Filozofická Fakulta

Studentské hodnocení výuky

Nezapomeňte ne studentské hodnocení výuky v letním semestru. Všechny informace a odkaz na hodnocení najdete pod tímto odkazem.

Pozvánka na studentskou konferenci Archeologie objeveného

KAR FF ZČU v Plzni vás zve na 7. studentskou mezinárodní vědeckou konferenci, která se koná ve dnech 25.-26. 10. 2016 v Západočeském muzeu v Plzni.

Pozvánku s pokyny k přihlášení najdete v příloze.

Cena Eduarda Štorcha za popularizaci archeologie v roce 2015

V úterý 5. dubna 2016 byla členům Ústavu pro archeologii FF UK v Praze PhDr. Zuzaně Bláhové-Sklenářové a doc. PhDr. Miroslavu Popelkovi, CSc. udělena výroční Cena Eduarda Štorcha za zásluhy o popularizaci oboru a šíření povědomí o významu archeologických památek. Cenu udělila na půdě Národního muzea v Praze Česká archeologická společnost -  Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska za autorství knihy Já chci být archeologem!, kterou roku 2015 vydalo nakladatelství Edika v Brně ve společnosti Albatros Media a. s.

Mezinárodní konference NESAT XIII - 2017 - Call for papers

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s Technicku univerzitou v Liberci a Správou Pražského hradu, bude v příštím roce pořádat mezinárodní konferenci

NESAT (North European Symposium for Archaeological Textiles)

Konference s mezinárodní účastí - call for papers

SOUMRAK TRADIČNÍ SPOLEČNOSTI. ČESKÝ VENKOV A MALOMĚSTO NA PŘELOMU EPOCH

 Konference s mezinárodní účastí pořádaná v rámci projektu Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy.
2. A 3. ČERVNA 2016 V CLAM-GALLASOVĚ PALÁCI (HUSOVA 20, PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO

POZOR - deadline 29. února 2016 !!!


Pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči,

pro ty z vás, kteří se nezúčastnili dne otevřených dveří na FF UK, jsme připravili krátkou prezentaci o našem ústavu. Seznamte se s oborem pravěká a středověká archeologie.

Pravidla pro odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2015/2016

V příloze najdete pravidla pro odevzdávání bakalářských a magisterských prací v akademickém roce 2015/2016.

Aktuality

Collegium Europaea FF UK & FLÚ AV ČR a Oddělení pro studium antického a středověkého...

18. Květen 2016

Oblastní muzeum v Lounech vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici: Vedoucí archeologického...

16. Květen 2016

Podpořte vydání knihy o odívání v pravěku - přispějte částkou od 100 Kč do 10.0000 Kč na...

16. Květen 2016

Ve dnech 6. a 7. června se spolu s klasickými archeology vydáme na exkurzi do mnichovských...

10. Květen 2016

Několik fotek z návštěvy archeologického muzea v přírodě „Geschichtspark Bärnau-...

06. Květen 2016