Filozofická Fakulta

Nabídka brigády pro studenty

Firma In Terra Veritas z německého Bambergu nabízí možnost brigády pro studenty archeologie.

Více informací v příloze.

Informace o letní archeologické praxi pro 2. ročník bc. studia a zájemce z klasické archeologie

Termín 1. – 19. srpna, vedoucí výzkumu dr. Ivo Štefan

Z důvodu administrativních problémů se letní výzkum přesouvá z původně plánovaného hradiště v Praze-Šárce na raně středověké hradiště v Praze-Vinoři.

Lokalita

Hradiště vzniká zřejmě v 10. století a z několika závažných indicií vyplývá, že zde v této době mohl být vystavěn rovněž (před-) románský kostel. Úkolem této sezóny tedy bude tuto hypotézu ověřit výzkumem.

Prázdninový režim Ústavu pro archeologii

Ústav pro archeologii včetně knihovny bude po dobu letních prázdnin uzavřen. Bakalářské a diplomové práce můžete odevzdávat na sekretariátu do konce června a dále v termínu od 11. do 13. července od 10.00 do 14.00 hod. V případě nutné návštěvy knihovny pište v dostatečném předstihu na email libprav@ff.cuni.cz.

Pozvánka na studentskou konferenci Archeologie objeveného

KAR FF ZČU v Plzni vás zve na 7. studentskou mezinárodní vědeckou konferenci, která se koná ve dnech 25.-26. 10. 2016 v Západočeském muzeu v Plzni.

Pozvánku s pokyny k přihlášení najdete v příloze.

Cena Eduarda Štorcha za popularizaci archeologie v roce 2015

V úterý 5. dubna 2016 byla členům Ústavu pro archeologii FF UK v Praze PhDr. Zuzaně Bláhové-Sklenářové a doc. PhDr. Miroslavu Popelkovi, CSc. udělena výroční Cena Eduarda Štorcha za zásluhy o popularizaci oboru a šíření povědomí o významu archeologických památek. Cenu udělila na půdě Národního muzea v Praze Česká archeologická společnost -  Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska za autorství knihy Já chci být archeologem!, kterou roku 2015 vydalo nakladatelství Edika v Brně ve společnosti Albatros Media a. s.

Mezinárodní konference NESAT XIII - 2017 - Call for papers

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s Technicku univerzitou v Liberci a Správou Pražského hradu, bude v příštím roce pořádat mezinárodní konferenci

NESAT (North European Symposium for Archaeological Textiles)

Pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči,

pro ty z vás, kteří se nezúčastnili dne otevřených dveří na FF UK, jsme připravili krátkou prezentaci o našem ústavu. Seznamte se s oborem pravěká a středověká archeologie.

Pravidla pro odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2015/2016

V příloze najdete pravidla pro odevzdávání bakalářských a magisterských prací v akademickém roce 2015/2016.

Aktuality

najdete na ústavním rajčeti ...

03. Srpen 2016

Přijďte si poslechnout, co vám zaměstnavatelé mohou nabídnout a co naopak očekávají od vás...

12. Červenec 2016