Filozofick fakulta

Mimořádná opatření související s koronavirovou infekcí

Od 11. 3. 2020 se ruší veškerá výuka a zakazuje se osobní přítomnost studentů a frekventantů na přednáškách a kurzech všech typů, včetně programů Univerzity třetího věku a kurzů celoživotního vzdělávání.
Ruší se Společný reprezentační ples Filozofické a Pedagogické fakulty UK (12. 3. 2020) i všechny další akce s předpokládanou účastí více než 100 osob, které pořádá Filozofická fakulta UK nebo které se měly konat v jejích prostorách.

Ruší se také veškerá slavnostní shromáždění (promoce apod.) na Univerzitě Karlově.

Rozvrh na LS 2019/2020

najdete v příloze. Prosíme, v případě připomínek nebo jakýchkoli problémů s rozvrhem pište doc. Tomáši Klírovi.

Poznámky k rozvrhu:

Výuka doc. PhDr. Tomáše Klíra, PhD. a PhDr. Ivo Štefana, PhD. zahajuje až v týdnu od 2. března 2020.

Všechny semináře zahajují v týdnu od 17. února. 2020.

Přednáška Paleolit a mezolit doc. PhDr. Martina Olivy, PhD., DSc. zahajuje 25.února. 2020.

Přednáška Středověká montánní archeologie doc. Mgr. Petra Hrubého, PhD. zahajuje 3. března 2020.

Pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči,

pro ty z vás, kteří se nezúčastnili dne otevřených dveří na FF UK, jsme připravili krátkou prezentaci o našem ústavu. Seznamte se s oborem pravěká a středověká archeologie.

News

už funguje! 206 000 knih, časopisů a novin o celkovém ro...

18. March 2020

V této průběžně rozšiřované aktualitě pro vás bude FF UK po dobu uzavírky knihoven...

18. March 2020

k přednášce Archeologie smrti Dr. Jana Turka najdete na...

13. March 2020

Dr. Ľubomíra Nováka z Katedry Blízkého východu FF UK je ke stažení na...

13. March 2020

Dr. Ľubomíra Nováka z Katedry Blízkého východu FF UK je ke stažení na...

13. March 2020