Sievers (Hrsg.) L’âge du Fer entre La Champagne et La Vallée du Rhin. Mainz, 183-216.

 

 

Venkov – bez center?

9) Bollacher, Christian 2009: Die keltische Viereckschanze “Auf der Klinge” bei Riedlingen. Materialhefte zur Archäologie in Baden-Württemberg, 88. Stuttgart.

 

-----------------------------------------------------------

KAŽDÝ ZIMNÍ SEMESTR - ZÁKLADNÍ SEMINÁŘ K PŘEDNÁŠCE (Doba halštatská a laténská ve střední Evropě)

 

Podmínky k udělení zápočtu:

1) ZNALOST MATERIÁLU (přezkoušení - písemný test)

3) docházka - povolené jsou max. 3 absence

--------------------------------------------

KAŽDÝ LETNÍ SEMESTR - TÉMATICKÁ KAPITOLA Z HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN MLADŠÍHO PRAVĚKU S TĚŽIŠTĚM V DOBĚ HALŠTATSKÉ A LATÉNSKÉ

Časový harmonogram referátů odpovídá harmonogramu náplně semináře. Termíny referátů proto až na výjimky nelze bohužel přesouvat. Pokud není možné referát přednést v termínu, ani přesunout, je třeba domluvit se na jiném tématu. Přesunout referát, pokud jsou již všechna témata rozebraná a termíny zaplněny, lze pouze pokud jiný referát odpadne. 

 

Povinné součásti referátu:

1) Prezentace (v ppt apod.) - nutná v každém případě (max. na 15 minut, pokud jsou v semináři 3 referáty). Obrázky a tabulky do prezentace musí být kvalitní, jejich kopie pořízené pokud možno scanerem, nikoliv fotoaparátem (protože jsou pak nečitelné, křivé a lesknou se). Je to hlavní forma vaší prezentace, neměla by být proto odbytá.

2) Text - nebo alespoň rozepsaná osnova, aby byl jasný obsah referátu.

3) Součástí textu musí být citace (kompletní, vč. stran) a na konci seznam použité literatury(podle platných norem).

4) Referát je nutné poslat kompletní (tj. prezentaci + text) nejm. 5 dní před seminářem, tj. ve čtvrtek, ke kontrole - vyhnete se tak potencionálnímu veřejnému zostuzení (vedoucímu k neudělení zápočtu) v den prezentace a v případě, že bude potřeba zapracovat poznámky vedoucích semináře. Referáty prosím posílejte na oba maily: danielisova -zavinac- arup.cas.czburs -zavinac- seznam.cz.Pokud není možné referát odeslat v uvedeném termínu, musí být nejpozději stejný den odeslaná emailem zpráva s odůvodněním.

5) V případě připomínek k referátu, je třeba ho opravit a teprve opravenou verzi přednést na semináři a opravený text a prezentaci znova poslat v nejkratším možném termínu.

 

Modelový referát (text)

Modelový referát (prezentace)

 

JAK POSTUPOVAT PŘI REFERÁTECH:

1) Zvolit si téma.

2) Konzultovat téma (pokud je potřeba).

3) Vyhledat literaturu (vlastní invence se cení).

4) Vypracovat referát.

5) Poslat prezentaci (a text/poznámky) v dostatečné lhůtě před seminářem aby se dala případně opravit, nejpozději 5 dnů předem!

6) Pokud je to nutné, referát opravit a zaslat opravenou verzi v nejkratším možném termínu (je možné i po proběhnutí semináře, ale je nutné prezentovat už opravenou verzi!!!!)

7) Být přítomen v den svého referátu (důležité!!! - viz časový harmonogram)!

8) Přednést referát – maximálně na 15 min (pokud jsou v hodině 3 referáty).

9) Diskutovat.

10) Vydržet hodnocení.

  • Docházka účastníků semináře na semináře diplomantů není povinná, ale doporučuje se.
  • Syllabus k semináři vč. hodin, kdy jsou diplomantské semináře je v Syllabech k uč. předmětům.


----------------------------------------------------------

 

ARCHIV

 

SEMINÁŘ - akad. rok 2017/2018

témaVýroba a zpracování kovů v protohistorii


SEMINÁŘ - akad. rok 2016/2017

téma: Základní kameny doby železné

 

SEMINÁŘ - letní semestr 2016

téma: Rurální svět doby železné

 

SEMINÁŘ - letní semestr 2015

téma: Specializovaná výroba

 

Seznam referátů


SEMINÁŘ - letní semestr 2014

téma: Urbanizace a sociální organizace

 

Seznam referátů

 


SEMINÁŘ - letní semestr 2013

téma: Marginální oblasti v době železné

 

Seznam referátů

PřílohaVelikost
K. Lorencová_Specializovaná výroba_podle N. Venclové.pdf992.78 KB
Seznam referátů 2015.pdf244.21 KB
Jan Volf_HDP_web.pdf135.08 KB
Jan Volf_Specializace, směna a_prezentace.pdf65.39 KB
Modely významu řemeslné produkce_Bílková_definitv.pdf120.71 KB
Specialized production Kotýnek_prezentace.pdf637.45 KB
Specialized production Kotýnek_referát.doc50 KB
Specializace_Peregrine_Payne_definitiv.doc54 KB
Specializace_Peregrine_Payne_definitiv.pdf900.79 KB
Výroba a sídla referát_Freslová_definitiv.doc62.5 KB
Výroba a sídla v době laténské_Freslová_definitiv.pdf2.85 MB
Hallstatt_Grolmusová_definitiv.doc35 KB
Grolmusová_Zásobování solného dolu pdf.pdf1.18 MB
Anna Augustinová - From stone to bronze_definitiv.doc58 KB
Kmošek_Metalurgie jako specializace_definitiv.doc46 KB
Zíková_Clark_Specialization Penumbra.doc39.5 KB
P. Kabeláčová_Dürrnberg_Stöllner_definitv.doc42.5 KB
KAbeláčová_Hospodářství a těžba soli na lokalitách Dürrnberg.pdf3.86 MB
Ryšková_HDPref_po revizi.docx_.doc76 KB
Ryšková_HDPref_po revizi.pdf603.81 KB
P. Kabeláčová_Dürrnberg_Stöllner_definitv.doc42.5 KB
Kabeláčová_Hospodářství a těžba soli na lokalitách Dürrnberg.pdf3.86 MB
Jarošová_Železo ve světle pís. pramenů_definitiv.doc62.5 KB
Jarošová_Protohistorické železo ve světle písemných pramenů.pdf1.35 MB
Od kamene k bronzu – vývoj sociálních vztahů.pdf1.27 MB
Seminář_archiv webu 2014_2015.doc75.5 KB
Augustinová_Riedlingen - auf der Klinge.doc61 KB
Augustinová_Riedlingen - auf der Klinge.pdf2.31 MB
Bintliff_Settlement_referát_Malinková.pdf337.9 KB
L.Berg_referát Malrain.pdf236.79 KB
M. Martinková 2016_TXTViereckschanze.pdf427.26 KB
M. Martinková_PREZViereckschanze.pdf2.18 MB
Stanicova_Nimes.pdf380.55 KB
Uzemni vyvoj nimes v obdobi IV [Automaticky ulozene].pdf5.57 MB
Mandelová_referát Mšecké Žehrovice2.pdf209.18 KB
Markvartice_Kotýnek.pdf198.95 KB
Markvartice_Kotýnek.ppt3.57 MB
Mikulka (Sakrální nebo profánní) (1).pdf207.24 KB
Zenka_Bopfingen definitiv.doc39.5 KB
Zenka_Bopfingen.pdf1.66 MB
LS 2015.pdf393.64 KB
SEMINÁŘ 2016_2017 WEB.pdf355.01 KB
LS 2017_18_archiv.pdf305.11 KB

Aktuality

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. Leden 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. Leden 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. Leden 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. Prosinec 2020