Filozofická Fakulta

Mezinárodní den archeologie

 

15. října 2016 budeme už potřetí slavit v České republice Mezinárodní den archeologie.

Všechny informace o MDA v ČR včetně programu najdete již brzy na webu Mezinárodního dne archeologie.

Informace o MDA ve světě najdete na webu Archaeological Institute of America

Pozvánka na studentskou konferenci Archeologie objeveného

KAR FF ZČU v Plzni vás zve na 7. studentskou mezinárodní vědeckou konferenci, která se koná ve dnech 25.-26. 10. 2016 v Západočeském muzeu v Plzni.

Pozvánku s pokyny k přihlášení najdete v příloze.

Cena Eduarda Štorcha za popularizaci archeologie v roce 2015

V úterý 5. dubna 2016 byla členům Ústavu pro archeologii FF UK v Praze PhDr. Zuzaně Bláhové-Sklenářové a doc. PhDr. Miroslavu Popelkovi, CSc. udělena výroční Cena Eduarda Štorcha za zásluhy o popularizaci oboru a šíření povědomí o významu archeologických památek. Cenu udělila na půdě Národního muzea v Praze Česká archeologická společnost -  Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska za autorství knihy Já chci být archeologem!, kterou roku 2015 vydalo nakladatelství Edika v Brně ve společnosti Albatros Media a. s.

Mezinárodní konference NESAT XIII - 2017 - Call for papers

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s Technicku univerzitou v Liberci a Správou Pražského hradu, bude v příštím roce pořádat mezinárodní konferenci

NESAT (North European Symposium for Archaeological Textiles)

Pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči,

pro ty z vás, kteří se nezúčastnili dne otevřených dveří na FF UK, jsme připravili krátkou prezentaci o našem ústavu. Seznamte se s oborem pravěká a středověká archeologie.

Pravidla pro odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2015/2016

V příloze najdete pravidla pro odevzdávání bakalářských a magisterských prací v akademickém roce 2015/2016.

Aktuality

Ve středu 14. září udělila Jihočeská univerzita čestný doktorát významnému českému...

27. Září 2016

Rozvrh najdete na ...

23. Září 2016

Ústav pro klasickou archeologii Vás zve na blokovou sérii přednášek na téma "Doby železné...

15. Září 2016

Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy...
14. Září 2016

Pozvánka na na...

12. Září 2016