Filozofická Fakulta

Pozvánka na studentskou konferenci Archeologie objeveného

KAR FF ZČU v Plzni vás zve na 7. studentskou mezinárodní vědeckou konferenci, která se koná ve dnech 25.-26. 10. 2016 v Západočeském muzeu v Plzni.

Pozvánku s pokyny k přihlášení najdete v příloze.

Pozvánka na workshop

Ústav pro archeologii FF UK v Praze si Vás dovoluje pozvat na workshop "O možnostech experimentu

v archeologii", který se koná ve čtvrtek 5. května 2016 od 16.00 v knihovně.

Pozvánka v příloze

Cena Eduarda Štorcha za popularizaci archeologie v roce 2015

V úterý 5. dubna 2016 byla členům Ústavu pro archeologii FF UK v Praze PhDr. Zuzaně Bláhové-Sklenářové a doc. PhDr. Miroslavu Popelkovi, CSc. udělena výroční Cena Eduarda Štorcha za zásluhy o popularizaci oboru a šíření povědomí o významu archeologických památek. Cenu udělila na půdě Národního muzea v Praze Česká archeologická společnost -  Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska za autorství knihy Já chci být archeologem!, kterou roku 2015 vydalo nakladatelství Edika v Brně ve společnosti Albatros Media a. s.

Pozvánka na 74. přednášku

Ústav pro archeologii si vás dovoluje pozvat na 74. přednášku.

Přednášet bude Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D. z Archeologického ústavu AV ČR v Brně na téma Podunajský a „karantánsko-köttlašský“ šperk na jižní Moravě.

Pozvánka v příloze.

Konference Počítačová podpora v archeologii 2016

Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně Vás zve na konferenci "Počítačová podpora v archeologii 2016", která se bude konat ve dnech 30.5. - 1.6. 2016 ve Velkých Pavlovicích.

Pozor, přihláška s posterem nebo příspěvkem nejpozději

do 31. 3. 2016, přihláška na konferenci bez příspěvku do 30. 4. 2016.

Přihlašování a další informace na: http://www.phil.muni.cz/waoa/home/ppa2016.

Call for papers najdete v příloze.

Mezinárodní konference NESAT XIII - 2017 - Call for papers

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s Technicku univerzitou v Liberci a Správou Pražského hradu, bude v příštím roce pořádat mezinárodní konferenci

NESAT (North European Symposium for Archaeological Textiles)

Konference s mezinárodní účastí - call for papers

SOUMRAK TRADIČNÍ SPOLEČNOSTI. ČESKÝ VENKOV A MALOMĚSTO NA PŘELOMU EPOCH

 Konference s mezinárodní účastí pořádaná v rámci projektu Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy.
2. A 3. ČERVNA 2016 V CLAM-GALLASOVĚ PALÁCI (HUSOVA 20, PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO

POZOR - deadline 29. února 2016 !!!


Pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči,

pro ty z vás, kteří se nezúčastnili dne otevřených dveří na FF UK, jsme připravili krátkou prezentaci o našem ústavu. Seznamte se s oborem pravěká a středověká archeologie.

Aktuality

V podnělí 2.5. se nekoná přednáška Ekonomika pro archeology. Děkujeme za pochopení.

A....

30. Duben 2016

V sekci Věda a výzkum - Konference najdete informace o připravované konferenci...

12. Duben 2016

Pozvánka na jednodenní...

11. Duben 2016

Byla vyhlášena výběrová řízení na výjezdy studentů v akademickém roce...

11. Duben 2016