Filozofická Fakulta

Mgr. Daniel Bursák

 

e: bursak@muzeumprahy.cz

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. Studia v doktorském SP

 

2004-2008      bakalářský studijní obor Pravěká a raně středověká archeologie, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK

 

2008–2010      magisterský studijní obor Pravěká a raně středověká archeologie, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK

 

2011 – dosud  doktorský studijní program Pravěká a středověká archeologie, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK

 

Odborné zaměření

doba železná, starší doba římská, sídlení a hospodářská problematika mladšího pravěku

 

Bibliografie

Bursák, D. 2008: Nové doklady osídlení na území Prahy ve starší době římské. Bakalářská diplomová práce, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK Praha.

Bursák, D. 2008: Záchranný archeologický výzkum při stavbě plynovodu na k. ú. Ořech, okr. Praha – západ. Příspěvek k poznání osídlení z časné doby laténské a starší doby římské,  Archaeologica Pragensia 19, 161 – 200.

Bursák, D. 2009: Pozoruhodný nález ze starší doby římské z Prahy-Dolních Počernic. In: Karwowski, M. – Droberjar, E.: Archeologia Barbarzyńców 2008. Collectio Archaeologica Ressoviensis, Tomus XIII. Rzeszów, 453 – 460.

Bursák, D. 2010: Tuchlovicko v době laténské a době římské. Archeologický výzkum z let 1967 a 1968 (A. Knor, J. Zeman). Magisterská diplomová práce, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK Praha.

Bursák, D. 2011: Tuchlovice: dávná minulost uchovaná v mokřadech potoka, Posel z Budče 28, 54 – 55.

Malyková, D. – Bursák, D. – Pecinovská, M. 2011: Nové sídlištní nálezy z doby římské v Praze-Kbelích. In: E. Droberjar (ed.) Archeologie Barbarů 2010: Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Studia Archaeologica Suebica I. Olomouc 2011, 397–413.

Bursák, D. – Kloužková, A. 2012: Dvě „provinciálně římské hrnčířské pece“ z Prahy - Bubenče. Výzkum L. Horákové - Jansové z roku 1931, Archaeologica Pragensia 21, 144 – 156.

Bursák, D. 2012: 5. století př. n. l. v Čechách z pohledu archeologie. In: J. Valentová – M. Tisucká (eds.): Ve stínu Olympu. Praha: Národní muzeum, 2012, 6-19. ISBN 978-80-7036-372-0.

Bursák, D. 2014: Keramický soubor ze sídliště starší doby římské u Tuchlovic, okr. Kladno, Zborník slovenského Národného múzea CVI II – 2014 Archeológia 24, 295-302.


 

Studijní cesty

13. - 19. 7. 2009: studijní pobyt v knihovně Römisch - Germanisches Zentralmuseum Mainz (RGZM)

26. - 30. 10. 2010: pracovní setkání na Ústavu archeologie římských provincií (Archäologie der Römischen Provinzen) Univerzity v Kolíně nad Rýnem

8. - 15. 11. 2010: studijní pobyt v knihovně Römisch - Germanisches Zentralmuseum Mainz (RGZM)

 

Podíl na výuce

PVS pro hospodářské dějiny pravěku

 

 

 

 

Aktuality

Možná jste v...
15. Červen 2017

Se uskuteční v pátek 23. června na archeologické základně v Mělníku-Pšovce (ul....

13. Červen 2017

Účast na letním archeologicko-epigrafickém výzkumu 
"Dokumentace skalních rytin,...

05. Červen 2017

17. června se koná archeologická vycházka Archeologie hranice na Domažlicku po významných...

29. Květen 2017

15. června 2017 od 18.15 si můžete vyslechnout přednášku prof. Mgr. Jiřího Macháčka, PhD. na...

29. Květen 2017