Filozofick fakulta

Pro uchazeče o studium

Studijní obor Archeologie pravěku a středověku pro akademický rok 2021/2022 otevřen v samostatné (jednooborové) i sdružené (dvouoborové) formě. 

Bakalářské studium: https://1url.cz/pzxxx (přihlášky lze podávat do 28.2. 2021).

 

Magisterské studium: https://1url.cz/azxxA (přihlášky lze podávat do 31.3. 2021).

Ústav pro archeologii se stal nositelem tří prestižních výzkumných projektů

V letošním roce bude na Ústavu pro archeologii zahájeno řešení tří výzkumných projektů vedených mladými vědci.

Paní dr. Mária Varghová uspěla v soutěži PRIMUS, která podporuje mladé perspektivní vědce při založení a rozvoji nových vědeckých skupin a laboratoří.

Zahraniční postdok dr. László Ferenczi získal výzkumný projekt Grantové agentury ČR.

Výroční zpráva Ústavu pro archeologii

Milé kolegyně, milí kolegové, 

 v uplynulém roce jsme bohužel nemohli rozvíjet vzájemné kontakty a sdílet informace o našich aktivitách v takové míře, jak bychom si přáli. Proto nyní předkládáme výroční zprávu, která alespoň výběrově mapuje činnost Ústavu pro archeologii v letním semestru 2019/2020 a zimním semestru 2020/2021.

Stipendium Gerharda Bersu pro období 2022–2023.

Saská nadace „Pro Archaeologia Saxoniae“ má dle přání svého zakladatele „Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH“ (Středoněmecká hnědouhelná a.s.) za cíl podporovat archeologii v Sasku, Čechách a Dolním Slezsku.

Stipendium Gerharda Bersu je dotováno ročním příspěvkem 7.200,-/10.800,- euro a je poskytováno zpravidla na dva roky.

Stipendium je určeno pro mladé nadané vědecké pracovníky, kteří zpracovávají náročná témata archeologie Saska, Čech nebo Dolního Slezska. Devátý výběrové řízení pro období 2022 až 2023 je nyní zahájeno.

Kde se vzali Slované?

Ve spolupráci s kolegy z heidelberské univerzity (Slavisches Institut) a z Ústavu pro jazyk český AV ČR byla vydána kolektivní monografie New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic. Contact and Migrations.

Kolokvia Archeologické výzkumy v Čechách 2020

V příloze najdete první oběžník k letošnímu kolokviu Archeologické výzkumy v Čechách 2020, které by mělo proběhnout v úterý 13. a ve středu 14. dubna 2021, a to buď tradičně v Národním muzeu, dovolí-li to situace, anebo on-line.

Program kolokvií bude vyvěšen na internetových stránkách České archeologické společnosti (www.archeologickaspolecnost.cz

Webové stránky se aktualizují

V současné době se pracuje na nových webových stránkách, omlouváme se, že momentálně některé informace na našem současném webu nenajdete.

Děkujeme za pochopení.

Aktuality

Podívejte se na projekt Podkrušnohorského technického muzea a prohlédněte si prostory, do...

23. Únor 2021

Ve středu 24.2. 2021 se uskuteční další z přednášek Ústavu pro klasickou archeologii v rámci...

22. Únor 2021

Luciano Micali: Augustine of Hippo: A Literary and Philosophical Profile ...

19. Únor 2021

Knihovna FF UK opět pořádá otevřený online webinář Úvod do práce s...

17. Únor 2021