Filozofická Fakulta

Mezinárodní den archeologie

 

15. října 2016 budeme už potřetí slavit v České republice Mezinárodní den archeologie.

Všechny informace o MDA v ČR najdete na webu Mezinárodního dne archeologie.

Program MDA v areálu Karolina: 

Pozvánka na studentskou konferenci Archeologie objeveného

KAR FF ZČU v Plzni vás zve na 7. studentskou mezinárodní vědeckou konferenci, která se koná ve dnech 25.-26. 10. 2016 v Západočeském muzeu v Plzni.

Pozvánku s pokyny k přihlášení najdete v příloze.

Cena Eduarda Štorcha za popularizaci archeologie v roce 2015

V úterý 5. dubna 2016 byla členům Ústavu pro archeologii FF UK v Praze PhDr. Zuzaně Bláhové-Sklenářové a doc. PhDr. Miroslavu Popelkovi, CSc. udělena výroční Cena Eduarda Štorcha za zásluhy o popularizaci oboru a šíření povědomí o významu archeologických památek. Cenu udělila na půdě Národního muzea v Praze Česká archeologická společnost -  Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska za autorství knihy Já chci být archeologem!, kterou roku 2015 vydalo nakladatelství Edika v Brně ve společnosti Albatros Media a. s.

Mezinárodní konference NESAT XIII - 2017 - Call for papers

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s Technicku univerzitou v Liberci a Správou Pražského hradu, bude v příštím roce pořádat mezinárodní konferenci

NESAT (North European Symposium for Archaeological Textiles)

Pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči,

pro ty z vás, kteří se nezúčastnili dne otevřených dveří na FF UK, jsme připravili krátkou prezentaci o našem ústavu. Seznamte se s oborem pravěká a středověká archeologie.

Pravidla pro odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2016/2017

V příloze najdete pravidla pro odevzdávání bakalářských a magisterských prací v akademickém roce 2016/2017.

Aktuality

Upozorňujeme, že ve středu 26.10. a ve čtvrtek 3.11. bude od 14.30 uzavřen celý Ústav pro...

24. Říjen 2016

Zítra, tj. v úterý 18.10.2016, se uskuteční pro studenty a příznivce Semináře pro pravěk...

17. Říjen 2016

Od 1. října se stal novým ředitelem Ústavu pro archeologii doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.,...

16. Říjen 2016

Ústav etnologie vás zve na exkurzi do Velkopřevorského paláce Suverénního řádu Maltézských...

12. Říjen 2016