Filozofická Fakulta

Charakteristika bakalářského studijního oboru

Charakteristika studijního oboru

Studium archeologie pravěku a středověku na UK FF v Praze poskytuje základní znalosti o archeologii českých zemí, začleněné do širšího evropského kontextu. Přirozenou součást studia tvoří osvojování hlavních poznávacích přístupů současné archeologie, včetně způsobů prezentace dosahovaných výsledků. 

Archeologie pravěku a středověku se přednáší na Univerzitě Karlově (Filozofické fakultě) kontinuálně od r. 1904. Za katedrou zde vždy stáli přední čeští odborníci, často tvůrci systému české archeologie. Výuka zde byla vždy převážně zaměřena na teoretickou práci, která byla a je východiskem pro praktické úkoly archeologické výzkumné činnosti, včetně aplikace v ochraně a záchraně národního kulturního dědictví. Spektrum výuky se zde postupně aktuálně rozšiřovalo s vývojem evropské archeologie (např. od r. 1963 jako druhá fakulta v evropském pořadí o archeologii vrcholného středověku). V současné době se součástí výuky i témat studentských prací stala postmedievální archeologie. Archeologické objekty a artefakty, kontextuálně chápané jako historické prameny, umožňují podstatně přispět k rekonstrukci historického a kulturního vývoje na území České republiky, a to v evropském kontextu. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze proto soustavně kultivuje své mezinárodní vztahy a podílí se intenzivně na tvorbě mezinárodního intelektuálního klimatu, výměně informací a vytváří průběžně předpoklady pro mezinárodní badatelskou spolupráci. Archeologie má silné interdisciplinární aspekty (včetně vazby na přírodní vědy) a neobejde se bez produktivního kontaktu s historiografií a kulturní antropologií.

Cíle studijního oboru

Bakalářské studium seznamuje studenty se základy archeologie pravěku a středověku a tím vytváří předpoklady ke studiu v rámci navazujícho magisterského. Bakalářské studium je chápáno a organizováno tak, aby pro talentované zájemce zajistilo předpoklady pro pokračování v navazujícím magisterském studiu, a to i na spolupracujících evropských univerzitách; pro ostatní zájemce současně zaručuje základ pro uplatnění v archeologické výzkumné i památkářské praxi, jakož i pro specializované působení ve státní a regionální správě.

Aktuality

Výuka  na Ústavu pro archeologii v ZS 2018/2018 bude zahájena...

13. Září 2017

Archeologický ústav AV ČR Praha si vás dovoluje...

11. Září 2017

Srdečně zveme všechny zájemce na akce ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko v období říjen-prosinec 2017...

07. Září 2017

Ústav pro archeologii včetně knihovny bude po celé září uzavřen z důvodu probíhajících...

05. Září 2017