Filozofická Fakulta

Právě vyšlo

Právě vyšlo další číslo Praehistorica:

Obsah sborníku

Pozvánka na přednášku

 

Archeologický ústav AV ČR zve na přednášku "Digital humanities in history and archaeology", která se koná v pátek 11. 9. 2015 od 14.30 v knihovně Archeologického ústavu.

Pozvánka v příloze.

Pozvánka na studentskou konferenci

Do 31. 8. se ještě můžete přihlásit na studentskou konferenci Archeologické perspektivy, probíhající ve dnech 21.-22. 10. 2015 v Západočeském muzeu v Plzni. 

Pozvánka v příloze.

Výběrová řízení na LS 2015/2016

Výběrová řízení v rámci meziuniverzitních a mezifakultních smluv, které mohou studenti využít v LS 2015/2016

-          Simon Fraser University, Kanada

-          The George Washington University, USA

-          The University of Eastern Finland

-          Univerzita Kodaň

Prázdninový provoz ústavu

 

Ústav pro archeologii bude v období od 29.6. do 31.8. 2015 otevřen od 10.00 do 14.00 hodin.

Krásné léto a po prázdninách na shledanou !

Nabídka účasti na letním archeologicko-epigrafickém výzkumu

Vlastivědného muzeum a galerie v České Lípě nabízí studentům středních a vysokých škol účast na letním archeologicko-epigrafickém výzkumu "Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj 2015".

Podrobnosti najdete na webu Vlastivědného muzea v České Lípě nebo v příloze.

Konference Early Iron Age in Central Europe

Ve dnech 2.–4. 7. 2015 organizuje Katedra archeologie FF UHK ve spolupráci s Muzeem východních Čech konferenci Starší doba železná ve střední Evropě, se zaměřením na období halštat a počátek laténu. Konferenční příspěvky zaznějí 2.–3. 7 2015, 4. 7. bude společná exkurze účastníků na zajímavé lokality v ČR.

Program v příloze.

Právě vyšlo

Vyšlo další číslo Praehistorica - Výsledky archeologického výzkumu polykulturní lokality Obříství, 1. část.

Aktuality

Bylo vyhlášeno 13. kolo Grantové agentury UK (soutěž na rok 2016) 
Soutěž je určena...

02. Září 2015

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě nabízí uvolněné pracovní místo na úvazek 1,0 na...

25. Srpen 2015

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., pracoviště Pražský hrad, Vás zve na výstavu...

26. Červen 2015