Filozofická Fakulta

Právě vyšlo

Vyšlo další číslo Praehistorica - Výsledky archeologického výzkumu polykulturní lokality Obříství, 1. část.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY ERASMUS V AKADEMICKÉM ROCE 2015/2016

Výběrové řízení se koná v pondělí 30. 3. v 9:00 na ÚPA. Zájemci nechť odevzdají životopis a jednostránkový motivační dopis obsahující plánované studijní aktivity na hostující univerzitě (proč jsem si vybral/a konkrétní univerzitu, co tam chci řešit) do pátku 27. března na sekretariátu ÚPA. Vzhledem k trvalému snižování rozpočtu jsou s výjimkami možné pouze semestrální pobyty. Současně se prosím přihlaste do  elektronického systému.

Pozvánka na 70. přednášku

 

Zveme vás na 70. přednášku, tentokrát na téma Archeologie římské Panonie.

Přednáší prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. z Katedry archeológie FF UK Bratislava.

Pozvánku najdete v příloze.

Pozvánka na workshop

Katedra archeologie FF Západočeské univerzity v Plzni vás zve na workshop

DÁLKOVÝ ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM V TEORII A PRAXI.

Pozvánka v příloze.

 

Pozvánka na XLIII. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče

 

Muzeum Vysočiny Jihlava vás zve na 

XLIII. seminář  archeologů 

z muzeí  a  institucí  památkové  péče.

Seminář  pořádá Oborová komise muzejních archeologů při Asociaci muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava ve dnech  3. - 5. června 2015 v Jihlavě. 

Pozvánka na konferenci

Archaia Brno o.p.s. vás zve na konferenci FUMA XIV "Tržiště ve středověkém městě - Markets of Medieval Towns in Central Europe ".


Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce a na stránkách společnosti Archaia Brno, o.p.s.

Pozvánka na archeologickou výstavu

 

Muzeum Cheb vás zve na archeologickou výstavu Poklady Chebska, která bude probíhat od 6.3.2015 do 14.6.2015. Vernisáž výstavy se uskuteční 5. března v 17.00 hod.

Více najdete na webu muzea.

Právě vyšlo

Právě vyšla nová publikace Ústavu pro archeologii "Neolitizace aneb setkání generací". Jde o výběr 13 příspěvků ze stejnojmenné konference, která se konala ve dnech 13. a 14. března 2014.

 

Pozvánka na studentskou konferenci

Student Archaeological Society (ŠAD) z  University v Lublani zvou studenty na konferenci, která se bude konat na v březnu 2015. Bližší informace najdete v příloze.

Pozvánka na výstavu

V příloze najdete pozvánku na výstavu "Otevři zahradu rajskou - Benediktini v srdci Evropy 800-1300.

Aktuality

Příští týden ve středu 1.4. 2015 se vzhledem ke konání informačního kolokvia -...

26. Březen 2015

Přednáška dr. Klíra Archeologie středověké krajiny ve středu 11.3.2015 z důvodu pracovní...

09. Březen 2015