Filozofická Fakulta

Výběrová řízení na LS 2015/2016

Výběrová řízení v rámci meziuniverzitních a mezifakultních smluv, které mohou studenti využít v LS 2015/2016

-          Simon Fraser University, Kanada

-          The George Washington University, USA

-          The University of Eastern Finland

-          Univerzita Kodaň

Prázdninový provoz ústavu

 

Ústav pro archeologii bude v období od 29.6. do 31.8. 2015 otevřen od 10.00 do 14.00 hodin.

Krásné léto a po prázdninách na shledanou !

Nabídka účasti na letním archeologicko-epigrafickém výzkumu

Vlastivědného muzeum a galerie v České Lípě nabízí studentům středních a vysokých škol účast na letním archeologicko-epigrafickém výzkumu "Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj 2015".

Podrobnosti najdete na webu Vlastivědného muzea v České Lípě nebo v příloze.

Konference Early Iron Age in Central Europe

Ve dnech 2.–4. 7. 2015 organizuje Katedra archeologie FF UHK ve spolupráci s Muzeem východních Čech konferenci Starší doba železná ve střední Evropě, se zaměřením na období halštat a počátek laténu. Konferenční příspěvky zaznějí 2.–3. 7 2015, 4. 7. bude společná exkurze účastníků na zajímavé lokality v ČR.

Program v příloze.

Právě vyšlo

Vyšlo další číslo Praehistorica - Výsledky archeologického výzkumu polykulturní lokality Obříství, 1. část.

Pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči,

pro ty z vás, kteří se nezúčastnili dne otevřených dveří na FF UK, jsme připravili krátkou prezentaci o našem ústavu. Seznamte se s oborem pravěká a středověká archeologie.

Seminář pro archeologii středověku

Články na referáty najdete v příloze (viz níže)

 

 

Aktuality

Ústav pro klasickou archeologii vás zve na čtvrtý ročník studentské konference "Perspektivy...

23. Červenec 2015

Aktuální termín pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility pro ZS 2015/16 popřípadě...

30. Červen 2015

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., pracoviště Pražský hrad, Vás zve na výstavu...

26. Červen 2015