Filozofick fakulta

Ekonomika pro archeology - Paleoekonomie pravěku a středověku

  Alžběta Danielisová, Ph.D.

 

 

Tento kurz se věnuje tzv. před-industriálním ekonomickým strategiím z různých perspektiv: např. diskuze nad povahou minulých ekonomik, ekonomické a antropologické koncepty optimality a racionality, role obchodu, trhu a peněz, subsistence a socio-politické struktury, archeologické rekonstrukce obživy, využívání krajiny, rostlinná a živočišná výroba, směna a demografie. Vysvětlovány budou různé druhy ekonomik - lovecko-sběračská, sedentární-zěmědělská, pastevecká, budou uváděny analýzy v různých sociálních měřítcích (od jednotlivce ke světovým systémům).


2015

 

Hodina 01. - Úvod do paleoekonomie - 1

úvod do problematiky, přístupy, teorie

Prezentace

Studijní literatura:

Renfrew, C. - Bahn, P. Archaeology, the key concepts 2005: teorie a koncepty i pro další hodiny !!!

Feinman 2008: Economic Archaeology

Bintliff 1981: Theory and reality in Palaeoeconomy

Bailey 1981: Concepts, time scales and explanations

Higgs - Jarman 1975: Palaeoeconomy

 

Hodina 02. - Úvod do paleoekonomie - 2

metody zkoumání

Prezentace

 

Hodina 03. - Úvod do paleoekonomie - 3

metody zkoumání 2

Prezentace

 

Hodina 04. - Potenciály a omyly etnografických analogií

Prezentace

Literatura:

Literatura 1 Vardaki, Consumption strategies in a highland village

Literatura 2 Halstead, Traditional and Ancient Rural Economy in Mediterranean Europe

Literatura 3: L. Binford, Nunamiut Ethnoarchaeology, Introduction


Hodina 05. - Od domácnosti po region

Prezentace

Literatura: Mikroekonomika

Flannery        Hodder (recenze)         Sahlins (od str. 41)

From Sharing to Hoarding (Halstead)

 

Hodina 06. - Socio-ekonomické vývojové cykly

Prezentace

Literatura: Turchin, P. - Nefedov, S. 2009: Secular cycles (odkaz na stažení - nutné heslo)

 

Hodina 07. - Socio-ekonomické vývojové cykly II.

referáty a diskuze

 

Hodina 08. - Vztah ekonomiky a demografie

Prezentace

 

Hodina 09. - Vztah ekonomiky a demografie II.

referáty a diskuze

 

Hodina 10. - Udržitelnost, odolnost, krize a kolaps

Prezentace

Grónsko 1     Grónsko 2

Bad Year Economics

 

Hodina 11. - Udržitelnost, odolnost, krize a kolaps

referáty a diskuze

 

Hodina 11. - Krajina a sídla (teritoriální studia)

Prezentace

Von Thünen - Das Isolierte Stadt (vysvětlení)

Site Catchment Analysis (definice); Vita-Finzi - Higgs 1972

Potenciál krajiny kolem knížecích sídel (Posluschny et al 2012)

Ekosystémy teorie (Schreg 2011)

 

Hodina 12. - Hospodářské strategie, surplus, sociální struktura

Prezentace

Velká Británie (Veen-Jones 2006)

Halstead - O´Shea 1989: Cultural responce to risk and uncertainty

Fuller - Stevens 2009: Agriculture and development of complex societies

 Jak se naučit vydělávat a investovat - POHLED FARMÁŘE ... každý rok se musí farmář rozhodnout ...

 

Hodina 13. - Specializovaná výroba a organizace společnosti

Prezentace

 

Hodina 14. - Ekonomické interakce (Směna)

Prezentace

Anthropological approach to economy and exchange

Marcel Mauss - The Gift

I. Hodder - Toward a Contextual Approach to Prehistoric Exchange

K. Polanyi - Ports of Trade

 

Hodina 15. - Interakce sídel. Centra a periferie.

Prezentace

Central places - Christaller, Nakoinz 2010

rank-size rule (Thurston - Landscapes of power) - str. 131-174

Core - periphery (Champion 1995)

 

Hodina 16. - Ekonomické strategie pravěku 1:  LOVCI A SBĚRAČI

mýty a fakta o obživě pravěkých lovecko-sběračských společností, M. Sahlins a affluent society, simple x complex hunters and gatherers.

  • Literatura 1: M.Sahlins, The orginal affluent society (excerpt)
  • Literatura 2: Guminski - Michniewicz, Forest and mobility. A case from the Fishing site Dudka.
  • Literatura 3: Zvelebil, Innovating hunter-gatherers. The Mesolithic in the Baltic.
  • Literatura 4: Divišová 2012, Current knowledge of the Neolithisation Process: Kapitola "Dietary Patterns"

 

Hodina 17. -  Ekonomické strategie pravěku 2:   NEOLITICKÝ BALÍČEK

přijetí „neolitu“, domestikace plodin, výhody a nevýhody pěstování plodin, změna v technologii. Proces přijímání neolitu, změny a důsledky.

  • Literatura 1: Divišová, Current knowledge of the Neolthisation Process: a Central European Perspective?
  • Literatura 2 : Fuller, Allaby, Stevens, Domestication as innovation
  • Literatura 3Shennan - Regional population collapse 
 
 

Hodina 10. Ekonomické strategie pravěku 3:    SEKUNDÁRNÍ REVOLUCE

domestikace, motyka vs. pluh, sekundární revoluce produktů, pastevectví a nomádi.
 
  • Literatura 1:  Greenfield, The Secondary Products Revolution. the past, present and the future
  • Literatura 2: Flemming, The genesis of pastoralism in European prehistory.
  • Literatura 3: Sherrat 1983http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_products_revolution  Sherrat, A. 1981: Plough and pastoralism, aspects of the secondary products revolution, in Pattern of the Past: Studies in honour of David Clarke, edited by I. Hodder, G. Isaac and N. Hammond (Cambridge University Press: Cambridge 1981), pp. 261–305 -

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodina 09. 29. 4. Zásobování jako fenomén:

kdo jsou ne-producenti? Organizace masové produkce a podpory, výhody a nevýhody, technologické postupy, společenská organizace, rozpoznání v pramenech
příprava: 

  

  

Hodina 10. 6. 5. T. Klír - Agrární ekonomie:

Zemědělství v neoklasických a alternativních ekonomických modelech. Vliv sociálních a ekonomických změn. Teorie agrárně-sociálního vývoje. Ekonomická analýza zemědělské produkce rolnického hospodářství a jeho prvků. Rolnické hospodářství jako integrální součást komplexního sociálně-ekonomického systému.
příprava:
Literatura: UT_2

 

Hodina 11. 13.5. T. Klír - Ekonomická antropologie:

Základní ekonomicko-antropologické kategorie. Rozhodování a výběr, otázka racionality hospodáře a jeho rodiny. Jednotlivec – domácnost – komunita, základní hospodářské jednotky a jejich chování. Práce z ekonomicko-antropologického hlediska. Ekonomie a kulturně-sociální faktory. Zemědělské subsistenční strategie. Jednoduché a komplexní sociálně-ekonomické systémy. Ekonomika krizových období. Modely ekonomického chování a rozhodování rolnického hospodářství (A.V. Čajanov). Příklady ze středověké a raně novověké Evropy.
příprava:

Aktuality

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. Duben 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. Duben 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. Březen 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. Březen 2021