Filozofick fakulta

Ekonomika pro archeology - Paleoekonomie pravěku a středověku

  Alžběta Danielisová, Ph.D.

 

 

Tento kurz se věnuje tzv. před-industriálním ekonomickým strategiím z různých perspektiv: např. diskuze nad povahou minulých ekonomik, ekonomické a antropologické koncepty optimality a racionality, role obchodu, trhu a peněz, subsistence a socio-politické struktury, archeologické rekonstrukce obživy, využívání krajiny, rostlinná a živočišná výroba, směna a demografie. Vysvětlovány budou různé druhy ekonomik - lovecko-sběračská, sedentární-zěmědělská, pastevecká, budou uváděny analýzy v různých sociálních měřítcích (od jednotlivce ke světovým systémům).


2015

 

Hodina 01. - Úvod do paleoekonomie - 1

úvod do problematiky, přístupy, teorie

Prezentace

Studijní literatura:

Renfrew, C. - Bahn, P. Archaeology, the key concepts 2005: teorie a koncepty i pro další hodiny !!!

Feinman 2008: Economic Archaeology

Bintliff 1981: Theory and reality in Palaeoeconomy

Bailey 1981: Concepts, time scales and explanations

Higgs - Jarman 1975: Palaeoeconomy

 

Hodina 02. - Úvod do paleoekonomie - 2

metody zkoumání

Prezentace

 

Hodina 03. - Úvod do paleoekonomie - 3

metody zkoumání 2

Prezentace

 

Hodina 04. - Potenciály a omyly etnografických analogií

Prezentace

Literatura:

Literatura 1 Vardaki, Consumption strategies in a highland village

Literatura 2 Halstead, Traditional and Ancient Rural Economy in Mediterranean Europe

Literatura 3: L. Binford, Nunamiut Ethnoarchaeology, Introduction


Hodina 05. - Od domácnosti po region

Prezentace

Literatura: Mikroekonomika

Flannery        Hodder (recenze)         Sahlins (od str. 41)

From Sharing to Hoarding (Halstead)

 

Hodina 06. - Socio-ekonomické vývojové cykly

Prezentace

Literatura: Turchin, P. - Nefedov, S. 2009: Secular cycles (odkaz na stažení - nutné heslo)

 

Hodina 07. - Socio-ekonomické vývojové cykly II.

referáty a diskuze

 

Hodina 08. - Vztah ekonomiky a demografie

Prezentace

 

Hodina 09. - Vztah ekonomiky a demografie II.

referáty a diskuze

 

Hodina 10. - Udržitelnost, odolnost, krize a kolaps

Prezentace

Grónsko 1     Grónsko 2

Bad Year Economics

 

Hodina 11. - Udržitelnost, odolnost, krize a kolaps

referáty a diskuze

 

Hodina 11. - Krajina a sídla (teritoriální studia)

Prezentace

Von Thünen - Das Isolierte Stadt (vysvětlení)

Site Catchment Analysis (definice); Vita-Finzi - Higgs 1972

Potenciál krajiny kolem knížecích sídel (Posluschny et al 2012)

Ekosystémy teorie (Schreg 2011)

 

Hodina 12. - Hospodářské strategie, surplus, sociální struktura

Prezentace

Velká Británie (Veen-Jones 2006)

Halstead - O´Shea 1989: Cultural responce to risk and uncertainty

Fuller - Stevens 2009: Agriculture and development of complex societies

 Jak se naučit vydělávat a investovat - POHLED FARMÁŘE ... každý rok se musí farmář rozhodnout ...

 

Hodina 13. - Specializovaná výroba a organizace společnosti

Prezentace

 

Hodina 14. - Ekonomické interakce (Směna)

Prezentace

Anthropological approach to economy and exchange

Marcel Mauss - The Gift

I. Hodder - Toward a Contextual Approach to Prehistoric Exchange

K. Polanyi - Ports of Trade

 

Hodina 15. - Interakce sídel. Centra a periferie.

Prezentace

Central places - Christaller, Nakoinz 2010

rank-size rule (Thurston - Landscapes of power) - str. 131-174

Core - periphery (Champion 1995)

 

Hodina 16. - Ekonomické strategie pravěku 1:  LOVCI A SBĚRAČI

mýty a fakta o obživě pravěkých lovecko-sběračských společností, M. Sahlins a affluent society, simple x complex hunters and gatherers.

  • Literatura 1: M.Sahlins, The orginal affluent society (excerpt)
  • Literatura 2: Guminski - Michniewicz, Forest and mobility. A case from the Fishing site Dudka.
  • Literatura 3: Zvelebil, Innovating hunter-gatherers. The Mesolithic in the Baltic.
  • Literatura 4: Divišová 2012, Current knowledge of the Neolithisation Process: Kapitola "Dietary Patterns"

 

Hodina 17. -  Ekonomické strategie pravěku 2:   NEOLITICKÝ BALÍČEK

přijetí „neolitu“, domestikace plodin, výhody a nevýhody pěstování plodin, změna v technologii. Proces přijímání neolitu, změny a důsledky.

  • Literatura 1: Divišová, Current knowledge of the Neolthisation Process: a Central European Perspective?
  • Literatura 2 : Fuller, Allaby, Stevens, Domestication as innovation
  • Literatura 3Shennan - Regional population collapse 
 
 

Hodina 10. Ekonomické strategie pravěku 3:    SEKUNDÁRNÍ REVOLUCE

domestikace, motyka vs. pluh, sekundární revoluce produktů, pastevectví a nomádi.
 
  • Literatura 1:  Greenfield, The Secondary Products Revolution. the past, present and the future
  • Literatura 2: Flemming, The genesis of pastoralism in European prehistory.
  • Literatura 3: Sherrat 1983http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_products_revolution  Sherrat, A. 1981: Plough and pastoralism, aspects of the secondary products revolution, in Pattern of the Past: Studies in honour of David Clarke, edited by I. Hodder, G. Isaac and N. Hammond (Cambridge University Press: Cambridge 1981), pp. 261–305 -

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodina 09. 29. 4. Zásobování jako fenomén:

kdo jsou ne-producenti? Organizace masové produkce a podpory, výhody a nevýhody, technologické postupy, společenská organizace, rozpoznání v pramenech
příprava: 

  

  

Hodina 10. 6. 5. T. Klír - Agrární ekonomie:

Zemědělství v neoklasických a alternativních ekonomických modelech. Vliv sociálních a ekonomických změn. Teorie agrárně-sociálního vývoje. Ekonomická analýza zemědělské produkce rolnického hospodářství a jeho prvků. Rolnické hospodářství jako integrální součást komplexního sociálně-ekonomického systému.
příprava:
Literatura: UT_2

 

Hodina 11. 13.5. T. Klír - Ekonomická antropologie:

Základní ekonomicko-antropologické kategorie. Rozhodování a výběr, otázka racionality hospodáře a jeho rodiny. Jednotlivec – domácnost – komunita, základní hospodářské jednotky a jejich chování. Práce z ekonomicko-antropologického hlediska. Ekonomie a kulturně-sociální faktory. Zemědělské subsistenční strategie. Jednoduché a komplexní sociálně-ekonomické systémy. Ekonomika krizových období. Modely ekonomického chování a rozhodování rolnického hospodářství (A.V. Čajanov). Příklady ze středověké a raně novověké Evropy.
příprava:

Aktuality

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. Leden 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. Leden 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. Leden 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. Prosinec 2020