Filozofická Fakulta

Pozvánka do kupecké osady KRUMBENOWE 30.-31.8.2014

Kupecká osada  KRUMBENOWE aneb  Veletrh pravěké a středověké kultury
otevírá své brány poslední  srpnový víkend 30. -31.8.2014 v Pivovarské
zahradě Eggenberg v Českém Krumlově.

V předvečer v pátek 29. 8. bude program zahájen přednáškou doc. Mgr. O.
Chvojky Ph.D. na téma „Dálkové cesty a kontakty Jižních Čech v pravěku“.

K vidění a slyšení bude mnohé, jak zjistíte z přiloženého letáčku či

Pozvánka na 10. doktorandskou školu medievistických studií

Milé kolegyně, milí kolegové,

srdečně vás zveme na X. doktorandskou letní školu medievistických studií, která se uskuteční 5.–7. září 2014 v klášteře Sázava. Na letošní jubilejní ročník je připravena celá řada překvapení, mimo jiné dojde po deseti letech k reunionu kapely CMSband!

Letní archeologický podvečer - Archeologie na dosah

Letní archeologický podvečer (26. června 2014) - Archeologie na dosah

Do propasti kosti

Divadelní společnost Do propasti kosti přichází s již 6. premiérou. Vracíme se k dílu Oscara Wilda a střechu nad hlavou nám tentokrát poskytne Divadlo Bez hranic - krásný prostor na dobrém místě!

Letní archeologicko-epigrafický výzkum

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s pravidelně pořádanými letními praktiky v rámci terénní části výzkumného projektu "Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj" a zasíláme  nabídku (viz níže) určenou především zájemcům z řad studentů oborů historie, kulturního dědictví, antropologie a archeologie.
 

Právě vyšlo

 

Právě vyšlo další číslo Praehistorica, tentokrát pro příznivce středověku.

Pojďte s námi chytat bronz

 

Ústav pro archeologii FF UK v Praze Vás srdečně zve na

1. setkání přátel doby bronzové z cyklu

Chytání bronzu 

Pozvánka v příloze

Pozvánka na doktorský seminář

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Pozvánka na IV. Pragensiální setkání

Centrum medievistických studií vás zve na IV. Pragensiální setkání, tentokrát na téma „Poklady středověké Prahy“. V rámci tohoto tématického bloku vystoupí Jiří Militký s příspěvkem nazvaným "Středověká až raně novověká Praha z pohledu numismatických pramenů". Na něj naváže svojí přednáškou "Praha 13. století ve světle mincovních nálezů aneb bylo-li na Starém Městě mincováno" Petr Schneider.
Pozvánku naleznete v příloze.

Pozvánka na 5. studentskou vědeckou konferenci

Katedra archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Vás srdečně zve na 5. mezinárodní studentskou vědeckou konferenci KAR FF ZČU v Plzni  s podtitulem Krajina v minulosti, minulost v krajině.

Pozvánku, přihlášku a pokyny pro autory najdete v příloze.

Aktuality


Ústav pro archeologii je v týdnu od 1. do 5. září kompletně (včetně knihovny!!!)...

30. Srpen 2014

Dnes, tj. v pátek 22.8.2014, bude ústav otevřen pouze do 12.00 !!!

22. Srpen 2014