Filozofick fakulta

Stipendium Gerharda Bersu pro období 2022–2023.

Saská nadace „Pro Archaeologia Saxoniae“ má dle přání svého zakladatele „Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH“ (Středoněmecká hnědouhelná a.s.) za cíl podporovat archeologii v Sasku, Čechách a Dolním Slezsku.

Stipendium Gerharda Bersu je dotováno ročním příspěvkem 7.200,-/10.800,- euro a je poskytováno zpravidla na dva roky.

Stipendium je určeno pro mladé nadané vědecké pracovníky, kteří zpracovávají náročná témata archeologie Saska, Čech nebo Dolního Slezska. Devátý výběrové řízení pro období 2022 až 2023 je nyní zahájeno.

Bližší informace a formuláře žádostí získáte na internetových stránkách www.pro-archaeologia-saxoniae.org.

Vaše žádosti můžete posílat v písemné či elektronické podobě (PDF, max. 5 MB) do 15.05.2021 na adresu nadace „Pro Archaeologia Saxoniae“ (info@pro-archaeologia-saxoniae.org).

Nadační grémium rozhodne o podpoře projektu v létě 2021.

Čerpání může být zahájeno nejdříve v lednu 2022.

News

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. April 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. April 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. March 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. March 2021