Filozofick fakulta

Mgr. Zdeněk Beneš

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ vč. studia v doktorském SP

2003-2006 studium na Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně, obor archeologie (téma Bc. práce „Sídliště z pozdní doby římské v Mořicích)

2006-2009 studium na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK (téma Mgr. práce „Dobroměřice u Loun a Březno u Chomutova – dvě sídliště doby římské v severozápadních Čech“)

2007 (zimní semestr) – správce sbírky v Regionálním muzeu Kolín

2008 (letní semestr) - stáž na Instytutu archeologii Jagellonské univerzity v Krakově

Od 2009 - studium doktorského cyklu na témže ústavu

2010 (zimní semestr) - studijní stáž na Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Od 2012 – archeolog v Ústavu archeologické památkové péče středních Čech

 

Přehled publikační činnosti

Beneš, Z. 2007: Sídliště z pozdní doby římské v Mořicích (okr. Prostějov), In: Droberjar, E. - Chvojka, O. (edd.): Archeologie barbarů 2006. Příspěvky z II. Protohistorické konference České Budějovice, 21. - 24. 11. 2006, 473-511, České Budějovice.

Beneš, Z. – Nývltová Fišáková, M. 2009: „Pohřby psů“ na sídlištích doby římské v Čechách: současný stav poznání, In: Karwowski, M. - Droberjar, E. (eds.): Archeologia Barbarzyńców 2008: powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim. Materiały z IV Protohistorycznej Konferencji Sanok, 13-17 października 2008, Collectio Archaeologica Ressoviensis Tomus XIII, 531-542, Rzeszów.

Beneš, Z. 2010: Dobroměřice u Loun a Březno u Chomutova – dvě sídliště doby římské v severozápadních Čechách, In: Beljak, J. - Březinová, G. - Varsik, V.(ed.): Archeológia barbarov 2009. Hospodárstvo Germánov. Sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek. Zborník referátov z V. protohistorickej konferencie Nitra, 21.-25. Septembra, Archaeologica Slovaca Monographiae Tomus X, 67-112, Nitra.

Beneš, Z. - Hornik, P. - Kašpárek, F. 2011: Rozrušený soubor z pohřebiště a sídliště z Nebovid, okr. Kolín, In: Droberjar, E. (ed.): Archeologie barbarů 2010: Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Sborník příspěvků ze VI. Protohistorické konference Hradec Králové, 6.-9. září 2010, Studia Archaeologica Suebica I, 103-116, Olomouc.

Beneš, Z. 2013: Staronové nálezy z doby laténské a doba římské z Obříství, okr. Mělník. Úvahy o sídelní komoře doby římské ve středním Polabí, Archeologie ve středních Čech 17/2, 701-717.

Beneš, Z. 2014: Germánské osídlení v době římské a době stěhování národů. In: Popelka, M. – Šmidtová, R. (ed.): Výsledky archeologického výzkumu polykulturní lokality Obříství 1, Praehistorica 32/1, Praha.

Beneš, Z. 2014: Germánské imitace římských skleněných nádob v Čechách ve starší době římské, In: Beneš, Z. - Popelka, M. - Šmidtová, R. (eds.): Od Skandzy k Dunaji, od Rýna k Paslęce. Sborník k 70. narozeninám Lubomíra Košnara. Praehistorica 32/2, 29-40, Praha.

Beneš, Z. 2015: Záchranný archeologický výzkum podhradí hradiště Kolo u Týnce nad Labem, okr. Kolín, Archeologie ve středních Čechách 19/1, 245-253.

Recenze

Meyer, M. 2008: Mardorf 23, Lkr. Marburg-Biedenkopf. Archäologische Studien zur Besiedlung des deutschen Mittelgebirgsraumes in den Jahrhunderten um Christi Geburt, Památky archeologie CIII/2012, 435-438, Praha.

 

Projekty

V roce 2014 otevření naučné stezky „Stezka Markomanů. Naučná stezka Dobřichov“ v obci Dobřichov, okr. Kolín. Naučná stezka má za úkol popularizovat významné památky nejen doby římské na katastru obce, především pohřebiště v poloze Pičhora, jež je archeologickou lokalitou evropského významu. Projekt podpořený Regionálním operačním programem střední Čechy (registrační číslo projektu - CZ.1.15/2.2.00/72.01677).

 

Přednášková činnost

Doba římská a stěhování národů

PVS pro mladší pravěk

Aktuality

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. Leden 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. Leden 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. Leden 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. Prosinec 2020