Filozofická Fakulta

Informace o letní archeologické praxi pro 2. ročník bc. studia a zájemce z klasické archeologie

Termín 1. – 19. srpna, vedoucí výzkumu dr. Ivo Štefan

Z důvodu administrativních problémů se letní výzkum přesouvá z původně plánovaného hradiště v Praze-Šárce na raně středověké hradiště v Praze-Vinoři.

Lokalita

Hradiště vzniká zřejmě v 10. století a z několika závažných indicií vyplývá, že zde v této době mohl být vystavěn rovněž (před-) románský kostel. Úkolem této sezóny tedy bude tuto hypotézu ověřit výzkumem.

Prázdninový režim Ústavu pro archeologii

Ústav pro archeologii včetně knihovny bude po dobu letních prázdnin uzavřen. Bakalářské a diplomové práce můžete odevzdávat na sekretariátu do konce června a dále v termínu od 11. do 13. července od 10.00 do 14.00 hod. V případě nutné návštěvy knihovny pište v dostatečném předstihu na email libprav@ff.cuni.cz.

Pozvánka na studentskou konferenci Archeologie objeveného

KAR FF ZČU v Plzni vás zve na 7. studentskou mezinárodní vědeckou konferenci, která se koná ve dnech 25.-26. 10. 2016 v Západočeském muzeu v Plzni.

Pozvánku s pokyny k přihlášení najdete v příloze.

Cena Eduarda Štorcha za popularizaci archeologie v roce 2015

V úterý 5. dubna 2016 byla členům Ústavu pro archeologii FF UK v Praze PhDr. Zuzaně Bláhové-Sklenářové a doc. PhDr. Miroslavu Popelkovi, CSc. udělena výroční Cena Eduarda Štorcha za zásluhy o popularizaci oboru a šíření povědomí o významu archeologických památek. Cenu udělila na půdě Národního muzea v Praze Česká archeologická společnost -  Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska za autorství knihy Já chci být archeologem!, kterou roku 2015 vydalo nakladatelství Edika v Brně ve společnosti Albatros Media a. s.

Mezinárodní konference NESAT XIII - 2017 - Call for papers

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s Technicku univerzitou v Liberci a Správou Pražského hradu, bude v příštím roce pořádat mezinárodní konferenci

NESAT (North European Symposium for Archaeological Textiles)

Pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči,

pro ty z vás, kteří se nezúčastnili dne otevřených dveří na FF UK, jsme připravili krátkou prezentaci o našem ústavu. Seznamte se s oborem pravěká a středověká archeologie.

Pravidla pro odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2015/2016

V příloze najdete pravidla pro odevzdávání bakalářských a magisterských prací v akademickém roce 2015/2016.

Aktuality

Na "...

21. Červenec 2016

Přijďte si poslechnout, co vám zaměstnavatelé mohou nabídnout a co naopak očekávají od vás...

12. Červenec 2016

“Jurassic Flint in Prehistory”.

...

01. Červenec 2016

Dear Sir or Madam,

We would like to inform you about the 8th...

01. Červenec 2016

AntropoWeb vás zve na 12. ročník mezinárodní studentské vědecké konference.
Tématem...

01. Červenec 2016