Filozofick fakulta

PVS pro hospodářské dějiny pravěku

 


Mgr. Daniel Bursák


SEMINÁŘ - akad. rok 2018/2019

Proměny center doby železné

 

  Prehistorie vs. archeologická konstrukce 

 

 

Úvod:

1a) Salač, V. 2011: Oppida a urbanizační procesy ve střední Evropě. Archeologické rozhledy 63, 23-64.

1b) Collis, J. 2011: Zentralisierung und Urbanisierung in Europa nördlich der Alpen während der Eisenzeit. In: D. Krausse (Hrsg.),»Fürstensitze« und Zentralorte der frühen Kelten 1. Forsch. u.Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg 120. Stuttgart, 77-91.

-          existuje i ve FR!

 

 

2) Krausse, Dirk 2008: Etappen der Zentralisierung nördlich der Alpen. Hypothesen, Modelle, Folgerungen. In: Krausse, D. (Hrsg.), Frühe Zentralisierungs- und Urbanisierungs prozesse. Zur Genese und Entwicklung frühkeltischer Fürstensitze und ihres territorialen Umlandes. Stuttgart, 435-450.

 

 

Korpus:

d. halštatská:

3a) Harding, A. – Raczkowski, W. 2010: Living on the lake in the Iron Age: new results from aerial photographs, geophysical survey and dendrochronology on sites of Biskupin type. Antiquity 84, 386-404.

                https://www.academia.edu/1638256/Living_on_the_lake_in_the_Iron_Age_new_results_fro                m_aerial_photographs_geophysical_survey_and_dendrochronology_on_sites_of_Biskupin_ty   pe

3b) Fernández Götz, Manuel – Krausse, Dirk  2013: Rethinking Early Iron Age urbanisation in Central Europe: the Heuneburg site and its archaeological environment, Antiquity 87, 473–487.

 

4) Milcent, Pierre-Yves 2012: Résidences aristocratiques et expérience urbaine hallstattiennesen France (VIe–Ve siècle av. J.-C.). In: Sievers, S. – Schönfelder, M. (eds): Die Frage der Protourbanisation in der Eisenzeit / La question de la proto-urbanisation à l’âge du Fer. Bonn 91-113.

 

d. laténská:

5a) Wendling, H. 2013: Manching Reconsidered: New Perspectives on Settlement Dynamics and Urbanization in Iron Age Central Europe. European Journal of Archaeology 16 (3), 459–490.

5b) Buchsenschutz, O. 2000: Les oppida celtiques, un phénomène original d´urbanisation. In: Guichard, V. – Sievers, S. – Urban, O. H. (dir.) 2000: Les processus d´urbanisation à l´âge du Fer (Eisenzeitliche Urbanisationsprozesse). Actes du colloque des 8. – 11. juin 1998 Glux-en-Glenne, Collection Bibracte 4, Glux-en-Glenne, 61 – 64.

 

d. římská:

6) Elschek, K. 2017: BRATISLAVA-DÚBRAVKA im 1. bis 4. Jh. Germ. Fürstensitz und die germ. Besiedlung. Anhang: Die Siedlungen von BA-DNV, Láb und Plav. Štvrtok. Beiträge: Sedlmayer, H.: Analogien des röm. Badegebäudes von BA-Dúbravka im Blocktyp; Groh, St.: Terra Sigillata aus BA-DNV Nitra, 390 s

                - vybrané kapitoly

 

Pohled z dálky:

7) Isendahl, Christian –Smith, Michael E. 2012: Sustainable agrarian urbanism: The low-density cities of the Mayas and Aztecs. Cities, Volume 31, 132-143.

                https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275112001382

 + další část referátu

 

Svatyně

8a) Fernández-Götz, M. 2012: Die Rolle der Heiligtümerbei der Konstruktion kollektiver Identitäten: das Beispiel der treverischen Oppida. Archäologisches Korrespondenzblatt 42 (4): 509-524.

8b) Hornung, S. 2012: Le « Hunnenring » d’Otzenhausen, Lkr. St. Sendel, Sarre – recherches actuelless ur l’historique de l’occupation, la genèse du paysage culturel et les transformations sociales. Martin Schönfelder - Susanne Sievers (Hrsg.) L’âge du Fer entre La Champagne et La Vallée du Rhin. Mainz, 183-216.

 

 

Venkov – bez center?

9) Bollacher, Christian 2009: Die keltische Viereckschanze “Auf der Klinge” bei Riedlingen. Materialhefte zur Archäologie in Baden-Württemberg, 88. Stuttgart.

 

-----------------------------------------------------------

KAŽDÝ ZIMNÍ SEMESTR - ZÁKLADNÍ SEMINÁŘ K PŘEDNÁŠCE (Doba halštatská a laténská ve střední Evropě)

 

Podmínky k udělení zápočtu:

1) ZNALOST MATERIÁLU (přezkoušení - písemný test)

3) docházka - povolené jsou max. 3 absence

--------------------------------------------

KAŽDÝ LETNÍ SEMESTR - TÉMATICKÁ KAPITOLA Z HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN MLADŠÍHO PRAVĚKU S TĚŽIŠTĚM V DOBĚ HALŠTATSKÉ A LATÉNSKÉ

Časový harmonogram referátů odpovídá harmonogramu náplně semináře. Termíny referátů proto až na výjimky nelze bohužel přesouvat. Pokud není možné referát přednést v termínu, ani přesunout, je třeba domluvit se na jiném tématu. Přesunout referát, pokud jsou již všechna témata rozebraná a termíny zaplněny, lze pouze pokud jiný referát odpadne. 

 

Povinné součásti referátu:

1) Prezentace (v ppt apod.) - nutná v každém případě (max. na 15 minut, pokud jsou v semináři 3 referáty). Obrázky a tabulky do prezentace musí být kvalitní, jejich kopie pořízené pokud možno scanerem, nikoliv fotoaparátem (protože jsou pak nečitelné, křivé a lesknou se). Je to hlavní forma vaší prezentace, neměla by být proto odbytá.

2) Text - nebo alespoň rozepsaná osnova, aby byl jasný obsah referátu.

3) Součástí textu musí být citace (kompletní, vč. stran) a na konci seznam použité literatury(podle platných norem).

4) Referát je nutné poslat kompletní (tj. prezentaci + text) nejm. 5 dní před seminářem, tj. ve čtvrtek, ke kontrole - vyhnete se tak potencionálnímu veřejnému zostuzení (vedoucímu k neudělení zápočtu) v den prezentace a v případě, že bude potřeba zapracovat poznámky vedoucích semináře. Referáty prosím posílejte na oba maily: danielisova -zavinac- arup.cas.czburs -zavinac- seznam.cz.Pokud není možné referát odeslat v uvedeném termínu, musí být nejpozději stejný den odeslaná emailem zpráva s odůvodněním.

5) V případě připomínek k referátu, je třeba ho opravit a teprve opravenou verzi přednést na semináři a opravený text a prezentaci znova poslat v nejkratším možném termínu.

 

Modelový referát (text)

Modelový referát (prezentace)

 

JAK POSTUPOVAT PŘI REFERÁTECH:

1) Zvolit si téma.

2) Konzultovat téma (pokud je potřeba).

3) Vyhledat literaturu (vlastní invence se cení).

4) Vypracovat referát.

5) Poslat prezentaci (a text/poznámky) v dostatečné lhůtě před seminářem aby se dala případně opravit, nejpozději 5 dnů předem!

6) Pokud je to nutné, referát opravit a zaslat opravenou verzi v nejkratším možném termínu (je možné i po proběhnutí semináře, ale je nutné prezentovat už opravenou verzi!!!!)

7) Být přítomen v den svého referátu (důležité!!! - viz časový harmonogram)!

8) Přednést referát – maximálně na 15 min (pokud jsou v hodině 3 referáty).

9) Diskutovat.

10) Vydržet hodnocení.

  • Docházka účastníků semináře na semináře diplomantů není povinná, ale doporučuje se.
  • Syllabus k semináři vč. hodin, kdy jsou diplomantské semináře je v Syllabech k uč. předmětům.


----------------------------------------------------------

 

ARCHIV

 

SEMINÁŘ - akad. rok 2017/2018

témaVýroba a zpracování kovů v protohistorii


SEMINÁŘ - akad. rok 2016/2017

téma: Základní kameny doby železné

 

SEMINÁŘ - letní semestr 2016

téma: Rurální svět doby železné

 

SEMINÁŘ - letní semestr 2015

téma: Specializovaná výroba

 

Seznam referátů


SEMINÁŘ - letní semestr 2014

téma: Urbanizace a sociální organizace

 

Seznam referátů

 


SEMINÁŘ - letní semestr 2013

téma: Marginální oblasti v době železné

 

Seznam referátů

PřílohaVelikost
K. Lorencová_Specializovaná výroba_podle N. Venclové.pdf992.78 KB
Seznam referátů 2015.pdf244.21 KB
Jan Volf_HDP_web.pdf135.08 KB
Jan Volf_Specializace, směna a_prezentace.pdf65.39 KB
Modely významu řemeslné produkce_Bílková_definitv.pdf120.71 KB
Specialized production Kotýnek_prezentace.pdf637.45 KB
Specialized production Kotýnek_referát.doc50 KB
Specializace_Peregrine_Payne_definitiv.doc54 KB
Specializace_Peregrine_Payne_definitiv.pdf900.79 KB
Výroba a sídla referát_Freslová_definitiv.doc62.5 KB
Výroba a sídla v době laténské_Freslová_definitiv.pdf2.85 MB
Hallstatt_Grolmusová_definitiv.doc35 KB
Grolmusová_Zásobování solného dolu pdf.pdf1.18 MB
Anna Augustinová - From stone to bronze_definitiv.doc58 KB
Kmošek_Metalurgie jako specializace_definitiv.doc46 KB
Zíková_Clark_Specialization Penumbra.doc39.5 KB
P. Kabeláčová_Dürrnberg_Stöllner_definitv.doc42.5 KB
KAbeláčová_Hospodářství a těžba soli na lokalitách Dürrnberg.pdf3.86 MB
Ryšková_HDPref_po revizi.docx_.doc76 KB
Ryšková_HDPref_po revizi.pdf603.81 KB
P. Kabeláčová_Dürrnberg_Stöllner_definitv.doc42.5 KB
Kabeláčová_Hospodářství a těžba soli na lokalitách Dürrnberg.pdf3.86 MB
Jarošová_Železo ve světle pís. pramenů_definitiv.doc62.5 KB
Jarošová_Protohistorické železo ve světle písemných pramenů.pdf1.35 MB
Od kamene k bronzu – vývoj sociálních vztahů.pdf1.27 MB
Seminář_archiv webu 2014_2015.doc75.5 KB
Augustinová_Riedlingen - auf der Klinge.doc61 KB
Augustinová_Riedlingen - auf der Klinge.pdf2.31 MB
Bintliff_Settlement_referát_Malinková.pdf337.9 KB
L.Berg_referát Malrain.pdf236.79 KB
M. Martinková 2016_TXTViereckschanze.pdf427.26 KB
M. Martinková_PREZViereckschanze.pdf2.18 MB
Stanicova_Nimes.pdf380.55 KB
Uzemni vyvoj nimes v obdobi IV [Automaticky ulozene].pdf5.57 MB
Mandelová_referát Mšecké Žehrovice2.pdf209.18 KB
Markvartice_Kotýnek.pdf198.95 KB
Markvartice_Kotýnek.ppt3.57 MB
Mikulka (Sakrální nebo profánní) (1).pdf207.24 KB
Zenka_Bopfingen definitiv.doc39.5 KB
Zenka_Bopfingen.pdf1.66 MB
LS 2015.pdf393.64 KB
SEMINÁŘ 2016_2017 WEB.pdf355.01 KB
LS 2017_18_archiv.pdf305.11 KB

Aktuality

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. Duben 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. Duben 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. Březen 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. Březen 2021