Filozofická Fakulta

Pozvánka na workshop

Katedra archeologie Západočeské univerzity v Plzni vás zve na "Seminář k vrcholně a pozdně středověké keramice a experimentální workshop studia hrnčířských postupů při výrobě keramiky".

Pozvánka v příloze.

Pozvánka na konferenci

Pozvánka na 2. konferenci Skupiny teoretické archeologie - 2nd Central European Theoretical Archaeology Group Meeting (TAG 2015).


Program včetně abstraktů najdete na webu Centra pro teoretická studia.

Pozvánka na přednášku

Přijměte pozvání na přednášku Karel Absolon: ikona meziválečné české archeologie, kterou přednese pan doktor Petr Kostrhun ve středu 22. dubna 2015 od 15:50 v místnosti 307, Celetná 8. 

Pozvánka v příloze.

Pozvánka na mezinárodní odbornou konferenci

 

CONPRA: Contributing the Preventive Archaeology Vás zve na konferenci "Využití metod preventivní archeologie".

Pozvánka a přihláška v příloze.

Právě vyšlo

Vyšlo další číslo Praehistorica - Výsledky archeologického výzkumu polykulturní lokality Obříství, 1. část.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY ERASMUS V AKADEMICKÉM ROCE 2015/2016

Výběrové řízení se koná v pondělí 30. 3. v 9:00 na ÚPA. Zájemci nechť odevzdají životopis a jednostránkový motivační dopis obsahující plánované studijní aktivity na hostující univerzitě (proč jsem si vybral/a konkrétní univerzitu, co tam chci řešit) do pátku 27. března na sekretariátu ÚPA. Vzhledem k trvalému snižování rozpočtu jsou s výjimkami možné pouze semestrální pobyty. Současně se prosím přihlaste do  elektronického systému.

Pozvánka na 70. přednášku

 

Zveme vás na 70. přednášku, tentokrát na téma Archeologie římské Panonie.

Přednáší prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. z Katedry archeológie FF UK Bratislava.

Pozvánku najdete v příloze.

Pozvánka na workshop

Katedra archeologie FF Západočeské univerzity v Plzni vás zve na workshop

DÁLKOVÝ ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM V TEORII A PRAXI.

Pozvánka v příloze.

 

Pozvánka na XLIII. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče

 

Muzeum Vysočiny Jihlava vás zve na 

XLIII. seminář  archeologů 

z muzeí  a  institucí  památkové  péče.

Seminář  pořádá Oborová komise muzejních archeologů při Asociaci muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava ve dnech  3. - 5. června 2015 v Jihlavě. 

Pozvánka na konferenci

Archaia Brno o.p.s. vás zve na konferenci FUMA XIV "Tržiště ve středověkém městě - Markets of Medieval Towns in Central Europe ".


Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce a na stránkách společnosti Archaia Brno, o.p.s.

Aktuality

Cvičení s archeologickým materiálem II se uskuteční na naší archeologické základně v...

09. Duben 2015

Na pátek 3.4. 2015 je vyhlášeno děkanské volno pro akademickou obec i všechny zaměstnance FF....

02. Duben 2015

Tento týden ve středu 1.4. 2015 se vzhledem ke konání informačního kolokvia -...

30. Březen 2015

Příští týden ve středu 1.4. 2015 se vzhledem ke konání informačního kolokvia -...

26. Březen 2015