Filozofická Fakulta

Setkání doktorandů

 

V pátek dne 21. listopadu 2014 se v Zelené posluchárně (Celetná 20, 1. patro) od 10 do 16 hodin koná již tradiční setkání všech doktorandů Ústavu pro archeologii FF UK Praha.

Další zájemci jsou vítáni.

 

Pozvánka na 80. kulatý stůl

Ústav pro archeologii vás zve na 80. kulatý stůl. Přednáší dr. Peter Milo na téma "Dom, dvor a sídlo vo včasnom stredoveku. Vývoj a štruktúra rurálnych osád na území strednej Európy".

Pozvánka v příloze.

Pozvánka na výstavu

V příloze najdete pozvánku na výstavu "Otevři zahradu rajskou - Benediktini v srdci Evropy 800-1300.

Pozvánka na přednášku

V příloze najdete pozvánku na přednášku "Jindřich Wankel a Karel Absolon - zakladatelé antropologického a archeologického výzkumu na Moravě v letech 1870-1945"

Pozvánka na 78.kulatý stůl

Ústav pro archeologii vás zve na 78. kulatý stůl. Pozvánka v příloze.

Pozvánka na přednášku

Ústav pro archeologii si Vás dovoluje pozvat na 69. přednášku, kterou přednese dr. Rudolf Procházka na téma Hrazená centra raného středověku na Moravě jako sídla, pevnosti, ohniska moci a redistribuce

Pozvánka v příloze.

 

Pozvánka na interdisciplinární konferenci "Thinking Symbols"

Pultusk Academy of Humanities (Pultusk - Polsko) vás zve na 3. interdisciplinární konferenci: "Thinking Symbols".

Všechny informace najdete v příloze.

Pozvánka na 79. kulatý stůl

Ústav pro archeologii Vás zve na 79. kulatý stůl - Kolokvium protohistorické archeologie XIII. 

Hledají se noví asistenti

 

Univerzita Karlova hledá nové asistenty z řad studentů. Více informací najdtete v přiloženém letáčku.

Pozvánka na přednášku

 

Archeologický ústav AV ČR v Praze vás zve na přednášku dr. Volkera Heyda (University of Bristol) - New Perspectives on Yamnaya and Corded Ware in Archaeology and Sciences. Pozvánku najdete webu AÚ AV ČR.

Aktuality

V pátek 21.11. odpadá z důvodu pracovní cesty přednáška doc. Musila "Římský limit"...

20. Listopad 2014

Ústav pro archeologii bude v pondělí 24.11. od 15.30 hodin uzavřen z důvodu konání dětské...

20. Listopad 2014

Přednáška Svět středověkých artefaktů dnes z důvodu nemoci odpadá !!!

20. Listopad 2014

Informativní seminář pro studenty se bude pořádat 3. prosince od 9.00 v aule (místnost...

19. Listopad 2014